Siirry sisältöön
Kuva kädestä, kynästä ja kaaviosta.

Tutkimuksia ja raportteja

Tältä sivulta löydät omaishoitoon liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja raportteja.

Tutkimuksia, selvityksiä ja raportteja

2023

Omaishoidon tilannekuva 2023. Omaishoitajaliitto kartoitti omaishoitajayhdistysten näkemyksiä hyvinvointialueiden tarjoamien palveluiden saatavuudesta ja laadusta.
Omaishoidon tilannekuva 2023 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)

2022

Selvitys omaishoidon tuen kansallisista kriteereistä (OMAKARI)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotus omaishoidon tuen kansallisiksi myöntämisperusteiksi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2021

Omaishoito tulee työpaikoille – yritysten suhtautuminen poissaoloihin(avautuu uuteen ikkunaan)
Omaishoitajaliiton Taloustutkimuksella vuonna 2021 teettämän kyselyn tulokset.

2020

Että joku näkee mut – Omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Marja Keväjärvi, Maria Lindholm & Arto Reiman. Kaks 2020

STM: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2019

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen – Selvityshenkilön raportti(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Laura Kalliomaa-Puha. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 60/2018.

Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen(siirryt toiseen palveluun)
Riikka Shemeikka, Sari Pitkänen, Timo Saarinen ja Mirkka Vuorento. Kela 2019

Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018 – Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Anja Noro (toim.). Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61/2018

2017

Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen(avautuu uuteen ikkunaan)
Riikka Shemeikka, Ulla Buchert, Sari Pitkänen, Tuula Pehkonen-Elmi, Aija Kettunen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2017

2015

Työssäkäynti, läheis- ja omaishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen(avautuu uuteen ikkunaan)
Toim. Kaisa Kauppinen ja Mia Silfver-Kuhalampi. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:12.

2014

Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Tillman, P; Kalliomaa-Puha, L; Mikkola, H; toim. Kela.

Suomalaisten hyvinvointi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Marja Vaarama, Sakari Karvonen, Laura Kestilä, Pasi Moisio & Anu Muuri. THL

Väitöskirjoja

2023

Omaishoitajien jaksamisen arviointi ja kuntoutuksen vaikutukset jaksamiseen ja elämänlaatuun(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Juntunen, Kristiina. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto

Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Halonen, Ulla. Jyväskylän yliopisto

2021

Psykologinen sopimus omaishoidon sopimuksellisuuden ilmentäjänä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Ring, Marjo. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto

2020

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityisperheiden arjessa: toiminnan ja ajankäytön näkökulma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Särkikangas, Ulla. Väitöskirja, Helsingin yliopisto

2019

Naisen paikka? Paikallisuuden rooli naisten mahdollisuuksissa yhdistää työssäkäyntiä ja hoivaa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Sihto, Tiina. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto (englanninkielinen)

Erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuva väkivalta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Koivula, Tanja. Väitöskirja, Tampereen yliopisto

2018

Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea – turvaa vai tunkeilevuutta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Riikonen, Merja. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.

2016

Hoiva suhteessa. Tutkimus puolisoaan hoivaavien arjesta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Sointu, Liina. Väitöskirja, Tampereen yliopisto

Omaishoidon arki – tutkimus hoiva sidoksista(avautuu uuteen ikkunaan)
Tikkanen, Ulla. Väitöskirja, Helsingin yliopisto

2014

Hoidon menoja hillitsemässä(avautuu uuteen ikkunaan)
Kehusmaa, Sari. Väitöskirja, Tampereen yliopisto

2010

Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Zechner, Minna. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.

2009

Sinusta kiinni. Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Mikkola, Tuula. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.