Siirry sisältöön

Omaishoitajaliitto kaipaa lisää huomiota omaishoidolle

Omaishoitajaliitto katsoo, että vanhusasiainvaltuutettu on käsitellyt toiminnassaan suhteellisen vähän omaishoitoa. Omaishoitajaliitto antoi tänään asiantuntijalausunnon vanhusasiavaltuutetun ensimmäisestä kertomuksesta eduskunnalle. Vanhusasiainvaltuutetun toiminta ikääntyneiden aseman ja oikeuksien edistämiseksi käynnistyi vuoden 2022 alussa.

Omaishoitajaliitto korostaa, että omaishoito on erittäin merkittävä osa hoivajärjestelmää, erityisesti ikääntyneiden kohdalla. Vuonna 2023 yli 28 000 ikääntynyttä omaishoitajaa sai sopimusomaishoidon tukea, mutta sopimukseton omaishoito on vielä laajempaa. Omaishoitajien panos on korvaamaton hoivajärjestelmän kestävyyden kannalta.

Hyvinvointialueille siirtyminen on liiton mukaan heikentänyt omaishoitajien asemaa: myöntämiskriteerejä on kiristetty, palkkioluokkia on alennettu, ja sopimusten päivitykset ovat viivästyneet. Lisäksi omaishoitajien valmennukset ja hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat jääneet puutteellisiksi.

Omaishoitajaliitto painottaa omaishoitajien uupumisen ja stressin ennaltaehkäisyä riittävillä palveluilla ja vapaajärjestelyillä. Liitto muistuttaa, että on tärkeää tarjota kattavia ja säännöllisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä turvata kotihoidon ja päivätoiminnan saatavuus. Vapaiden järjestämiseen tulisi panostaa enemmän, esimerkiksi kehittämällä perhehoitoa ja toimeksiantosopimussuhteista sijaishoitoa.

Liitto korostaa, että omaishoidon tulee olla vapaaehtoista, mutta houkuttelevaa, ja että omaishoitajat tarvitsevat tunnustusta ja tukea roolissaan. Vanhusasiavaltuutetun kertomuksessa omaishoidon käsittelyä tulisi laajentaa ja kehittää strategisesti kansallisella ja hyvinvointialueiden tasolla.

Lue täältä Omaishoitajaliiton asiantuntijalausunto Vanhusasianvaltuutetun kertomukseen eduskunnalle 2024.

Kuvassa Pia Järnstedt

Pia Järnstedt

Aluekoordinaattori