Siirry sisältöön

Vasemmistoliitton ehdokkaiden vastaukset eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot kuuluvat Euroopan parlamentissa vasemmistoryhmään – GUE/NGL.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Aaltonen, Mikko

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajat tekevät tärkeää ja raskasta työtä. Olisi perusteltua, että heidän hyvinvoinnistaan huolehdittaisiin työsuojelun keinoin.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoito on hyvin kokonaisvaltaista ja on perusteltua, että myös levolle järjestetään aikaa jaksamisen mahdollistamiseksi.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajien asemalle EU-tason ohjelma toisi kaivattua vahvistusta.

Andersson, Li

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoidon tiiviissä hoitosuhteessa riskit voivat liittyä niin psykososiaaliseen kuormitukseen, väkivaltaan, tapaturmiin tai yleiseen turvallisuudentunteen puutteeseen. On selvää, että työsuojelun – työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen – tulee koskea vahvemmin myös omaishoitajia. Tämä liittyy myös laajempaan, ei-työsuhteisen työn parantamista koskevaan keskusteluun.
 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: On erittäin yleistä ja yhä yleisempää, että omaishoitaja yhdistää työssäkäynnin läheisensä hoitamiseen – siinä on tärkeää tukea hoitamista kompensoimalla tulonmenetyksiä. Omaishoitajan on vaikeaa pitää huolta läheisestään, mikäli ei itse voi hyvin ja toisaalta vapaa mahdollistaa parempaa hoitoa. Kannatan nykyisten lakisääteisten vapaapäivien määrän kasvattamista, aivan erityisesti saattohoidossa.
 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Eurooppa on vanhenevan väestön maanosa, ja kannatan erittäin lämpimästi läheisiään hoitavien ihmisten aseman parantamista sekä yhdenmukaistamista tukevaa EU-tason ohjausta.

Kilpeläinen-Tuoma, Piia

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

Kyllönen, Merja

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajien työpanos tässä yhteiskunnassa on taloudellisesti ja toiminnallisesti niin merkittävä, että työsuojelun ulottaminen heihin on edes pieni vastaantulo yhteiskunnalta. Toimii samalla myös ennaltaehkäisevänä toimena, koska jos omaishoitaja sairastuu tai vammautuu tekemänsä hoivatyön aikana, niin meillä onkin käsissä kaksi hoidettavaa yhden sijasta.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Kompensoitu vapaa mahdollistaa paremman osallistumisen omaisen hoitamiseen. Mikä omalta osaltaan erityisesti saattohoitotilanteessa voi vähentää jatkossa tarvetta surutyöhön liittyviin pidempiin sairauslomiin, kun on saatu olla omaisen apuna ja tukena viimeiset ajat.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

Saramo, Jussi

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Sellaisenaan kaikki sääntely ei sovi, mutta perusajatuksena ehdottomasti työsuojelu olisi saatava myös omaishoitoon.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

Säynevirta, Sami

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Ehdottomasti. Omaishoito on erittäin vaativaa ja tärkeää hoivatoimintaan.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Tämä on mielestäni tärkeää ja inhimillistä. Tuen tätä tavoitetta. Tällaisia asioita pitäisi ehdottomasti tukea EU:n tasolla sekä kansallisesti.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Kannatan tätä ehdotusta. EU:n komission ohjelmana asian edistämiselle olisi tarvittavaa selkänojaa. Tarvitsemme läheisistä ja kanssaihmisistä huolehtimista.