Työvälineitä ammattilaisille

Välineitä omaishoitajia kohtaavien tueksi

Tunnista omaishoitotilanne ja auta omaishoitajaa tilanteensa tunnistamisessa

Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa. Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa omaishoitajallekaan ja apuna voi käyttää alla olevia Tunnista omaishoitotilanne -kortin kysymyksiä, jotka löytyvät myös sähköisessä muodossa.

Tue omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista

Ohjaamalla omaishoitaja lomalle tai kuntoutukseen

Omaishoitajien tuetut lomat ja kuntoutukset  on tarkoitettu kaikille omaishoitajille. Osallistuminen ei edellytä omaishoidon tukea tai Omaishoitajaliiton jäsenyyttä.

Järjestämällä tai ohjaamalla omaishoitajia Ovet-valmennukseen

Ovet-valmennus® omaishoitajille on kustannuksiltaan edullinen ja joustava toimintamalli, jolla eri toimijoiden välisenä yhteistyönä tuetaan omaishoitajaa käyttämään ja ylläpitämään omia voimavarojaan.

Ohjaa paikallisen omaishoitoyhdistyksen vertaistuen piiriin

Liiton 70 jäsenyhdistyksellä on monimuotoista omaishoitajia tukevaa toimintaa. Paikallisyhdistysten toimintaan voivat osallistua kaikki omaistaan hoitavat ja omaishoidosta kiinnostuneet. Paikallisyhdistyksissä omaishoitajat saavat neuvontaa ja tietoa sekä tapaavat samassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Yhdistykset järjestävät omaishoitajille erilaisia vertaisryhmiä, retkiä, tapahtumia ja virkistystä. Lisäksi yhdistykset ajavat omaishoitajien asiaa paikallisella tasolla. Yhteystiedot löydät paikallisyhdistykset-sivulta.

Tietoa hoitotilanteisiin

Tue omaishoitajaa antamalla hänelle tietoa palveluista ja tuen mahdollisuuksista. Esimerkiksi palveluopasta voi liitosta tilata postikulujen hinnalla.

Omainen hoitajana -opassarja on tehty kotona hoitamisen ja auttamisen tueksi tilanteisiin, joissa hoidettava läheinen on aikuinen. Oppaat soveltuvat sekä pitkään omaishoitajina toimineille että ensi askeliaan omaishoitajuuden polulla ottaville. Oppaita voi tilata paperisina liitolta tai katsella PDF tai nettiselain-versioina sivuilta. Oppaiden aiheena on:

Täydennä tietojasi koulutuksilla ja materiaaleilla

Omaishoitajaliitto julkaisee erilaisia materiaaleja, joista osa on suoraan ladattavissa pdf-muodossa ja osa myyntituotteita. Omaishoitajien parissa työskenteleville suunnatun omaishoitotiedotteen voi tilata sähköpostiinsa. Tiedote julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Omaishoitajaliitto järjestää seminaareja, joissa teemoina ovat esimerkiksi omaishoitoon liittyvä lainsäädäntö, erilaiset omaishoitajien erityisryhmät ja heidän tarpeensa sekä omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Liitto kouluttaa myös Ovet-ohjaajia Ovet-valmennusten toteuttajiksi sekä vertaisryhmän ohjaajia omaishoitajien ryhmiin.

 

Ota päihteet puheeksi omaishoitoperheiden kanssaOlohuone, jossa henkilö istuu nojatuolissa viinilasi kädessä. Viinipullo nojatuolin alla ja ikkunalaudalla. Ovensuussa seisoo henkilö keppiin nojaten. Teksti omasihoito+päihteet=?.

Omaishoitoperheessä päihteitä saattaa käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihteiden käytöstä on hyvä keskustella ihan kaikkien omaishoitoperheiden kanssa, sillä kohtuutta runsaampi päihteiden käyttö lisää haasteita omaishoitotilanteessa.

Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketissa kerrotaan alkoholin käytöstä omaishoitoperheissä, lääkkeistä ja huumausaineista sekä avun hakemisesta. Tietopaketissa on työvälineitä ammattilaisille puheeksi ottamiseen sekä omaishoitoperheiden tukemiseen silloin, kun päihteet ovat haasteena.

 

Omaishoitajien palveluiden kehittäminen

Asiakaslähtöisen suunnittelun työkalupakki on tarkoitettu avuksi omaishoitajien, yhdistystoimijoiden ja palveluntarjoajien yhteiseen palvelusuunnitteluun.  Sen avulla voidaan kerätä tietoa asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeista sekä ideoida ratkaisuja palveluiden parantamiseksi. Ota omaishoitajien asiantuntemus osaksi palveluiden kehittämistä (Opastava-hanke)

Omaishoitajien yksilölliseen tilanteeseen räätälöityjen palvelujen tarve tulee esiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahalla toteutetussa selvityksessä Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen (pdf), joka julkaistiin 2017. Selvityksen ovat laatineet yhteistyössä Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Omaishoitajaliitto. Lisää tutkimuksia ja raportteja.

Omaishoidon asiakasraati on toimintamalli, jossa omaishoitajat ja omaisyhdistykset kehittävät omaishoitoperheiden palveluita yhteistyössä palvelun tarjoajan tai järjestäjän kanssa. Omaishoidon asiakasraati koostuu palvelujen käyttäjistä (omaishoitajat/omaishoidettavat) sekä asiantuntijoista ja vetäjistä,joiden tehtävä on tukea ja koordinoida raadin työtä.

Kokemusarviointi lyhytaikaishoidon palvelujen kehittäjänä tuo vapaaehtoiset omaishoitajat asiantuntijakehittäjiksi. Selvitykset nostivat esille paitsi omaisten tyytyväisyyden hoitopaikkojen palveluihin, myös kehittämistarpeita ja käytännön ideoita, joiden avulla hoitopaikkojen palveluja aiotaan kehittää: Omaiset asiantuntijoina, tilapäishoitoyksikkö Poiju_raportti, Omaiset asiantuntijoina, palvelukeskus Himmeli_raportti.

eReissuvihko on sähköisen palvelun prototyyppi lyhytaikaishoidon toteutuksen seurantaan sekä tiedon ja kokemusten vaihtamiseen omaishoitoperheiden ja lyhytaikaishoidon henkilökunnan välillä.

Jakaen saa enemmän, liity Suomen omaishoidon verkostoon

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu omaishoidon alalla toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä alan tutkimuslaitosten verkosto. Mukana on mm. potilasjärjestöjä, vanhusjärjestöjä ja vammaisjärjestöjä. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Verkosto yhdistää jäsenjärjestöt, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

Päivitetty 9.8.2021