Siirry sisältöön
polku vie metsän halki.

Tietoa omaishoidosta

Kuka on omaishoitaja?

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeasti henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hyvinvointialueen kanssa. Omaishoitajuuden voi mieltää kuitenkin paljon laveammin kuten Suomen omaishoidon verkosto:

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairauden, vamman tai muun erityisen hoivan tarpeen vuoksi ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Suomen omaishoidon verkosto

Omaishoitoon liittyy aina sairauden tai vamman mukanaan tuoma elämänmuutos. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan läheisen avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymän myötä.

Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään. Perhe hyötyy saadessaan tukea tilanteessaan, mutta ensin tilanne pitää tunnistaa. Omaishoitajaliiton ja jäsenyhdistysten toiminta on avointa kaikille.

Tietyissä sitovassa omaishoitotilanteessa on mahdollista hakea hyvinvointialueelta omaishoidon tukea(avautuu uuteen ikkunaan).

Omaishoitajia on paljon

Läheistään auttavien suuresta joukosta Suomessa noin 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta. He varmistavat avun tarvitsijan mahdollisuuden elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Omaishoitotilanteista noin 60 000 on sitovia ja vaativia, mutta vain runsaassa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus (Sotkanet-tilastokanta, 2021).

n. 350 000   pääasiallista auttajaa

50 241   sopimusomaishoitajaa (v. 2021)

80%   hoivasta läheisten vastuulla

Lähteet:

Omaishoito maailmalla

Tutustu liiton kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa Eurocarers-verkostossa ja International Alliance of Carer Organizations -verkostossa: liiton kansainvälinen vaikuttaminen

Omaishoitoon liittyviä tutkimuksia ja raportteja

Omaishoitoon liittyviä tärkeimpiä tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä löydät täältä.