Siirry sisältöön

Lääkehoito

Omaishoitaja on monesti hoidettavansa lääkityksen käytännön tuki ja turva arjessa.

Lääkehoidon turvallisuus tarkoittaa lääkkeiden käyttöön ja lääkevalmisteisiin liittyvää turvallisuutta. Se voi helposti vaarantua, jos lääkkeitä ei tunneta tai niitä on paljon. Omaiset eivät välttämättä pääse lääkärikäynneille keskustelemaan lääkkeiden ottamisen kiemuroista, eikä läheisen kotiutuessa aina muista kysyä kaikkea oleellista. Omaishoitajat toimivat maallikon taidoin, mutta heidän olisi hyvä hankkia ymmärrystä lääkehoidosta.

Kaikki lähtee siitä, että varmistat antavasi oikeat lääkkeet oikealle henkilölle oikealla annostuksella oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

Säilytä lääkkeitä turvallisessa paikassa. Jaa tai pyydä terveydenhuollon ammattilaista jakamaan lääkkeet dosettiin, tai käytä apteekin annosjakelupalvelua. Ylläpidä ajantasaista lääkityslistaa ja pidä se aina mukanasi asioidessasi terveydenhuollossa. Merkitse listaan myös luontaistuotteet ja tarvittaessa otettavat lääkkeet.

Vaihda tietoja lääkehoidosta kotihoidon kanssa esimerkiksi reissuvihkon avulla. Selvitä, mitä erityispiirteitä läheisesi lääkitykseen liittyy. Otetaanko lääkkeet ruuan kanssa? Voiko lääkkeet puolittaa tai murskata?

Mahdollisista lääkehoidon ongelmista voit olla herkästi yhteydessä lääkehoidosta vastaavaan terveydenhuollon ammattilaiseen tai kysyä neuvoa apteekista. Keskustele vaihtoehdoista, mikäli lääkkeenotossa on vaikeuksia. Muista, että alkoholilla ja lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi ajokyky voi heikentyä ja kaatumisriski lisääntyä.

Turvallisuutta lääkehoitoon lisää:

  • Ajan tasalla oleva lista, jossa on mukana myös tarvittaessa otettavat lääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät
  • Hyvä turvallinen säilytyspaikka lääkkeille, hävitä vanhat lääkkeet apteekin kautta
  • Keskustele terveydenhuollossa ja apteekissa lääkityksestä ja tutustu läheiselle annettaviin lääkkeisiin
  • Hyödynnä dosettia tai apteekin annosjakelupalvelua.
  • Jos on pelkoa vakavista haittavaikutuksista tai väärin otetuista lääkkeistä, soita Myrkytystietokeskukseen puh 0800 147 111, hätätilanteessa 112.

Oppaita ja tarkistuslistoja:

Lähellä-lehden artikkelit lääkehoidosta

Joka viides kertoo olevansa huolissaan omaisen lääkehoidosta, kertoo geriatrian erikoislääkäri Laura Viikari. Lähellä-lehden artikkeli 3/2018(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Turvallinen lääkehoito on yhteistyön tulos. Lääkehoito onnistuu omaishoitajan, hoidettavan henkilön ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä. Jutussa Lähellä-lehdessä 3/2020(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on myös lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista.

Miten lääkehoidosta selviää kotona? Vastuu lääkehoidosta saattaa valua hiljalleen omaishoitajalle läheisen voinnin heiketessä vuosien myötä tai se voi rysähtää päälle erikoissairaanhoidosta kotiutumisen yhteydessä. Lähellä-lehden artikkeli 2/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)