Siirry sisältöön
kaksi naista sairaalan käytävällä kävelee käsikkäin, toisella on kävelykeppi.

Kun läheinen sairastuu

Tälle sivulle on koottu tietoa tilanteisiin, jossa aikuinen sairastuu tai kunto huononee, ja läheisten apua tarvitaan.

Huolenpidon tarve voi syntyä perheeseen monella tavalla: äkillisesti sairastumisen tai vammautumisen myötä tai pikkuhiljaa toimintakyvyn heiketessä. Joskus läheisten avun tarve on väliaikaista, mutta usein sairauden edetessä ja hoidettavan henkilön ikääntyessä hoivan tarve lisääntyy. Arjen sujuminen ja hoivan toteuttaminen olisi hyvä varmistaa yhdessä koko läheisverkoston kanssa avun tarvitsijan toiveita kunnioittaen.

Jo ennen sairauden tai ikääntymisen tuomia muutoksia kannattaa ennakoida erilaisia tilanteita ja katsoa hyviä vinkkejä toisen puolesta asiointi. Myös esimerkiksi Vanhustyön keskusliitton vanheneminen.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) sivustolta löytyy neuvoja ikääntymisen ennakointiin. Kotona asumisen turvallisuus huolestuttaa usein läheisiä, ja erilaista turvallisuuteen liittyvää tietoa löytyy Arjen turvallisuus -sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan).

Tärkeää on avoin keskustelu läheisen kanssa. Joskus oman kunnon aleneminen voi olla henkisesti raskasta ja usein ihmiset haluavat pärjätä omin avuin. Omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on olennaista. Oppaasta Puhu ja ennakoi, Opas etäomaishoitajille (pdf)(siirryt toiseen palveluun) saat ehdotuksia perheen ja muun läheisverkoston kanssa keskusteluihin ja työnjakoon.

Kun huomaat lisääntyneen avun tarpeen, eikä läheisten tarjoama tuki riitä, voit olla yhteydessä oman hyvinvointialueen sosiaalitoimeen tai kotihoitoon ja pyytää palvelutarpeen arviointia. Jos ostat palveluita suoraan yksityiseltä, muista katsoa oletko oikeutettu arvonlisäverottomaan sosiaalihuoltopalveluun tai kotitalousvähennykseen. Tietoa erilaisista palveluista kotiin ja arjen avuksi sekä taloudellisista tukimuodoista on kerätty palvelut ja etuudet -sivuille.

Tilanne voi vaikuttaa myös läheisten jaksamiseen ja tuoda mukanaan monenlaisia tunteita. Hyvinvointi-sivuille(avautuu uuteen ikkunaan) on koottu läheistään auttavien hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi erilaisia näkökulmia, tietoa ja harjoituksia.

Työn ja läheisen auttamisen yhteensovittamisesta, kuten erilaista työn joustoista, löytyy tietoa työntekijälle-sivulta.

Moni on läheisensä niin kutsuttuna etäomaishoitajana ja auttaa pitkienkin matkojen päähän läheistään.

Omaishoidon tukea voi saada hyvinvointialueen kautta sitoviin hoitotilanteisiin, lisää tietoa löytyy sivulta Mitä on omaishoidon tuki.

Muista, että et ole yksin. Tuhannet suomalaiset toimivat läheis- ja omaishoitajina. Vertaistuki on tärkeää ja Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten toimintaan ja Ovet-valmennuksiin ovat kaikki tervetulleita. Läheiset voivat saada tietoa ja tukea Omaishoitajaliiton maksuttomasta neuvonnasta.

Harmaahiuksinen nainen apteekissa.

Toisen puolesta asiointi

Ohjeista siihen, kuinka voi asioida toisen puolesta esimerkiksi apteekissa ja pankissa. Lisäksi tietoa edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta.

Toisen puolesta asiointi

avain ovessa.

Arjen turvallisuus

Sivuilla kerrotaan momipuolisesti arjen turvallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta.

Arjen turvallisuus

harmaahiuksinen nainen puhuu puhelimeen.

Etäomaishoito

Etäomaishoitaja ei asu samassa kodissa apua tarvitsevan omaisen kanssa, vaan saattaa pitkienkin välimatkojen takaa auttaa omaistaan.

Etäomaishoito

Henkilö näppäilee tietokonetta.

Työn joustot läheisen auttamiseksi

Työn ja omaishoitotilanteen yhteensovittamiseksi on mahdollista hyödyntää erilaisia työn joustoja ja vapaita.

Työ ja omaishoito

Kukka pellolla.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Sivuille on koottu läheistään auttavien hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi erilaisia näkökulmia, tietoa, vinkkejä ja harjoituksia.

Hyvinvointi

värikkäitä kerrostaloja.

Tukea arkeen ja talouteen

Sivuille on koottu tietoa mm. erilaisita palveluista asumisen ja arjen helpotaamiseen sekä taloudellisista tukimuodoista ja verohelpotuksista.

Palvelut ja etuudet