Siirry sisältöön

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaiden vastaukset eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

RKP:n europarlamentaarikot kuuluvat Euroopan parlamentissa Renew Europe -ryhmään.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Biaudet, Eva

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus:
  Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: On erittäin tärkeää, että omaishoitajille tehdään hyvinvointi- ja terveystarkastuksia, että terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan. Omaishoitaja tulisi vähintään vuosittain, ilman erityistä tarvetta, kutsua terveydenhoitajan vastaanotolle arvioimaan jaksamista sekä turvallisuutta ja pohtimaan tukitoimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Kompensoitu vapaa ehkäisee omaishoitajan uupumista ja oman terveyden menettämistä, ja turvaa omaishoidon ja mahdollisesti työhön osallistumisen jatkuvuuden. Inhimillisen saattohoidon toteuttamiseksi omaisille on luotava mahdollisuuksia olla läsnä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Kokonaisvaltainen kehitysohjelma omaishoidolle koskettaa monia hallinnonaloja ja tarjoaa mahdollisuuksia omaishoitajille saada tukea myös oman työn ohella tapahtuvaan omaishoivaan. Se vähentäisi myös julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon painetta.

Hagman, Oona

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus:
  Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Minulla on omakohtaista kokemusta aiheesta äitini sairastuttua ja menehdyttyä saman vuoden aikana. Omaishoito on erittäin raskasta ja työkuormaa tulee paitsi arvostaa myös turvata taloudellisesti nykyistä paremmin.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti:
  Mielestäni tämäkään ei ole riittävä määrä kattamaan kompensoitua vapaata työstä vakavassa tilanteessa, mutta askel parempaan suuntaan. Meidän tulee tunnistaa ja tunnustaa, että omaishoitaja on läheisensä luona todellisen tarpeen vaatiessa, ei vapaa-ajan vietossa.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoidon ohjelmasta on tärkeää päättää EU:ssa, jotta turvaamme demokratian ja länsimaisten arvojen toteutumisen kaikissa jäsenmaissa tässäkin asiassa.

Hertzberg, Magnus

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus:
  Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Kun omaishoitajien turvallisuutta parannetaan, vähenee omaishoitajien oma tarve turvautua terveydenhoito- ja kriisipalveluihin sekä omaishoidettavien mahdollinen siirtyminen laitoshoitoon.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti:
  En tunne asiaa erityisen hyvin, mutta vaatimus kuulostaa kohtuulliselta.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin eri mieltä.

  Kommentti: Mielestäni omaishoitajien tilanteen parantaminen kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. Ylipäänsä EU:n regulaatiota on vähenettävä.

Wulff, Nicke

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus:
  Jokseenkin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Riski on että byrokratia kasvaa ja hankaloittaa tilannetta