Siirry sisältöön
Nainen meren äärellä.

Jäsenrekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Anu Nurmi, assistentti, jäsenpalvelut
  • sähköposti: anu.nurmi@omaishoitajat.fi
  • puh. 020 7806 500

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Omaishoitajaliitossa tai liiton jäsenyhdistyksessä.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

  • toiminnasta tiedottamiseen,
  • jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
  • jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
  • omaishoitoon koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin.

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Rekisterin tietosisältö

  • yhteystiedot (jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, paikkakunta)
  • jäsenyyttä koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, jäsenyhdistys sekä sukupuoli)
  • mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse, postitse tai sähköisesti. Tiedot ilmoitetaan jäsenyhdistyksen tai liiton yhteyshenkilölle rekisteriä koskevissa asioissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan jäsenyhdistyksen sekä liiton rekisteriasioita hoitavilla henkilöillä on oikeus käsitellä tietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Liitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa jäsenyhdistyksille rekisterissä tapahtuvista muutoksista.

Liiton jäsenyhdistyksellä on omaan rekisteriinsä käyttöoikeus jäsenasioiden hoitamiseen. Jäsenyhdistykset ilmoittavat liittoon jäsenasioista vastaavat henkilöt, joilla on käyttöoikeus oman yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Muutokset ja lisäykset rekisteriin tekevät liiton ja jäsenyhdistysten jäsenasioista vastaavat henkilöt. Myös jäsenet pystyvät muokkaamaan omia yhteystietojaan jäsenportaalin kautta.

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.

Tarkastus- ja kielto -oikeus

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna liiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä jäsenyhdistyksen tai liiton jäsenrekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Jäsen voi myös itse tarkistaa ja päivittää itsestä tallennetut tiedot jäsenrekisterin portaalin kautta osoitteesta: https://portal.contio.fi/omaishoitajat/(siirryt toiseen palveluun)              

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(siirryt toiseen palveluun)

Päivitetty 5.1.2024