Siirry sisältöön
Lukko

Rekisteriselosteet

Omaishoitajaliitto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu huolehtia järjestöpalvelusta ja viestinnästä jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä rekisteröidyn suostumus.

Tältä sivulta löydät Omaishoitajaliiton rekisteriselosteet.

Muut henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet

Tapahtumat

Rekisterin pitäjä

 • Omaishoitajaliitto
 • Osoite: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
 • Verkkosivut: www.omaishoitajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Pia Järnstedt
 • pia.järnstedt(at)omaishoitajat.fi
 • 020 7806 581

Rekisterin nimi

Omaishoitajaliiton tapahtumarekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä ilmoittautumistietoja Omaishoitajaliiton tapahtumiin ja
koulutuksiin liittyen. Tietoja kerätään, jotta tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneille voidaan
viestiä kyseiseen tapahtumaan liittyen. Tämän lisäksi tietoja käytetään käytännön asioiden kuten
mahdollisten tarjoilujen ja majoituksen järjestämiseen.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

 • palkintojen arpomista, voittajien tavoittamista ja palkintojen lähettämistä varten
 • tilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin).

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • yhteystiedot (henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, paikkakunta)
 • mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot esimerkiksi erityisruokavalio, jos tilaisuudessa on tarjoilu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään joko rekisteröidyltä itseltään tai henkilön valtuuttamalta taustataholta.
Tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostilla tai Webropol-kyselytutkimustyökalun avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumistietoja kerätään Webropol-kyselytutkimustyökalulla. Osallistujan nimi ja
erityisruokavaliotiedot luovutetaan koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä majoitus ja ravintolapalveluista vastaavalle taholle.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan opintokeskus Sivikselle avustuksen hakemista varten. Osallistumistiedot tallennetaan Omaishoitajaliiton kirjanpitoon ja laskutukseen.
Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Omaishoitajaliiton työntekijöillä, jotka
tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu
asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto

Kopio ilmoittautumislistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi
tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 5.11.2024

Omaishoitotiedote

Rekisterin pitäjä

 • Omaishoitajaliitto
 • Osoite: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
 • Verkkosivut: www.omaishoitajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Ismo Laukkarinen
 • ismo.laukkarinen(at)omaishoitajat.fi
 • 020 7806 528

Rekisterin nimi

Omaishoitotiedotteen vastaanottajalista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa omaishoitotiedotteen vastaanottajista. Rekisterin tietoja käytetään omaishoitotiedotteen lähettämiseen.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

 • yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen keräämiseen.
 • tilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin).

Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot (vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös organisaatio)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai internetistä. Tiedot saadaan joko sähköpostitse, puhelimitse, suullisesti, paperilla tai internetin kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vastaanottajalista ladataan ulkoiseen lähetyspalveluun, jota hyödynnetään tiedotteen lähettämisessä. Lähetyspalvelu ei jaa tietoja eteenpäin. Vanhentuneet tiedot poistetaan lähetyspalvelusta.

Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähetyspalvelun palvelin sijaitsee Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella Yhdysvalloissa.
Lähetyspalvelu on sitoutunut noudattamaan Euroopan tietosuoja-asetuksen määräyksiä ja Euroopan komissio on listannut Yhdysvallat maaksi, jossa on riittävä tietosuojan taso.

Muuten tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Omaishoitajaliiton työntekijöillä, jotka
tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu
asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto

Kopio ilmoittautumislistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi
tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 5.1.2024

Arvontapalkinnot

Rekisterin pitäjä

 • Omaishoitajaliitto
 • Osoite: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
 • Verkkosivut: www.omaishoitajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Anu Nurmi
 • anu.nurmi(at)omaishoitajat.fi
 • 020 7806 581

Rekisterin nimi

Omaishoitajaliiton arvontapalkintojen rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä arvontoihin ja kyselyihin osallistuneiden yhteystiedot. Kyselyihin on mahdollista vastata myös nimettömänä. Yhteystiedot vaaditaan vain siinä tapauksessa, että haluaa osallistua arvontaan.

Tietoja käytetään palkintojen arpomista ja lähettämistä varten. Yhteystiedot hävitetään, kun palkinnot on lähetetty.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

 • yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen keräämiseen.
 • tilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin).

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Rekisterissä käsitellään yhteystietoja, joita voivat olla esimerkiksi henkilön nimi, osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka), puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään joko rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan postitse, puhelimitse, sähköpostilla tai Webropol-kyselytutkimustyökalun avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan kerätä Webropol-kyselytyökalulla. Palkintojen voittajien nimet ja paikkakunnat voidaan julkaista Omaishoitajaliiton tiedotuskanavissa. Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Omaishoitajaliiton työntekijöillä, jotka
tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu
asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna Omaishoitajaliiton tiloissa. Manuaalinen aineisto hävitetään, kun kyseinen arvonta on suoritettu.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi
tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 12.1.2024

Suomen omaishoidon verkosto

Rekisterin pitäjä

 • Omaishoitajaliitto
 • Osoite: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
 • Verkkosivut: www.omaishoitajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Pilvi Nummelin
 • pilvi.nummelin(at)omaishoitajat.fi
 • 020 7806 590

Rekisterin nimi

Suomen omaishoidon verkoston yhteyshenkilölista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa Suomen omaishoidon verkoston jäsenyhteisöjen valtakunnallisista yhteyshenkilöistä ja varahenkilöistä, verkoston alueellisten työryhmien yhteyshenkilöistä, työvaliokunnan jäsenistä ja verkoston viestintäyhteyshenkilöistä.

Rekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen keräämiseen.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

 • yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja palautteen keräämiseen.
 • tilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin).

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, taustaorganisaatio ja sähköpostiosoite)
 • muut mahdolliset yhteyshenkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esimerkiksi erityisruokavaliot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen taustaorganisaatioltaan. Tiedot saadaan joko sähköpostitse, puhelimitse, suullisesti tai internetin kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhteystiedot voidaan jakaa verkoston yhteyshenkilöiden kesken. Tiedot erityisruokavalioista
voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä varten tarjoiluista vastaavalle taholle. Muutoin tietoja
ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Omaishoitajaliitto ylläpitää yhteyshenkilölistaa. Muutokset ja lisäykset rekisteriin tekee liiton rekisteriasioita hoitava henkilö. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto

Kopio ilmoittautumislistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi
tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 5.1.2024

Ohjaajalista

Rekisterin pitäjä

 • Omaishoitajaliitto
 • Osoite: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki
 • Verkkosivut: www.omaishoitajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Suunnittelija Maija Repola
 • sähköposti: maija.repola(at)omaishoitajat.fi
 • puh. 020 7806 502

Rekisterin nimi

Omaishoitajaliiton ohjaajalista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön osallistuminen ohjaajakursseille ja ylläpitää aktiivisista
ohjaajalistaa. Omaishoitajaliiton ohjaajalistalla ovat Ovet-ohjaajat ja vertaisryhmänohjaajat.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

 • toiminnasta tiedottamiseen
 • tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
 • mahdollisiin ohjaajatoimintaan liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • yhteystiedot (henkilön nimi, taustayhteisö, sähköpostiosoite, kurssitiedot)
 • mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään joko rekisteröidyltä itseltään tai henkilön valtuuttamalta taustataholta.
Tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostilla tai Webropol-kyselytutkimustyökalun avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osassa Omaishoitajaliiton tapahtumia ilmoittautumisia kerätään Webropol-kyselytutkimustyökalulla.
Erityisruokavaliotiedot luovutetaan tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä ravintolapalveluista
vastaavalle taholle. Tarvittaessa tietoja luovutetaan opintokeskus Sivikselle avustuksen hakemista
varten. Osallistumistiedot tallennetaan tarvittaessa Omaishoitajaliiton kirjanpitoon ja laskutukseen. Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Omaishoitajaliiton työntekijöillä, jotka
tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu
asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto

Kopiota ohjaajalistasta voidaan säilyttää kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi
tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 5.1.2024

päivitetty 19.2.2024

Selvitysten ja kyselyiden tietosuojaselosteet