Siirry sisältöön
Ruostunut lukko ja voikukka.

Arjen turvallisuus

Turvallinen arki on pieniä tekoja ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyä.

Koska teillä on viimeksi tarkastettu palovaroittimien toimivuus? Miten toimia sähkökatkoksen aikaan? Löytyykö kotoa riittävä kotivara? Turvallisuus on myös suojautumista esimerkiksi taloudelliselta hyväksikäytöltä tai tietoturvasta huolehtimista.

Tälle sivustolle kokoamme hyödyllistä tietoa arjen turvallisuudesta etenkin läheisestään huolehtivien tarpeet huomioiden. Omaishoitajaliiton vuoden 2023 teemana arjen turvallisuus näkyy ja kuuluu!

Lue alta hyödyllisiä linkkejä arjen turvallisuuteen sekä kiinnostavimpia Lähellä-lehtiin kirjoitettuja juttuja arjen turvallisuudesta.

Ihmisten kädet käsikkäin.

Omaiset tuomassa turvaa

Mitä jos omaishoitajalle sattuu jotain? Miten varautua yllättäviin tilanteisiin -jutussa kerrotaan, miten nimetään luottohenkilö, jolla on avain hoidettavan henkilön luo. Tai miten järjestetään omaishoidettavan tärkeimmät tiedot auttajia varten. Artikkeli Lähellä-lehdessä 1/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

• Lähipiiristä luottohenkilö (avain, tieto mitä tavaroita tilapäishoidossa
tarvitaan)
• Tärkeät tiedot ylös ja kansioon
• Omakantaan voi tallentaa hoitotahdon
• Omaishoitotilanteesta voi laittaa tietoa esimerkiksi omaishoitajakortilla lompakkoon ja tiedon hoidettavasta puhelimeen
Sairaalapassi(siirryt toiseen palveluun) voi toimia esimerkiksi kehitysvammaiselle läheiselle kommunikaation tueksi, jos hän joutuu yllättäen sijaishoitoon

Huoli-ilmoitus on välittämistä. Ilmoituksen tarkoitus on varmistaa apu, vaikka ikääntynyt ei osaisi sitä itse pyytää. Artikkeli Lähellä-lehdessä 2/2021(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Omaishoitajan tapaturmavakuutus. Hyvinvointialueella on velvollisuus ottaa sopimusomaishoitajille tapaturmavakuutus. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin pitää omaishoitajan onnettomuutta kotitapaturmana, eikä suinkaan työtapaturmana, ellei ole tarkka tapaturmailmoitusta tehdessään. Artikkeli Lähellä-lehdessä 2/2021(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Lakimies Yrjö Mattila kertoo omaishoitajien tapaturmavakuutuksesta.

Vakuutukset ja korvaukset tapahtuman sattuessa. Lakimies Yrjö Mattilan tulkinnan mukaan kunta on omaishoitajan ”työnantajana” vastuussa ja korvausvelvollinen vahingoista, jotka ovat sattuneet sopimusomaishoitajan tai sijaishoitajan hoitotyössä sattuneista virheistä. Artikkeli Lähellä-lehdessä 4/2017(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Omainen arjen turvallisuuden edistäjänä (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Omaiset ja läheiset ovat päässeet mukaan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Turvallisesti kaiken ikää: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030. Turvallista arkea kehitetään omaisjärjestöjen kanssa. Artikkeli Lähellä-lehdestä 2/2021(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)


värikkäitä kerrostaloja.

Kodin turvallisuus

Vaara vaanii kotona. Suurin osa vahingoista olisi omilla toimilla ehkäistävissä. Lähellä lehden artikkeli 3/2016(siirryt toiseen palveluun)

Ennakointi ehkäisee tapaturmia. Vaaratilanteisiin varautuminen lisää sekä omaishoitajan että hoidettavand turvallisuutta. Lähellä lehden artikkeli 3/2016(siirryt toiseen palveluun)

Paras tapa lisätä paloturvallisuutta on varautuminen ja ennakointi. Erikoistutkija Tarja Ojala kertoo, miten kodeissa voidaan tehokkaimmin parantaa turvallisuutta ja mitä erityisasioita omaishoitoperheissä on huomioitava. Lahella 1 2023 (faktor.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Varautuminen on omaishoitoperheissä tärkeää. Joka kodissa pitäisi pystyä hätätilanteessa olemaan Kolme vuorokautta eli 72 tuntia omillaan. Lähellä lehden artikkeli(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vanha parsikunta kävelemässä jäisellä polulla.

Kaatumisen ennaltaehkäisy

Kaatumiset ja putoamiset kotona ovat kaikenikäisten yleisimpiä tapaturmia. Pysy tolpillasi! -juttu selvittää, miten niitä voi estää. Artikkeli Lähellä -lehdessä 1/20(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)23

Tee kaatumisseulan tarkistuslista ja lue vinkit kaatumisen ehkäisyyn iäkkäille ja heidän läheisilleen UKK-Instituutin sivuilla(siirryt toiseen palveluun)

Kaatumiset aiheuttavat vammoja ja pelkoa, joka rajoittaa toiminta- ja liikkumiskykyä. Kaatumisia voi itse ehkäistä. Pysythän pystyssä? Lähellä-lehden artikkeli 2/2016(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Mies puhelin kädessä.

Teknologia tuo turvaa

Turvaa arkeen mobiilisovelluksen avulla -juttu Lähellä-lehdessä 1/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kertoo, miten 112 Suomi -mobiilisovelluksen käyttöönotto helpottaa varautumista häiriö-, poikkeus- ja vaaratilanteisiin.

Uudet teknologiset ratkaisut, kuten etäyhteydet, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät helpottavat omaishoitajan ja ammattilaisten työtä sekä tuovat turvaa hoidettavalle. Lue lisää Lähellä-lehden artikkelista 3/2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) sekä oppaasta teknologiasta ikääntyiden arjen tukena.

Opas: Älyä ja iloa teknologiasta. Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena. Valli ry:n sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Päihteiden käyttö omaishoitoperheissä

Omaishoitajaliiton oppaat:

Elämää päihteiden lähellä. Kohtuutta runsaampi päihteiden käyttö aiheuttaa haittoja paitsi päihteiden käyttäjälle itselleen, myös lähellä eläville ihmisille. Lähellä-lehden artikkeli 1/2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Riippuvuudet altistavat kaltoinkohtelulle. Riippuvuuden ja kaltoinkohtelun tunnustaminen sekä ongelmasta puhuminen ovat avaimia toipumiseen, sanoo päihdepsykiatrinen sairaanhoitaja Christa Ahonen. Lue lisää Lähellä-lehden artikkelista 3/2020(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Alkoholismista puhumiseen tarvitaan rohkeutta. Alkoholin haitallinen käyttö on edelleen vaiettu asia. Kaija kertoo kokemuksistaan alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana. Lähellä-lehden artikkeli 2/2018(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EHYT ry:n päihdeneuvontapuhelin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 0800 900 45 päivystää ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Harmaahiuksinen nainen apteekissa.

Lääkehoito

Lääkehoito tuo turvaa ja vaatii tarkkuutta. Omaishoitaja on hoidettavansa lääkityksen käytännön tuki ja turva arjessa. Joka viides kertoo olevansa huolissaan omaisen lääkehoidosta, kertoo geriatrian erikoislääkäri Laura Viikari. Lähellä-lehden artikkeli 3/2018(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Turvallinen lääkehoito on yhteistyön tulos. Lääkehoito onnistuu omaishoitajan, hoidettavan henkilön ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä. Jutussa Lähellä-lehdessä 3/2020(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on myös lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista.

Oppaita ja tarkistuslistoja:

köydestä tehty sydänsolmu.

Turvallisuus läheissuhteessa

Omaishoitotilanteissa on riskitekijöitä, jotka voivat altistaa kaltoinkohtelulle. Omaishoitajien ja hoidettavien läheisten tukeminen sekä ilmiöstä puhuminen ennaltaehkäisevät kaltoinkohtelua. Kaltoinkohtelua voi olla sekä teko että tekemättä jättäminen eli laiminlyönti. Kaltoinkohtelusta Lähellä-lehden artikkeli 3/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Moniin sairauksiin liittyy muutoksia käytöksessä, mitkä hiertävät läheissuhteessa. Tietoa ja vinkkejä läheisen kanssa toimimiseen löytyy Omaishoitajaliiton Kun hoidettavan käytös hämmentää -oppaasta (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan), jota voi myös tilata paperisena.

Nollalinjalta apua. Maksuttomassa puhelinpalvelussa pääsee puhumaan kaltoinkohtelusta tai väkivallasta läheisessä ihmissuhteessa. Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonne voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä numeroon 080 005 005. Tietoa Nollalinjasta myös Lähellä-lehden artikkelista 3/2020(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suvantolinja autaa väkivallan kaikkia osapuolia ja toimii yhteistyössä eri auttajatahojen kanssa kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteissa. Suvanto ry(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan, kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön ehkäiseminen. Suvantolinjan numero 0800 06776 on avoinna maanantaisin klo 12–15 ja keskiviikkoisin klo 10–13.

kaksi autoa.

Ajoturvallisuus

Moni on huolissaan läheisensä ajokyvystä, mutta ei silti halua ottaa asiaa puheeksi. Liikenneturvan mukaan ajoterveys koetaan vaikeaksi puheenaiheeksi ja läheisen reaktiota pelätään. Lähellä lehden artikkeli 3/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Puhutaan ajoterveydestä -verkkomateriaali läheisille(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Liikenneturvan sivustolla vinkkejä miten ottaa läheisen ajoturvallisuus puheeksi.

Ikäkuljettajan itsearviointi.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Liikenneturvan testit on tehty apuvälineeksi itsearviointiin ja sisältää vinkkejä turvallisuuden lisäämiseen.

Muuta luettavaa

Huoli- ja vaarailmoitukset omaishoidossa. Erikoistutkija Tarja Ojala Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä kertoo periaatteista.

Lahella 1 2023 (faktor.fi)(siirryt toiseen palveluun) Toiminnanjohtaja Sari Tervonen penää Arjen turvallisuutta omaishoitoon. Tervonen muistuttaa pääkirjoituksessaan, että omaishoidon turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat sekä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia että taloudellisia.

Lahella 1 2023 (faktor.fi)(siirryt toiseen palveluun) Kirjailija Kati Tervo kertoo kolumnissaan Onnistun, kuinka vakava sairastuminen muutti hänen suhtautumistaan arjen turvallisuuteen.

Kotimyynnin sääntely, Kuluttajaliitto https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/puhelin-ja-kotimyynnin-saantely-uudistuu-1-1-2023-alkaen/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)