Siirry sisältöön
omenapuun kukka

Turvallisuus tunteena

Turvallisuuden tunnetta voi lisätä varautumalla vastoinkäymisiin, mutta liiallinen kontrollointi ei ole hyväksi.

Perusturvallisuuden tunne alkaa muodostua jo syntymästä lähtien ja siihen vaikuttavat elämän aikana koetut asiat, ihmissuhteet, elinympäristö sekä ihmisen ominaisuudet. Turvallisuus on ensisijaisesti henkilökohtainen ja yksilöllinen tunne. Turvallisuuden kokemus arjessa kantaa myös haastavien elämäntilanteiden yli.

Turvallisuuden tunne syntyy elämänhallinnan kokemuksesta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön.

Mistä sinä saat turvallisuuden tunnetta arjessasi?

Turvallisuutta voi ajatella myös sen vastakohtien; turvattomuuden, pelon ja epävarmuuden kautta.

Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat muun muassa heikentynyt toimintakyky, yksinäisyys, pelko ja tunne siitä, ettei voi kontrolloida omaa elämäänsä. Omaishoitajan arjessa turvattomuutta voivat lisätä esimerkiksi läheisen sairauteen tai vammaan liittyvät huolet ja hoitovastuu sekä sitovaan tilanteeseen liittyvä yksinäisyys.

Älä anna pelolle valtaa

Ihmisellä voi olla monenlaisia pelkoja. Jotkut pelot ovat aiheellisia, kuten korkean paikan pelko tai käärmeiden pelko. Pelon tarkoitus onkin suojella ja varoittaa vaarasta. Mutta ihmisellä voi olla myös aiheettomia pelkoja, ja pelkoreaktio voi jäädä päälle. Omaishoitajan arjessa epävarmuuden ja pelon tunne voi olla jopa päivittäistä.

Liiallisen pelon ja turvattomuuden tunnistaminen on tärkeää.

Jatkuva tai pidempään kestävä turvattomuuden ja pelon tunne voi tuoda mukanaan toimintamalleja, jotka lisäävät stressiä.

Tyypillisesti pelon tunnetta pyritään helpottamaan kontrolloimalla ja varautumalla. Varautuminen esimerkiksi siihen, että omaishoitaja sairastuu, onkin viisasta ja lisää turvallisuuden tunnetta. Mutta jatkuva asioiden kontrolloiminen ei helpota pelkoa ja turvattomuutta, vaan todennäköisemmin lisää stressiä, uupumusta ja ahdistusta, koska elämä on lopulta arvaamatonta. 

  • Mistä sinä huomaat, jos pelon tunne alkaa hallita elämääsi?
  • Mikä sinua voisi helpottaa?

Pelkoon ja turvattomuuden tunteeseen on saatavilla omahoito-ohjeita ja useita harjoituksia. Mikäli itsehoitoon tarkoitetut harjoitukset eivät auta, käänny rohkeasti ammattilaisen puoleen. Elämästä kuuluu myös nauttia ja rentoutua.