Siirry sisältöön
Piirroskuva, jossa äiti soittaa omaiselleen työpaikalta.

Rahkeet riittämään

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Rahkeet riittämään -hankkeelle avustusta vuosiksi 2020-2024. Vuosina 2023-2024 työikäisten läheishoivaajien tukitoiminta keskittyy tietoisuuden lisäämiseen oman elämän vaikuttamisen mahdollisuuksista, työikäisten läheishoiva- tilanteiden tekemiseen näkyviksi ja tunnistettaviksi, ammattilaisten osaamisen kehittämiseen, vaikuttamistyöhön työpaikoilla sekä valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön.

Apua tarvitsevien ikääntyvien henkilöiden määrä kasvaa, mutta virallisen hoivan tarjonta ei kasva samassa suhteessa hoivan tarpeen kasvun kanssa. Työikäisten hoivataakan on ennustettu kasvavan. Työikäiset omaishoitajat jäävät usein ilman tietoa ja tukea, koska suurin osa työikäisistä omaishoitajista ei kuulu omaishoidon tuen palveluiden piiriin. Tarvitsemme myös uudenlaisia järjestötoiminnan keinoja kohderyhmän tavoittamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen kohderyhmänä on ikääntyvistä aikuista läheisistään, kuten omista vanhemmistaan tai appivanhemmistaan, sitovassa vastuussa olevat tai sellaiseen tilanteeseen todennäköisesti päätyvät työikäiset omaishoitajat. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös liiton paikallisyhdistykset sekä muut sidosryhmät.

Hankkeen aikana tehdään mm. selvityksiä kehittämistyön pohjalle. Hankkeessa kehitetään järjestölähtöisiä toimintamalleja työikäisten omaishoitajien tukemiseksi yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajaystävällisten työmarkkina- ja työvoimapolitiikan ratkaisujen aikaansaamiseksi hankkeessa on sidosryhmätyöskentelyä ja edunvalvontaa. Materiaalin tuottaminen on keskeinen osa hankkeen toimintaa.

Ruuhkavuodet. Aina käynnissä.

Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa. Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Silloin jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla.

Miten sovittaa yhteen työ ja huolenpito läheisestä? Miten huolehtia omasta jaksamisesta? Millaisia hyviä käytäntöjä työpaikoilla voidaan luoda omaistaan hoitavan tueksi? Näihin kysymyksiin esitämme ja etsimme ratkaisuja.

Viemme viestiä erityisesti työnantajille. Edelläkävijäyrityksissä hyviä periaatteita luodaan jo. Valveutuneet työnantajat ovat selvittäneet työntekijöidensä tilannetta ja kehittäneet uusia tapoja sujuvoittaa heidän arkeaan. Tehdään tästä maan tapa!

Olet tervetullut mukaan viemään tärkeää viestiä eteenpäin.

Punatukkainen nainen ja omenapuu.

Sari

”Vuoroviikoista ratkaisu vaativaan hoivatilanteeseen”

Lue Sarin tarina

Kuvassa nainen talvimaisemassa.

Kirsi

”Työnantajat: mahdollistakaa työn ja hoivan yhdistäminen!”

Lue Kirsin tarina

Kuvassa nainen istuu sohvalla.

Tanja

“Toivoisin, että roolini etähoivaajana tunnistettaisiin työelämässä ja sille annettaisiin arvoa”

Lue Tanjan tarina

Isä ja poika sohvalla.

Teemu

”Kaikilla työpaikoilla pitäisi kouluttaa esihenkilöitä omaishoitotilanteista”

Lue Teemun tarina

Hymyilevä mies.

Juha

”Rapala ottaa huomioon työntekijöidensä erityistarpeet”

Lue lisää Juhan ajatuksista

Lisätietoja: