Siirry sisältöön
ruska järvellä

Huoli-ilmoitus on välittämistä

Huoli-ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä aikuisesta ihmisestä, jonka tilanne huolestuttaa. Huolta voi herättää esimerkiksi arjessa pärjäämättömyys, itsestä huolehtimisen vaikeudet, riittämätön avunsaanti, päihteiden käyttöön liittyvät pulmat tai kaltoinkohtelu. Pelkkä huoli riittää ilmoituksen tekemiseen.

Myös itsestään tai hoidettavasta läheisestään voi tehdä huoli-ilmoituksen, jos ei ole käytettävissä muita keinoja turvallisuuden ja huolenpidon varmistamiseksi. Ensin on kuitenkin hyvä tehdä tavanomainen palvelutarpeen arviointipyyntö.

Kiireellisissä ja välittömiä toimia vaativissa tilanteissa soita alueesi sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätänumeroon 112.

Ilmoitus tehdään hyvinvointialueelle

Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Yksityishenkilöillä on oikeus tehdä ilmoitus, ja sen voi tehdä tarvittaessa nimettömänä. Tietyillä ammattilaisilla ja viranomaisilla on lain perusteella velvollisuus ilmoituksen tekemiseen.

Huoli-ilmoitus tehdään ottamalla yhteyttä sen hyvinvointialueen sosiaalitoimeen, missä huolen kohteena oleva henkilö asuu. Useilla hyvinvointialueilla on käytössä sähköinen lomake huoli-ilmoituksen tekemistä varten. Ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla. Lisätietoa saa hyvinvointialueiden verkkosivuilta.

Yleensä on hyvä, jos huoli-ilmoitus tehdään yhteisymmärryksessä asianomaisen henkilön kanssa. Tällöin asia ei tule hänelle yllätyksenä, eikä luottamus välillänne kärsi. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös henkilön tietämättä ja ilman hänen suostumustaan.

Ammattilaiset selvittävät avun tarpeen

Viranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen huoli-ilmoitus. Ilmoituksen saavuttua ammattilaiset ottavat yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön, arvioivat avun tarpeen ja selvittävät, millaista tukea hänen elämäntilanteeseensa voidaan tarjota. 

Huoli-ilmoituksen perusteella avun tarve voidaan huomata ajoissa, ja henkilö voi saada tarvitsemaansa apua ja tukea.

Katso ”Mikä on huoli-ilmoitus?” -video.  Videon on tehnyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote.

Huoli lapsen hyvinvoinnista

Mikäli sinulla herää huoli lapsen hyvinvoinnista, on tärkeää toimia mahdollisimman pian. Huolta herättäviä tilanteita ovat mm. vanhemman psyykkiset ongelmat tai uupumus, vanhemman runsas päihteiden käyttö, lapsen hoidon laiminlyönti tai lapsen liiallinen vastuu perheen arjesta vanhemman sairauden vuoksi. Lapsen oma käytös voi myös herättää huolta.

On tärkeää, että otat pikaisesti yhteyttä hyvinvointialueen lastensuojeluun. Sosiaalihuollon tehtävänä on arvioida, millaisiin toimiin on tarpeen ryhtyä. Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Lisäksi monilla työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on lapsesta välittämistä. Sen tarkoituksena on huolehtia, että lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa avun.

Lue lisää lastensuojeluilmoituksesta THL:n verkkosivuilta Lastensuojelun käsikirjasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Huoli toisesta on välittämistä. Puuttumalla tilanteeseen voit pelastaa ihmisen.

Aiheeseen liittyvät lainkohdat: