Siirry sisältöön

Perussuomalaisten vastaukset eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Perussuomalaiset europarlamentaarikot kuuluvat Euroopan parlamentissa Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmään.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Ekman, Johanna

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti:Esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvät kysymykset tulisi ensisijaisesti käydä läpi hoidettavan kuntoisuusarvioinnin yhteydessä, jotta tarvittavat apuvälineet niin hoidettavalle kuin omaishoitajalle tulevat kartoitettua ja tätä kautta myös turvalliset työskentelytavat neuvottua omaishoitajalle. Lain omaishoidon tuki 3 a § (8.7.2022/607) “Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut” – kohtaa tulisi mielestäni muuttaa sillä tavalla, että se on hyvinvointialueita velvoittavampi siten, että hyvinvointialueiden on määrävälein seurattava omaishoitajan kuntoa ja jaksamista esimerkiksi hoidettavan RAI-arviointikäynnin yhteydessä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Mielestäni tämä on hyvin kohtuullinen vaade.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Tässä tulisi ennemmin luottaa ja vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön, joka on toteutukseltaan nopeampaa ja ketterämpää. Mikäli tällainen ohjelma tulisi EU:n tasolta, on riski, että ohjelmasta tulisi kankea ja meidän järjestelmään osin sopimaton, vaikka tarkoitus on hyvä, tärkeä ja kannatettava.

Garedew, Kaisa

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

Makkonen, Teija

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Hoidettavan henkilön hyvinvointi on riippuvainen omaishoitajan hyvinvoinnista. Omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara ja arvokas osa suomalaista hyvinvointipalvelua. Omaishoitajien jaksamista ja yhdenvertaisuutta tulee vahvistaa.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajien jaksamista ja yhdenvertaisuutta tulee vahvistaa.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Tämä on hyvin kannatettavaa, koska ikääntyvien määrä kasvaa ja hoitoalan työntekijöistä on pulaa. Omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara ja arvokas osa myös suomalaista hyvinvointipalvelua.

Peltokangas, Mauri

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Tämä on hyvin kannatettavaa, koska ikääntyvien määrä kasvaa ja hoitoalan työntekijöistä on pulaa. Omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara ja arvokas osa myös suomalaista hyvinvointipalvelua.

Ruohonen-Lerner, Pirkko

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Viimeiset 15 vuotta Suomi on ottanut vuosittain lisävelkaa kattaakseen kasvatetut kulut. Tilanne on erittäin haastava kun nykyinen hallitus joutuu ratkaisemaan epätasapainon menojen ja tulojen välillä. Rinteen ja Marinin vasemmistohallitus otti jopa 40 mrd euroa lisävelkaa ja kehitti uusia menokohteita. Nykyisellä hallituksella on ongelma: Mistä rahat velkojen kohonneisiin korkoihin, lyhennyksiin ja muihin menoihin. Toivon koko sydämestäni, että omaishoitajien mitä tärkeimpään työhön löytyy kaikesta huolimatta lisäresursseja, myös työsuojelun edistämiseen.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Viimeiset 15 vuotta Suomi on ottanut vuosittain lisävelkaa kattaakseen kasvatetut kulut. Tilanne on erittäin haastava kun nykyinen hallitus joutuu ratkaisemaan epätasapainon menojen ja tulojen välillä. Rinteen ja Marinin vasemmistohallitus otti jopa 40 mrd euroa lisävelkaa ja kehitti uusia menokohteita. Nykyisellä hallituksella on ongelma: Mistä rahat velkojen kohonneisiin korkoihin, lyhennyksiin ja muihin menoihin. Toivon koko sydämestäni, että omaishoitajien mitä tärkeimpään työhön löytyy kaikesta huolimatta lisäresursseja, myös kompentoituun vapaa-aikaan omaisen hoidon vuoksi.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Viimeiset 15 vuotta Suomi on ottanut vuosittain lisävelkaa kattaakseen kasvatetut kulut. Tilanne on erittäin haastava kun nykyinen hallitus joutuu ratkaisemaan epätasapainon menojen ja tulojen välillä. Rinteen ja Marinin vasemmistohallitus otti jopa 40 mrd euroa lisävelkaa ja kehitti uusia menokohteita. Nykyisellä hallituksella on ongelma: Mistä rahat velkojen kohonneisiin korkoihin, lyhennyksiin ja muihin menoihin. Toivon koko sydämestäni, että omaishoitajien mitä tärkeimpään työhön löytyy kaikesta huolimatta lisäresursseja.