Seminaarimateriaalit

Luento- ja seminaarimateriaalit

Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

Kuinka lakia luetaan -webinaari 10.11.2021

Palvelua vai omaishoitoa, pitääkö valita? Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry

Kuinka hyödyntää vammaisasiamiehen palveluja? Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty, Espoon kaupunki

Kuinka hyödyntää sosiaaliasiamiehen palveluja? Sosiaali-ja potilasasiamies Eva Peltola, Espoon kaupunki

Asiakasmaksulain uudistus ja omaishoito, projektipäällikkö Matti Mäkelä, Omaishoitajaliitto

Omaishoidon maakuntapäivä, Savot 26.11.2020

Omaishoito koskettaa jokaista, Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto

Kuntien hyvät käytännöt omaishoitoperheiden tukena koronaepidemian aikana, Sari Jokinen, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Perhehoito omaishoidon tukena Etelä-Savossa, Sarianna Maaranen, omais- ja perhehoidon koordinaattori

Järjestöt omaishoitajien tukena ja viestinviejinä
Jäsenyhdistykset omaishoitajien tukena, Johanna Nikonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry
Iloa ja voimavaroja erityislapsiperheiden elämään, Kati Partti ja Ilona Halmesmäki, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry, Selviytyjät – hanke

Omaishoidon merkitys-näkymiä Savossa
Jari Saarinen, Kuopion apulaiskaupunginjohtaja, terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueet
Risto Kortelainen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja

Sote-palveluiden käyttö arjessa. Väitöstutkimus erityislasten perheiden arjen toiminnasta. Ulla Särkikangas, FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

 

Keski-Suomen Omaishoidon maakuntapäivä 24.11.2020

Omaishoito koskettaa jokaista 24.11. Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Kukka-Maaria Lepistö, aluevastaava, Omaishoitajaliitto

Mielen hyvinvoinnin digitaalinen työkalupakki omaishoitajille, Inka Pakkala ja Päivi Lappalainen, hankeasiantuntijat, GeroCenter

Kuntien hyvät käytännöt omaishoitoperheiden tukena koronaepidemian aikana, Sari Jokinen, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsenyhdistykset omaishoitajien tukena ja viestin viejinä Keski-Suomessa, Saku Kaistinen, varapuheenjohtaja, Keski-Suomen Omaishoitajat ry

Omaishoidon kysymyksiä

Mikä on sopivasti ja mikä liikaa? Kaisa Parviainen, kehittämispäällikkö, Omaishoitajaliitto, Kuppi Nurin -hanke

Tunnistatko nuoren hoivaajan? Malla Heino, koordinaattori, Omaishoitajaliitto, Jangsterit-hanke

Omaishoito Jyväskylässä Anna-Liisa Heiskala, palveluesimies, Jyväskylän kaupunki

Erityisryhmien perhehoito omaishoidon tukena, Raija Leinonen, perhehoidon asiantuntija,  Perhehoitoliitto

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Omaishoidon maakuntapäivä 18.11.2020

Omaishoito koskettaa jokaista 18.11 Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Kukka-Maaria Lepistö, aluevastaava, Omaishoitajaliitto

Tunnistatko nuoren hoivaajan? Malla Heino, koordinaattori, Omaishoitajaliitto, Jangsterit-hanke

Omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen Laura Kalliomaa-Puha Imatra omaishoitopäivä 18112020, Laura Kalliomaa-Puha, sosiaalioikeuden professori, Tampereen yliopisto, Omaishoitajaliiton hallituksen jäsen

Kuntien hyvät käytännöt omaishoitoperheiden tukena koronaepidemian aikana, Sari Jokinen, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Omaishoito Eksotessa, Sari Lähteenmäki, toimintayksikön esimies, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Kymsoten omaishoidon tuki, Nina Paavolainen, palveluesimies,  Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhdistykset omaishoitajien tukena ja viestinviejinä – yhdessä eteenpäin!

Suurkouvolan yhdistys 18.11.2020 Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Kesätorikiertue 2020, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry

Varsinais-Suomen maakuntapäivä 22.11.2019

Päättäjäpuheenvuoro , Kristiina Hellsten, Turun kaupunki

Omaishoito koskettaa jokaista, Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Perhehoidon kehittäminen Varsinais-Suomessa, Maarit Haverinen ja Reija Suomi, perhehoidon koordinaattorit, Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö

Omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen, Laura Kalliomaa-Puha, sosiaalioikeuden professori, Tampereen yliopisto

Omaishoidon neuvottelukunta, yhteistyötä maakuntatasolla, Matti Mäkelä, aluevastaava, Omaishoitajaliitto

Yhdenvertaiset ja paremmin koordinoidut omais- ja perhehoidon palvelut, Irene Rämö, Omais – ja perhehoidon palveluohjaaja, I&O kärkihanke

Yhdessä olemme enemmän – vaikuttaminen maakunnassa, Merja Purhonen, järjestöpäällikkö ja Pilvi Nummelin, verkostokoordinaattori, Omaishoitajaliitto

Omaishoitoyhdistyksen näkökulma, Seija Paatero, puheenjohtaja, Turun seudun omaishoitajat

Kainuun omaishoidon maakuntapäivä 21.11.2019

Omaishoito koskettaa jokaista, toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Omaishoitajaliitto

Yli 65- vuotiaiden omaishoidettavien tilanne Kainuussa, sosiaaliohjaaja Liisa Mikkonen

Alle 65-vuotiaan hakijan omaishoidon tuki Kainuun sotessa, sosiaalityöntekijä Hanna Karvinen

Mentorointimalli omaishoitajien tukena, seniorisairaanhoitaja Vuokko Matero, Kainuun sairaanhoitajat ry

Omaishoidon tuen ja palveluiden kehitys, asiantuntija Sari Jokinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tunnistatko nuoren hoivaajan? Koordinaattori Malla Heino, Omaishoitajaliitto

Järjestöpäivät 9.–10.10.2019

Ajankohtaista omaishoidossa ja Omaishoitajaliitossa, toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen, Omaishoitajaliitto

Avustustoiminnan näkymiä, valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, STEA

Järjestöjen vaikuttaminen verkostoissa ja verkostoilla, osallisuusagentti Miika Kataja, Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke

Työnantajana ja työntekijänä paikallisyhdistyksessä, johtava lakimies Anna Kallaskari, Hyvinvointiala HALI ry

Työhyvinvointi yhdistyksessä ja vapaaehtoistoiminnassa, asiantuntija Heidi Ristolainen, Opintokeskus Sivis

Paikallisyhdistysten puheenvuorot erityislapsiteemasta:

Tutkasta kadonneet ja väliin pudonneet, Oulun seudun omaishoitajat ry

Erityysen helluusen perheen tueksi, Lakeuden Omaishoitajat ry

Hei Valonkantaja – Se on Sinussa. Selviytyjä, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Airue apuun, kun omaishoitajuus koskettaa, Lasten omaishoitajat ry

Läheisenä elämän muutostilanteissa – Lapset ja nuoret huolenkantajina -seminaari, 23.5.2019 Helsinki

Mitä tiedämme nuorista hoivaajista?, Malla Heino, Omaishoitajaliitto

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu, Anne Alakiuttu, FinFami Uusimaa ry

Ohjaamo Helsinki, Hanna Mäkinen, Ohjaamo Helsinki

Kun sisko tai veli sairastuu, Riikka Ranta, Sylva ry

Vanhempien ongelmat ja lasten tukeminen, Tytti Solantaus, Suomen Mielenterveysseura

Etelä-Pohjanmaan omaishoidon maakuntapäivä 16.4.2019 Seinäjoki

Ohjelma

Ajankohtaista Merja Purhonen

E-P tilanne soten kaaduttua Penninkangas

Omaishoidon tuki, Marita Neiro

Omaishoidon maakuntapäivä.Mirva Ämmälä

Lape, Heidi Pakkala

Erityislapsiperhe-hankeMerja Riikonen

Ovet mielenterveys

Järjestö 2.0 Miika Kataja

AlueAvain: Omaishoito nyt ja tulevaisuudessa – fokuksessa Lappi, Kittilä 3.-4.4.2019

Mihin tähtää Omaishoitajaliiton strategia 2023?, Sari-Minna Tervonen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

STEAn avustusten painotukset ja omaishoitajien järjestölähtöisen omaistoiminnan avustaminen, Sampo Villanen, STEA

Omaishoito Kittilässä, Anja Keskitalo, avopalveluohjaaja, Kittilän kunta

Omaishoito kuntien yhteistyönä Lapissa, Johanna Lohtander, muutosagentti, I & O -hanke

Omaishoito saamelaisalueella, Ristenrauna Magga, toiminnanjohtaja, SámiSoster ry

Perheet keskiöön!, Matti Virtasalo, järjestöagentti

Omaishoito Suomessa, Sari Havela-Hiitola, aluevastaava, Omaishoitajaliitto

Sähköiset Omaolo-palvelut, Maarit Hoppula, tietohallintokoordinaattori, Sodankylän kunta

Sähköisten palvelujen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, Tuula Mäntymäki, projektisuunnittelija, Lapin sairaanhoitopiiri

Tunnistatko nuoren hoivaajan?, Malla Heino, koordinaattori, Omaishoitajaliitto

Ryhmätöiden koonti

Tammipäivät, Vantaa 15.-16.1.2019

Järjestölähtöinen toiminta sotepalvelujen kokonaisuudessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, Tuija Brax, pääsihteeri, Sydänliitto

Inhimillisesti kestävä hoivapolitiikka ja käytännöt, Hanna-Kaisa Hoppania, VTT, tutkija, Ikäinstituutti

Omaishoiva markkinoilla, Minna Zechner, sosiaalipolitiikan dosentti

Nuoret hoivaajat -foorumi, Helsinki 4.12.2018

Hoivaavat lapset: Tutkimus, periaatteet ja käytännöt nuorille hoivaajille, Professor Saul Becker, University of Sussex

Vanhempien ongelmat ja lasten tukeminen, Tytti Solantaus, emerita tutkimusprofessori, Suomen Mielenterveysseura, THL

Jangsterit – tunnistamista vailla, Malla Heino, koordinaattori, Omaishoitajaliitto

Kuinka lakia luetaan -seminaari, Tampere 31.10.2018

Miten luen lakia, Sirkka Sivula, johtava lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Ei myytävänä! -kansalaisaloite, Petra Rantamäki, kumppanuusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Omaishoitosopimus – hoitoa sopimuksella vai ilman, Laura Kalliomaa-Puha, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Omaishoito sote-uudistuksessa, Yrjö Mattila, lakimies, Omaishoitajaliitto

Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa, Eeva Vartio, juristi, Kela

Järjestöpäivät 11.-12.10.2018

Hyvinvointi ja jaksaminen yhdistystoiminnassa, diat, Hyvinvointi ja jaksaminen yhdistystoiminnassa, puhe, Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja, Muistiliitto

Avustustoiminnan tulevaisuuden näkymiä, Sini Seemer, erityisasiantuntija, STEA

Yhdistystoiminnan nykytila ja tulevaisuus – Järjestöbarometri 2018, Juha Peltosalmi, erikoistutkija, SOSTE

Omaishoito sote-uudistuksessa, Yrjö Mattila, lakimies

Yhdessä omaishoidon puolesta, Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj

Mistä virtaa yhdistystoimijalle – Inarin Omaishoitajat ja Läheiset ry

Mikä auttaa jaksamaan vapaaehtoistyössä?, Vaasan seudun omaishoitajat ry

Omaishoito ja päihteet -seminaari, Raahe 17.5.2018

Ikääntyminen, lääkkeet ja alkoholi
Pirjo Katajisto, psykiatrian erikoislääkäri, psykogeriatri, ylilääkäri, Mielenterveyskeskus, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Motivointimenetelmät päihdehoidossa
Pekka Laine, LT, psykiatri, päihdelääkäri, psykoterapeutti, OYS Psykiatrian klinikka, osasto 82

Kuppi nurin -hanke. Mitä teemme ja miksi?
Elina Koponen, koordinaattori ja Christa Ahonen, suunnittelija, Omaishoitajaliitto ry

Päihdeongelmaisen hoitomahdollisuudet ja omaisten auttaminen
Antti Raappana, perhe- ja päihdeohjaaja, palveluesimies, Päihdepalvelut, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Näe, huomaa, kuule -seminaarit

Turku 25.10.2018

Omaishoitaja lääkehoidon toteuttajana, asiantuntijaproviisori Annika Koivisto, Suomen apteekkariliitto

Liikkeelle nyt – miten liikkua ja avustaa turvallisesti, kouluttaja ja ergonomian asiantuntija Virpi Fagerström, FT, Ergomentor Oy

Turvallisesti kotona, projektipäällikkö Tarja Ojala, Osallistava turvallisuus erityisryhmille (OTE), Suomen Pelastusalan keskusjärjestö Spek

Kodin turvallisuuden tarkistuslista, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö Spek

Haastavien tunteiden kanssa pärjääminen, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

Omaishoitajan hyvinvointi, Turun Seudun Omaishoitajat ry

Salo 20.4.2018

Näe ja tunnista omaishoidon moninaisuus, järjestöpäällikkö Merja Purhonen (Omaishoitajaliitto)

Huomaa: tunnista tunteet ja jaksaminen, koulutussuunnittelija Kaisu Häggqvist (Omaishoitajaliitto)

Kuule: tunnista tarpeet ja huomioi toiveet, aluevastaava, koordinaattori Matti Mäkelä (Omaishoitajaliitto)

Omaishoidon maakuntapäivät

Päijät-Häme, Lahti 19.3.2019

Ajankohtaista omaishoidossa, Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen Päijät-Hämeessä, Anu Olkkonen-Nikula, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Omaishoidon tuen kehitys, Suvi Leppäaho, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kokemuksia ja havaintoja omaishoidosta, Sirkka-Liisa Kivelä, emeritaprofessori, dosentti

Yhdenvertaiset ja paremmin koordinoidut omais- ja perhepalvelut, Sarianna Maaranen, omais- ja perhehoidon koordinaattori, Essote

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen, Laura Kalliomaa-Puha, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Pohjois-Karjala, Joensuu 26.11.2018

Järjestöt omaishoitajien tukena ja viestinviejinä, Minna Turunen, toiminnanjohtaja, Finfami, Suomen omaishoidon verkosto Joensuu

Nuorentuuko omaishoito?, Kirsi Hokkila, projektipäällikkö, Alisa-hanke, Joensuun seudun omaishoitajat ry

Omaisosaajat –löydä tie takaisin työelämään, Kirsi Ryynänen, hankevastaava, Kake-hanke, Joensuun seudun omaishoitajat ry

Uusimaa, Helsinki 20.11.2018

Yhdenvertaiset ja paremmin koordinoidut omais- ja perhehoidon palvelut, OSSI-hankkeen kehittämistyön tuloksia, Jaana Koinsaari, hankepäällikkö, Etelä-Savon Ossi -hanke

Omaishoidon toimintaohje, Katri Kakko, palveluohjauksen päällikkö, Järvenpään kaupunki

Ajankohtaista omaishoidossa ja kuulumisia Omaishoitajaliitosta, Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen, Laura Kalliomaa-Puha, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen Uudenmaan I&O kärkihankkeessa, Maritta Haavisto, muutosagentti, Uudenmaan I&O – hanke

Omaishoitajan kokemuksia ja odotuksia Sotesta, Minna Mäenpää, Johanna Kähärä-Laitinen, Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset

Keski-Pohjanmaa, Kokkola 25.1.2018

Kuulumisia Soiten Omaishoitopalveluista
Palvelualuejohtaja Hanna Saarinen, Soite

Järjestöt omaishoitajien tukena ja viestinviejinä
Aluekoordinaattori Pia Järnstedt, Omaishoitajaliitto

Alueelliset verkostot yhteistyössä Keski-Pohjanmaalla
Muistiasiantuntija Kati Göös, Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi

Kanta-Häme, Hämeenlinna 13.3.2018

Ajankohtaista omaishoidosta
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto

Omaishoitajuus ja sen merkitys
Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola

Omaishoito muutoksessa – miten Kanta-Hämeessä?

Yhteenveto seminaarin työpajoista
Muutosagentti Annukka Kuismin, Oma Häme -hanke

Järjestöjen merkitys ja yhteistyön mahdollisuudet Kanta-Hämeessä
Sara Löyttyjärvi, Hämeenlinnan Setlementti ry

Satakunta, Pori 21.3.2018

Ajankohtaista omaishoidossa
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
vs. vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Mäkilä

SATULA-hanke, Lapsi- ja perhepalvelut, Omaishoito
muutosagentti Mirja Antila, Lape-hanke

Paikallisyhdistys kumppanina omaishoitajien valmennuksissa
OmaisOiva toiminnanohjaaja Susanna Ronimus, Satakunnan Omaishoitajat

Satakunnan omaishoidon verkosto – osana Suomen omaishoidon verkostoa
Suomen omaishoidon verkoston Satakunnan alueryhmä

Omais- ja perhehoidon osaamiskeskus -kuva

Sirpa-Sari Borg-Holopainen, Omaishoitajaliitto
Rita Oinas, I&O-muutosagentti
Minnamaria Salminen, Oulun seudun omaishoitajat ry
Jennamaria Lehtola, Suomen omaishoidon verkosto, Omaishoitajaliitto
Teija Sorvoja ja Riitta Sipola, Jokilaaksojen Omaishoitajat ry ja Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Sari Vitikka, Oulunkaaren kuntayhtymä

Anna Katajala, Järjestö 2.0

Pirkanmaa, Tampere 4.10.2018

Ajankohtaista omaishoidossa ja kuulumisia Omaishoitajaliitosta
Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Paikallisyhdistys kumppanina omaishoitajien valmennuksissa
Taina Alanen, omaistoiminnan ohjaaja, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

Järjestöt omaishoitajien tukena ja viestinviejinä, opasteita palveluviidakkoon
Tiina Rissa, vastaava koordinaattori, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

Omaishoitajayhteistyö – omaishoitoperheiden sijaishoito
Riitta Silas, koulutuspäällikkö, Tredu

Omaishoito muutoksessa – kokemuksia ja näkemyksiä Kangasalan kaupungista
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kangasalan kaupunki

Yhteistoimin eteenpäin jatkossakin!
Tomi Kuhanen, projektipäällikkö, Järjestö 2.0 Pirkanmaa

Valtakunnallinen AlueAvain, Tampere 13.2.2018

Ajankohtaista omaishoidossa
Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto ry

Pidä huolta myös itsestäsi. Jaksamisen näkökulmia järjestötoimintaan
Heidi Ristolainen, asiantuntija, Opintokeskus Sivis

Omaishoito ja päihteet -seminaari, Helsinki 16.1.2018

Seminaarin avaus
Merja Kaivolainen, kehittämispäällikkö, Omaishoitajaliitto ry

Hoivaajien huoli: alkoholinkäyttö omaishoitotilanteissa
Anni Vilkko, VTT, dosentti

Mistä päihdeongelmainen saa apua? Entäpä omainen?
Markus Partanen, ylilääkäri, Länsi-Suomen palvelualue, A-klinikkasäätiö

Kysy, kuuntele, kannusta – puhetta päihteidenkäytöstä
Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, EHYT ry

Kuppi nurin -hanke. Mitä teemme ja miksi?
Elina Koponen, koordinaattori, Omaishoitajaliitto ry

Päihteet omaishoitoperheissä
Sirpa Järnström, omaishoidon erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki

Miksi omaishoiva ja päihteet puhuttaa Pollissa?
Soili Hyvärinen, projektivastaava, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Päihteidenkäyttäjien omaistenryhmä
Marjo Luoto-Harjuhaahto, sosionomiopiskelija, ryhmänvetäjä

Kysymyksiä omaishoitajuudesta -seminaari, Helsinki 18.10.2017

Seminaarin avaus
Sisko Aalto, Suomen omaishoidon verkoston pj., SPR

Omaishoidon arki
Ulla Tikkanen, VTT, Kauniaisten kaupunki

Näkökulmia erityislapsen vanhemmuuteen
Susanna Saanikari

Hyvän hoidon ulottuvuudet
Jari Pirhonen, FT, Tampereen yliopisto

Oivaltava-päivät, Seinäjoki 6.–7.6.2017

Vapaaehtoistoiminnan arki – muuttuuko se toimintaympäristön muuttuessa?
Tuula Peltoniemi, Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry

Osaamismerkit vapaaehtoistoiminnassa
Minna Pesonen, SIVIS

STEA
Anne Kukkonen, STEA

Pop up -kahvilapäivä 20.5.2017
Matilda Linnavirta, Omaishoitajaliitto

Näkökulmia vapaaehtoistoimintaan: Yhdistyksen hyvä käytäntö
Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Sytytä, kysy ja vedä magneetin lailla puoleesi vapaaehtoisia
Lari Karreinen

Huolenkantajat – lapset ja nuoret hoivaajina -seminaari, Helsinki 11.5.2017

Country’s Awareness and Policy to Young Carers: a Strategic Approach in Switzerland
Ohjelmajohtaja Agnes Leu, Careum Forchung, Sveitsi

Erityisyys perheessä sisarusten kokemana
Projektivastaava Milla Bergman, Erityinen sisaruus -projekti, Rinnekoti-säätiö

Varjoton mieli – ennaltaehkäisevää työtä kouluissa

suunnittelija Sanna Huhtonen, Mieletön mahdollisuus-projekti, FinFami ryTulla nähdyksi ja kuulluksi
Koordinaattori Malla Heino, Jangsterit-hanke, Omaishoitajat ja läheiet -liitto ry

Asiakkaan osallisuus ja uudistuvat sote-palvelut -seminaari, Helsinki 4.4.2017

Palvelujen käyttäjälähtöisen kehittämisen mahdollisuuksista ja sudenkuopista
Erikoistutkija Lea Hennala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä, Opastava-hankkeen kokemuksia
Projektikoordinaattori Virpi Vepsäläinen, Omaishoitajaliitto

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää?
Toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajaliitto

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä
Sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto ry

Pikatreffien esityksiä

Valtakunnallinen AlueAvain Helsinki 2.2.2017 ja Oulu 6.4.2017

Ajankohtaista omaishoidosta
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto
Liiton toiminta tutuksiToimiva yhdistys – yhdistyksen perustehtävät
Aluevastaava Matti Mäkelä, Omaishoitajaliitto
Toimiva yhdistys – roolit
Aluevastaava Sirpa-Sari Borg, Omaishoitajaliitto
Toimiva yhdistys – vuosikello
Aluevastaava Johanna Tervala, Omaishoitajaliitto

Vapaaehtoispäivä, Tampere 30.11.2016

Ajatuksia kohtaamisesta ja vapaehtoisena jaksamisesta
Koulutuspäällikkö Merja Kaivolainen ja koulutussuunnittelija Kaisa Parviainen, Omaishoitajaliitto

Lyhytaikaishoidon kehittäminen -seminaari, Jyväskylä 3.11.2016

Seminaarin avaus
Opastava-hanke, Omaishoitajaliitto

Omaishoitajan vapaat – mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito
Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Omaisyhteistyö ja kokemustiedon hyödyntäminen lyhytaikaishoidon kehittämisessä
Opastava- hanke, Omaishoitajaliitto

Hyvät käytännöt ja tiedonkulku
Lyhytaikaishoidon johtaja Anni Häme, Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Kehitä ja vaikuta! -klinikka, Helsinki 19.10.2016

Järjestöjen roolista kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä
Toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajaliitto

”Mul on sellanen olo, et mua on kuultu..” Opasteita yhdessä kehittämisen mahdollisuuksiin ja vaikuttavaan kuntayhteistyöhön.
Projektikoordinaattori Virpi Vepsäläinen, Omaishoitajaliitto

Kuinka lakia luetaan -seminaari, Oulu 12.10.2016

Ajankohtaista omaishoidossa
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto

Valtakunnallinen neuvontapuhelin ja lakineuvonta
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, Omaishoitajaliitto

Kokemuksia liiton lakineuvonnasta
OTL, VTT Yrjö Mattila

Karttoja vammaispalvelujen lainsäädäntöviidakkoon
Lakiasianpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Miten turvaan tahtoni toteutumisen?
Asiantuntija Taina Laakso, Muistiliitto ry

Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten järjestöpäivä 26.8.2016

Eurocarersin tervehdys
Stecy Yghemonos , toimitusjohtaja, Eurocarers

Kansalaisjärjestöt ja sote- ja maakuntauudistus
Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriöHyvinvointia rakentamassa – Orion ja omaishoitajat yhdessä
Paula Rytilä, lääketieteellinen johtaja, Orion Oyj

Yhteistyössä SCA & Omaishoitajaliitto
Marion Fagerström, avainasiakaspäällikkö, Oy SCA Hygiene Products Ab

Paikallisyhdistysten puheenvuoroja

Oma tuki-hanke 2013–2016
Kristiina Mustakallio, projektipäällikkö ja Mia Silfver-Kuhalampi, projektisuunnittelija, Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry

Kummiopiskelijatoiminta – omaishoitajan arjen tukena Oulussa ja Pudasjärvellä
Marja Heikkinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Kokemusasiantuntijakoulutusmalli omaishoidossa
Lea Lindqvist, projektivastaava ja Laura Liikanen, projektivastaava, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Oivaa toimintaa omaishoitajien tueksi
Airi Hirvonen, puheenjohtaja ja Mirja Hakkarainen, OmaisOiva toiminnanohjaaja, Varkauden Seudun Omaishoitajat ry

Oivaltava-päivät, Kuopio 1.–2.6.2016

OIvalta.ohjelmaYhdessä onnistumme!
Merja Mäkisalo-Ropponen, Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja

RAY:n näkemyksiä järjestöjen välisestä yhteistyöstä
Hilppa Tervonen, RAY

Näkökulmia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön:
OmaisOivan kumppanuustoiminnan tuloksia/kokemuksia

Juha Timoskainen, koulutusvastaava, Omaishoitajaliitto

Yhdistyksen hyvä käytäntö
Seija Paatero, puheenjohtaja Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Suomen omaishoidon verkosto
Malla Heino, koordinaattori, Omaishiotajat ja läheiset -liitto

Lähellä ja tukena -seminaari, Kangasala 24.5.2016

Ajankohtaista omaishoidossa
Pia Järnstedt, Omaishoitajaliitto

Voiko myötätunto uuvuttaa
Pia Järnstedet, Omaishoitajaliitto

Parempi, paras, riittävän hyvä omaishoitaja
Kaisu Hägqvist, Omaishoitajaliitto

Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä ja vaikuttajina? – keskustelutilaisuus Omaishoidon asiakasraadin työstä ja omaishoidon kehittämisestä, Turku 16.11.2015

Mikä Omaishoidon asiakasraati? Raadin työstä ja toiminnan tuloksista
Virpi Vepsäläinen, projektikoordinaattori, Omaishoitajaliitto

Osallisuuden edistäminen Turussa
Anri Niskala, osallisuuden erityisasiantuntija, Turun kaupunki

Valtakunnallinen AlueAvain 27.10.2015

Aloitus
Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä
Pia Järnstedt, aluekoordinaattori, Omaishoitajaliitto

Projektin vaiheet
Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Ideasta suunnitelmaan Linkki-projekti ja Linkki-projektin esittely
Aira Vatjus-Anttila ja Mimmi Seppä, Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoidon lähettiläät
Seija Hyvärinen ja Tarja Agiander, Salon omaishoitajat ry

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat (MoPo-projekti)
Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry

Onnistumisen iloa
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Polku-hanke – kompastelua ja juurruttamisen haasteita
Hankasalmen Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajaresepti

Sirpa Määtän ryhmätyö

Johanna Tervalan ryhmätyö

Matti Mäkelän ryhmätyö

Pia Järnstedtin ryhmätyö

Sari Havelan ryhmätyö

Kuinka lakia luetaan -seminaari 6.10.2015

Osaatko asioida oikein? Asiakkaan ennakolliset oikeusturvakeinot sosiaalihuollossa
Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry

Oikeudellisia kysymyksiä omaishoidossa
Riitta Husso, lakimies, Valvira

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä
Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle?
Yrjö Mattila, johtava tutkija, Kela

Kannanottoja ja havaintoja omaishoitoa koskevissa asioissa
Tapio Räty, esittelijäneuvos, Oikeusasiamiehen toimisto

Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten hallitusten neuvottelupäivät 20.–21.8.2015

Mikä ihmeen strategia? Mitä kuuluu liiton uudelle tavoiteohjelmalle?
Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Kuulumisia Raha-automaattiyhdistyksestä
Anne Kukkonen, avustusvalmistelija, Raha-automaattiyhdistys

Mitä kuuluu omaishoitajalle vaalien jälkeen?
Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajaliitto

Yhdessä omaishoidon puolesta
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj

Yhdistys ja sen toimijoiden eri roolit
Sirpa Määttä, aluevastaava, Omaishoitajaliitto

Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle
Anneli Pahta, lakimies/järjestöpäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Paikallisyhdistysten toiminnan esittelyä

Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Lounais-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Pieksämäen Omaishoitajat ry

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Oivaltava-päivät, Helsinki 3.–4.6.2015

Omaishoitojärjestöjen tukeminen RAY:n näkökulmasta
Anne Kukkonen, avustusvalmistelija, Raha-automaattiyhdistys

RAY:n viestintä ja tiedotus tutuksi
Niclas Kourula, viestintäpäällikkö, Raha-automaattiyhdistys

Käytännön vinkkejä yhdistystiedottamiseen
Tiina Kokko, viestintäpäällikkö, Omaishoitajaliitto

OmaisOiva viestii ja tiedottaa
Juha Timoskainen, OmaisOiva-koulutusvastaava, Omaishoitajaliitto

Sosiaalinen media
Susanna Plathan, koulutussuunnittelija, OK-Opintokeskus

Kuinka jaksan auttaa -seminaari, Helsinki 7.5.2015

Myötätuntouupumuksen tunnistaminen, ristiriitaisten tunteiden kanssa eläminen ja niiden työstäminen
Leena Ehrling, VTT, psykoterapeutti (VET), Suomen Mielenterveysseura

”Ihminen ihmiselle” – asiaa auttamisesta ja kohtaamisesta, toisen motivoimisesta ja kakkustamisesta
Leena Ståhlberg, suunnannäyttäjä, KM, SUUNTA-palvelut Leena Ståhlberg Ky

Kuka muistaa omaishoitajaa vaalien jälkeen? -päätöspaneeli, Helsinki 9.4.2015

Omaishoitoa – Kuka maksaa?
Sari Kehusmaa, tutkija, FT, Kela

Lähellä ja tukena -seminaari, Härmä 16.4.2015Ajankohtaista omaishoidossa

Voiko myötätunto uuvuttaa?

Parempi paras riittävän hyvä omaishoitaja

Katso myös www.likella.fi

Toimiva paikallisyhdistys – hallitustoimijoiden koulutuspäivä, Tampere 4.2.2015

Luentomateriaali