Siirry sisältöön
Piirroskuva, jossa äiti soittaa omaiselleen työpaikalta.

Rahkeet riittämään

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Rahkeet riittämään -hankkeelle avustusta vuosiksi 2020-2022.

Apua tarvitsevien ikääntyvien henkilöiden määrä kasvaa, mutta virallisen hoivan tarjonta ei kasva samassa suhteessa hoivan tarpeen kasvun kanssa. Työikäisten hoivataakan on ennustettu kasvavan. Työikäiset omaishoitajat jäävät usein ilman tietoa ja tukea, koska suurin osa työikäisistä omaishoitajista ei kuulu omaishoidon tuen palveluiden piiriin. Tarvitsemme myös uudenlaisia järjestötoiminnan keinoja kohderyhmän tavoittamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen kohderyhmänä on ikääntyvistä aikuista läheisistään, kuten omista vanhemmistaan tai appivanhemmistaan, sitovassa vastuussa olevat tai sellaiseen tilanteeseen todennäköisesti päätyvät työikäiset omaishoitajat. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös liiton paikallisyhdistykset sekä muut sidosryhmät.

Hankkeen aikana tehdään mm. selvityksiä kehittämistyön pohjalle. Hankkeessa kehitetään järjestölähtöisiä ryhmätoiminnan malleja työikäisten omaishoitajien tukemiseksi yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajaystävällisten työmarkkina- ja työvoimapolitiikan ratkaisujen aikaansaamiseksi hankkeessa on sidosryhmätyöskentelyä ja edunvalvontaa. Erilainen materiaalintuottaminen (esim. selvitys, verkkomateriaalit, ryhmämalli) on keskeinen osa hankkeen toimintaa.

Ruuhkavuodet. Aina käynnissä.

Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa. Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Silloin jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla.

Miten sovittaa yhteen työ ja huolenpito läheisestä? Miten huolehtia omasta jaksamisesta? Millaisia hyviä käytäntöjä työpaikoilla voidaan luoda omaistaan hoitavan tueksi? Näihin kysymyksiin esitämme ja etsimme ratkaisuja.

Keväästä 2022 alkaen viemme viestiä erityisesti työnantajille. Edelläkävijäyrityksissä hyviä periaatteita luodaan jo. Valveutuneet työnantajat ovat selvittäneet työntekijöidensä tilannetta ja kehittäneet uusia tapoja sujuvoittaa heidän arkeaan. Tehdään tästä maan tapa!

Olet tervetullut mukaan viemään tärkeää viestiä eteenpäin.