Siirry sisältöön

Vihreiden vastauksen eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Vihreät ovat Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Elfgren, Thomas

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

Meriläinen, Rosa

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajien työpanosta tullaan jatkossa tarvitseman ikääntyvässä Euroopassa yhä enemmän. Monet muutkin uuden työn muodot vaativat EU:ta jatkossa yhä enemmän määrittelemään työsuojelua, oikeutta lomaan ja turvaan väkivallasta. Kuulen omaishoitajien asiassa jatkossakin mielelläni asiantuntijoiden näkemyksiä hyvästä sääntelystä. Omaishoitajuus on toki tuttua ihan omastakin lähipiiristä, kuten useimmilla lienee asian laita.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Jokseenkin samaa mieltä.

  Kommentti: Ihmisyyden nimessä kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua omaisen saattohoitoon. Työ ei saa viedä mahdollisuutta olla ihminen ihmiselle. Päivien lukumäärää en osaa tällä lomakkeella lukkoon lyödä.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Hoivan tulevaisuus vaatii ilman muuta sitä, että hoito- ja hoivastrategian mukaiset omaishoito-ohjelmat laaditaan kaikkialla. Eihän EU:n strategioista muuten ole mitään hyötyä tällaisissa asioissa, jotka kuitenkin ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Hyvä elämä kuuluu kuitenkin kaikille EU-kansalaisille.

Mikkonen, Krista

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Pidän perusteltuna ulottaa työsuojelu kaikkiin omaishoitajiin riippumatta siitä, onko heillä omaishoitajasopimusta vai ei. Ottamalla omaishoitajat työsuojelun piiriin voimme auttaa heitä jaksamaan vaativassa työssä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Työelämän tulisi joustaa paremmin erilaisten elämäntilanteiden osuessa kohdalle. Mahdollisuus olla pois läheisen hoidon vuoksi on tärkeä keino sovittaa paremmin hoivaa ja työssäkäyntiä. Joustavampi työelämä auttaa kokonaisuudessaan jaksamaan töissä pidempään.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Ikääntyvässä Euroopassa omaishoidon tarve kasvaa. On tärkeä linjata poikkihallinnolisesti omaishoitoa koskevia asioita. Jotta tulevaisuudessakin saamme omaishoitajia, on määriteltävä omaishoitajan ja hoidettavan oikeudet ja varmistettava riittävä tuki.