Siirry sisältöön

Keskustan ehdokkaiden vastaukset eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Keskustan europarlamentaarikot kuuluvat Euroopan parlamentissa Renew Europe -ryhmään (suomalaisittain ”Uudistava Eurooppa” -ryhmään).

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Heikkilä, Antti

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Helin, Perttu

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajien työ on paitsi inhimillisesti, myös kansantaloudellisesti merkittävää. Olisi kohtuullista, että väestön vanhetessa omaishoidon haasteisiin suhtauduttaisiin vakavasti, ja tämän merkittävän hoitomuodon mahdollisuuksia edelleen kohennettaisiin ja monipuolistettaisiin.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

  Kommentti: Raha on varmasti tiukassa, mutta askel askelelta oikeudenmukaista tilannetta kohti tulee pyrkiä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

  Kommentti: Tämä olisi paitsi oikein, tasapuolista (myös Suomen kansantalouden kannalta). Omaishoidon työpanos on tehtävä EU-tasolla näkyväksi.

Kajan, Venla

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin eri mieltä.

  Kommentti: Työsuojelu voi asettaa melko tarkkojakin vaatimuksia esimerkiksi työympäristön turvallisuudelle. Omaishoitajien työpaikka on yleensä myös heidän kotinsa, ja heillä on mielestäni oikeus järjestää se haluamallaan tavalla. Omais- ja läheishoitajien työn turvallisuus on tietenkin tärkeää, mutta kyseessä ei ole tavallinen työsuhde, joten näkisin, että sen voi turvata muilla tavoilla kuin työsuojelun kautta.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajien jaksaminen on tärkeää, ja heillä pitää olla riittävästi aikaa palautua.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Eu:ssa on muutama vuosi sitten asetettu omaishoitoon vaikuttavia uusia säädöksiä, joten kokonaiskuvan tarkastelu olisi hyvä asia. Euroopan väestö vanhenee, joten omaihoidon merkitys ja omaishoitajien määrä varmasti kasvaa tulevien vuosien aikana.

Katainen, Elsi

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Vaikka tämä on kansallista lainsäädäntöä, on työsuojelu osa ihmisoikeuksia, joiden puolesta myös EU-lainsäädäntöä tehdään. Omaishoitajien joukko on kasvava, ja heidän jaksamiseensa on panostettava.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajan taakkaa pitää keventää myös työssäkäyvien osalta. Myös työnantajalle on kompensoitava tämä panostus, sillä pitkällä aikavälillä se tuottaa parempaa, inhimillisempää hoivaa, jolla on yhteiskunnalle pienempi hintalappu.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Ohjelman laatiminen saattaisi omaishoidon piirissä toimivat tahot yhteen miettimään parhaimpia mahdollisia ratkaisuja ja myös jakamaan parhaita käytanteitä koko EU:n alueelle.

Koriseva, Piia

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Olen itse toiminut avustajana vanhemmalle pariskunnalle, jossa rouvan sairaus oli ALS ja hänen omaishoitajanaan oli 80- vuotias alkavaa dementiaa sairastava puoliso. Useana yönä lähdin vapaa-ajallani nostamaan rouvaa lattialta, kun hän oli valunut pois vessatuolista. Omaishoitajan työ on jatkuvaa, sekä henkisesti että fyysisesti raskasta ja haastavaakin. On mielestäni väärin, että työsuojelu ei ulotu tähän ryhmään. Työn on rakasta, mutta raskasta! Mikäli hoitaja ei voi hyvin , ei hoidettavakaan voi.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti:  Ns. normaalissa työssä, työpaikan oven voi sulkea työpäivän päätteeksi. Näin ei ole omaishoitajilla. Työuupumus ajaa henkiseen väsymykseen, jonka jälkeen keho pettää. Jokainen tarvitsee lepoa työstään, olipa se miten rakasta hyvänsä. Jokaisella täytyy olla oikeus joskus “ihan vain olla”. Jotta omaishoitaja jaksaa, on hänen hyvinvoinnistaan pidettävä huolta. Valitettavan usein omaihoitajan oma elämä jää sivuun ja uupuminen tapahtuu huomaamatta. Siksi on tärkeää saada omaa aikaa ja edes hetken muuta ajateltavaa.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

Rinne, Petri

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Suomen väestö, etenkin maaseutuväestö ikääntyy nopeasti ja samalla julkista sote-palveluverkkoa karsitaan kovalla kädellä. Omaishoitajat tekevät kullanarvoista työtä, jonka arvoa ei voi rahassa mitata. Opin vaalisivultanne sen vastaavan jopa 2,5 prosenttia unionin BKT:sta, mikä on huikea luku. Työsuojelu- ja loma-asiat ovat vähintä mitä yhteiskunnan tulee tarjota vastineeksi.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti:  Seurasin ikääntyvän pariskunnan omaishoitajuutta perhepiirissäni vuosien ajan. Kahden hengen taloudessa se ei aina ollut helppoa. Onneksi he ottivat koiran, mikä toi molemmille vähän uusia kuvioita. Koiran lisäksi jaksamista edistivät juuri nämä lomajaksot – joista oli apua myös hoidettavalle, kun he pääsivät edes pieneksi aikaa eroon toisistaan ja piristävään sosiaaliseen kanssakäymiseen.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Suomessa on nyt paljon puhetta hyvinvointialueiden alijäämästä ja sote-alan työvoimapulasta. Omaishoidon volyymi on niin suuri, että se ansaitsisi päästä samanlaiseen valtakunnalliseen ja EU-tason keskusteluun. Ilman strategista, ohjelmallista otetta voimme olla pian pulassa ikääntyvän EU:mme kanssa. Suomen eläkeläisistä jo viidennes tekee palkallista työtä, ja suuri osa heistä myös omaishoitoa. Kun voi kokea olevansa hyödyksi jollekin ja yhteiskuntakin arvostaa, eläkepäiviin tulee merkityksellisyyttä ja elämän laatu paranee.

Ronkola, Sami

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajat kohtaavat arjessaan paljon erinäisiä haasteita sekä vaara- ja uhkatilanteita. On tärkeää että heillä on vastuulliseen tehtävään sama tuki kuin virka-/työsuhteessa hoitotyötä tekevällä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: On tärkeää huolehtia omais- ja läheishoitajan jaksamisesta. Riittävät vapaat ovat oikean suuntainen askel tässä tavoitteessa.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

  Kommentti: Nämä asiat ovat hyvin tärkeitä myös EU tasolla, mutta tarkemmat päätökset tulee tehdä kansallisella tasolla.

Silander, Marju (sitoutumaton)

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Neutraali

  Kommentti: Omaishoitajien jaksamista tulee vahvistaa ja löytää ratkaisuita yksilöllisiin tarpeisiin. Työsuojelu voi olla yksi keino, mutta se ei yksistään riitä jaksamispulaan. Työsuojelun kautta ei välttämättä ole löydettävissä tähän tilanteeseen ratkaisua.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajien tilanne vaihtelee erittäin paljon. Omaishoidon tilanne voi koskettaa niin omaa lastaan kuin vanhempiaan hoitavia ihmistä. Tärkeää olisi löytää joustavia tapoja työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Joillekin nämä aikamäärät voivat riittää, toiset tarvitsevat vielä enemmän. Olen toiminut 30 vuotta oman lapsen omaishoitajana, ensin hänen asuessaan kotona kanssamme, ja sen jälkeen kun on muuttanut itsenäiisesti omaan asuntoon. Yleensä asioiden hoitaminen on viikottaista ja hyvin erilaisiin aiheisiin liittyvää. Asumiseen liittyvät haasteet ovat erittäin yleisiä ja näihin tulisi löytää ratkaisu. Olen ollut muun muassa Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa, joka pyrki vaikuttamaan, että perustarve asuminen järjestyy jokaisen oman tarpeen ja tilanteen mukaan. Kun asumisasiat ovat kunnossa, myös työssäkäynti mahdollistuu . Jos systeemi ei toimi, työstä voi joutua olemaan poissa huomattavan usein ja äkillisestikin.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

  Kommentti: Jäsenvaltioiden tulisi itse oma-aloitteisesti huolehtia kansalaisten mahdollisuuksista järjestää omaa elämäänsä. Kansallisen omaishoito-ohjelman laatiminen voi vastata paremmin sen maan asukkaiden tarpeisiin. Eri Euroopan maissa on monenlaisia kulttuureita huolehtia omaisistaan. EU-tasolla voidaan keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi työelämän kehittämisessä, joka luo mahdollisuuksia vastata tulevaisuudenkin omaishoidon haasteisiin.

Toppinen, Ira

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Iäkäs äitini on isäni omaishoitaja ja olen huomannut, että erilaisia vaaratilanteita tulee usein. Koen että työsuojelussa pitäisi huolehtia tapaturmien torjunnasta ja omaishoitajan henkisestä puolesta. Lisäksi työ on fyysisesti raskasta, joten on mahdollista, että siitä koituu myös pysyviä terveydellisiä ongelmia.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Työn ja läheisen tarvitseman hoivan yhdistäminen on edelleen hankalaa. Työssäkäyvät omaishoitajat tarvitsevat joustavampia ratkaisuja.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: EU tunnistaa omaishoidon vapaat, mutta tasa-arvonkin vuoksi ohjelma tulisi laatia.