Siirry sisältöön

Kansainvälinen vaikuttaminen

Omaishoitajaiiton yhteistyö muiden eurooppalaisten omaishoitoalan toimijoiden kanssa tukee liiton vaikuttamistyötä Suomessa. Kansainvälisessä yhteistyössä on mahdollisuus oppimiseen muiden maiden hyvistä omaishoitokäytännöistä.

Carers Forum

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan omaishoitajaliittojen yhteispohjoismainen omaishoitajafoorumi on perustettu 17.3.23.

Foorumin tavoitteena on edistää alan yhteispohjoismaista tutkimusta ja oikeudenmukaisten ratkaisujen kehittämistä läheisten ja omaishoitajien näkökulmasta. Foorumi toimii yhteistyössä eurooppalaisten omaishoito-organisaatioiden muodostaman Eurocarers-verkoston kanssa.

Eurocarers

Omaishoitajaliitto seuraa eurooppalaisessa Eurocarers-verkostossa EU:n säädösvalmistelua ja linjauksia. Niillä on vaikutusta omaishoitoon myös Suomessa. 

EU-maat päättävät omaishoidon tukemista säätelevästä lainsäädännöstään itsenäisesti osana sosiaali- ja terveyspolitiikkaansa, mutta monet omaishoitoon vaikuttavat säädökset linjataan EU:ssa. Esimerkiksi perhevapaauudistuksessa työsopimuslakiin säädetty viiden vuorokauden omaishoitovapaa juontuu Euroopan Parlamentin päättämästä Työelämän tasapaino -direktiivistä.

Eurocarers tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän kanssa. Intressiryhmän puheenjohtajistossa toimii myös meppi Sirpa Pietikäinen.

Omaishoitajaliitto liittyi vuonna 2006 perustettuun, Brysselissä kotipaikkaansa pitävään Eurocarersiin vuonna 2007. Eurocarersiin kuuluu yli 75 omaishoitoalan järjestöä, tutkimuslaitosta ja muuta organisaatiota lähes 30 maasta. Eurocarers saa rahoituksensa pääasiassa Euroopan komissiosta ja erilaisena projektirahoituksena projekteista. Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen on toiminut Eurocarersin puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien.

IACO

Omaishoitajaliitto vaikuttaa maailmanlaajuisessa International Alliance of Carer Organizations -verkostossa. Liitto liittyi IACOn jäseneksi vuonna 2014. IACO saa päärahoituksensa lahjoituksina ja hankerahoituksena yrityksiltä.