Siirry sisältöön

Vastavalitulla eduskunnalla halua kehittää omaishoitoa! 

Eduskuntatalo
Eduskuntavaaleissa 2. huhtikuuta kansa valitsi jälleen edustajansa neljäksi vuodeksi. Seuraavaksi tunnustellaan hallitusta. Pian päästään laatimaan hallitusohjelmaa, jossa tulee tarkentaa myös omaishoidon kehittäminen.

Omaishoidon kannalta uusi eduskunta näyttää oikein hyvältä! Jokaisella eduskuntapuolueella on tahtoa kehittää omaishoitoa seuraavalla vaalikaudella. Kehittämiskeinot puolueittain vaihtelevat. 

Omaishoitajaliitto kysyi alkuvuonna yhdeksän eduskuntapuolueen kantoja omaishoidon kehittämisen tarpeista. Puolueiden nimeämät edustajat kertoivat tavoitteistaan myös Omaishoito koskettaa jokaista –podcast- sarjassa. 

Omaishoitajaliitto tavoittelee hallitusohjelmaan 

  • työikäisten omaishoitajien aseman parantamista, 
  • omaishoidon tuen lainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistä ja  
  • omaishoitajayhdistysten toiminnan turvaamista.  

Lisäksi tarvitaan kansallinen poikkihallinnollinen omaishoidon ohjelma, jonka laatimisesta tulee myös olla hallitusohjelmakirjaus.  

Lainsäädännön uudistaminen yhdessä kansallisen ohjelman kanssa toisi omaishoidon vahvemmaksi osaksi hoivan kokonaisratkaisua. 

Paljon onnea ja menestystä valituille kansanedustajille! Jäämme odottamaan toimia omaishoidon kehittämiseksi! 

Lue tarkemmin Omaishoitajaliiton tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan.