Siirry sisältöön
Henkilö näppäilee tietokonetta.

Työ ja omaishoito

Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Silloin jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla.

Työ- ja omaishoito -tietopankin kansi

Suurella joukolla työikäisistä on haasteita yhteensovittaa ansiotyö ja läheisen hoiva. Tyypillisesti kyse on omien ikääntyneiden vanhempien hoidosta ja huolenpidosta tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren auttamisesta tai sairaan puolison hoidosta.

Väestön ikääntyminen, palveluiden saatavuuden ongelmat ja pyrkimykset pidentää työuria lisäävät tällaisten elämäntilanteiden yleisyyttä. Näissä ”ruuhkavuosissa” on tärkeää tunnistaa oma roolinsa läheisensä auttajana. Yhtä lailla tärkeää on saada tietoa ansiotyön ja läheisen hoivan yhteensovittamisen kiemuroista, mahdollisuuksista ja ratkaisuista.

Työikäiset läheistään auttavat ovat kokeneet, että tarvittavan tiedon ja tuen hankkiminen on hankalaa ja voimia vievää. Tätä kokemusta haluamme taklata ja tarjota koottua tietoa sekä tukea kaikille teemasta kiinnostuneille tahoille. Tietopankin loppuun olemme koonneet työvälineitä, vinkkejä ja linkkejä, joita voi hyödyntää esimerkiksi omaishoidon kehittämisessä ja asiakastyössä.

Työntekijälle

Hoidatko läheistäsi päivätyön ohessa tai työttömänä? Et ole yksin!

Lisätietoa työntekijälle

Työnantajalle

Edistyksellinen työnantaja on omaishoitoystävällinen

Lisätietoa työnantajalle

Päättäjälle

Työn ja hoivan yhdistäminen pitää mahdollistaa kaikille.

Lisätietoa päättäjille

Tietopankki

Tietoa työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta

Tietopankki PDF-muodossa(avautuu uuteen ikkunaan)

Rahkeet riittämään -hanke

Rahkeet riittämään on Omaishoitajaliiton hanke, jossa tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi.

Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Ruuhkavuodet on Rahkeet riittämään -hankkeen luoma kampanja. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa.

Alla tarinoita ja hyviä esimerkkejä työnantajilta ja työntekijöiltä omaishoidon ja työn yhdistämisestä.

Punatukkainen nainen ja omenapuu.

Sari

”Vuoroviikoista ratkaisu vaativaan hoivatilanteeseen”

Lue Sarin tarina

Kuvassa nainen talvimaisemassa.

Kirsi

”Työnantajat: mahdollistakaa työn ja hoivan yhdistäminen!”

Lue Kirsin tarina

Kuvassa nainen istuu sohvalla.

Tanja

“Toivoisin, että roolini etähoivaajana tunnistettaisiin työelämässä ja sille annettaisiin arvoa”

Lue Tanjan tarina

Isä ja poika sohvalla.

Teemu

”Kaikilla työpaikoilla pitäisi kouluttaa esihenkilöitä omaishoitotilanteista”

Lue Teemun tarina

Hymyilevä mies.

Juha

”Rapala ottaa huomioon työntekijöidensä erityistarpeet”

Lue lisää Juhan ajatuksista