Siirry sisältöön
käsi laittaa äänestyslippua uurnaan.

Mitä mieltä ehdokkaat ovat Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteista?

Eurovaaliehdokkaita lähestyttiin keväällä 2024 nettikyselyllä Omaishoitajaliiton tavoitteisiin liittyen ja ehdokkailla oli myös mahdollisuus kommentoida kyselyssä vastauksiaan.

Vastauksissa työn ja omashoidon yhteensovittamista haluttiin selvästi edistää, EU:n omaishoito-ohjelman luominen jakoi enemmän mielipiteitä.

Vastaukset puolueittain

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttama ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit