Siirry sisältöön

Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaiden vastaukset eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Grönfors, Mervi

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajat tekevät työtään usein oman terveytensä vaarantaen, vähintä olisi työsuojelun piiriin pääsy.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Työ vuorotta on kuormittavaa, varsinkin kun omaishoitajalla ei ole esihenkilöä jakamassa työtaakkaa tai johtamassa työtä ja palkkiokin on nimellinen.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Yhteiskunnan on huolehdittava myös omaishoitajista hoidettavineen tuuppaamatta heitä marginaaliin.

Hollo, Taina

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Kaikkien työtätekevien työsuojelusta on pidettävä huolta – omaishoidon palkkiota saavien lisäksi palkatonta hoivatyötä tekevien.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Saman pitäisi koskea myös palkatonta hoivatyötä tekeviä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Neutraali.

  Kommentti: Erilaisista ohjelmista ei ole ollut suurtakaan hyötyä. Sen sijaan tarvittaisiin velvoittavia lakeja.

Kettunen, Jonas

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

Sandberg, Tiina

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tähän tarvittaisiin kuitenkin uutta lainsäädäntöä, sillä nämä ovat molemmat sen verran poikkeuksellisia tehtäviä, että niitä varten on luotava uusia säännöksiä, joilla huomioidaan tärkeimmät erot.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Ehdottomasti. Varsinkin kun hallitus purkaa terveydenhoitoa ja muita palveluita, jotka lisäävät edelleen kuormaa omaisten suorittamalle hoidolle.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Väestön ikääntyminen nostaa tämän kysymyksen joka tapauksessa ratkaistavien asioiden listalle, joten olisi parempi hoitaa se jo nyt, eikä odotella tilanteen huononemista ja hoitajien lopullista romahdusta.

Taskinen, Liisa

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajan työ on psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavaa ja hyvin sitovaa. Hoidettava saattaa olla myös aggressiivinen ja väkivaltainen, usein ymmärtämättä sitä itse. Omaishoitajalla tulee olla perhe- ja läheispiirin ulkopuolinen taho, jonka puoleen kääntyä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omais- ja läheishoitajien työ tuo valtavat säästöt yhteiskunnalle. Samalla työ on vaativaa ja kuluttavaa. On kohtuutonta, että sitä joutuisi tekemään täysin ilman korvauksia ansiomenetyksistä, mutta näinhän ihmiset tekevät. Ihmiset ottavat vuosilomapäiviä tai palkatonta vapaata läheisensä hoitamiseen..

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Osaltani olen Euroopan vasemmiston feministityöryhmässä tuonut esille tarpeen tehdä näkyväksi useimmiten naisten tekemän näkymättömän hoito- ja hoivatyön, ja se on huomioitu asiakirjoissa. Omaishoidon ohjelma on luonnollinen jatko tälle.

Päiväniemi, Juha

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Kaikki työtätekevät pitää olla suojeltuja ja kaikilla pitää olla toimeentulo ja ruuan on oltava hyvää ja maittavaa myös vanhuksille. Hoitoa on parempi antaa julkisina palveluina riittävästi.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Työaikalaki on hyvä ja oikeudet pitää olla kaikilla. Orjajuttuja ei tarvita missään.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Vaadimme parannuksia riittävästi ja muutosta. NATOSTA JA EUSTA ON EROTTAVA. DCA-sopimus pitää torpata. Kiitos