Siirry sisältöön

Liike NYT ehdokkaiden vastaukset eurovaalikysymyksiin

Omaishoitajaliitto kysyi sähköisellä kyselyllä eurovaaliehdokkailta mielipiteitä Omaishoitajaliiton vaalitavoitteisiin.

Omaishoitajaliiton eurovaalitavoitteet ovat tiivistetysti

1. Omaishoitajat työsuojelun piiriin: fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ennaltaehkäisy 
Hyvin sitova hoivavastuu saattaa aiheuttaa työnteon kaltaisia terveysriskejä ja kuormitusta. Työsuojelusäädösten tulisi koskea omaishoitajia aina, kun he ovat sitovassa hoivavastuussa. ​

2. Hoiva ja työssäkäynti tasapainoon: pidempi ja korvattu vapaa läheisen auttamiseen 
Työpäivän aikaisen hoivatyön aiheuttamaa ansiomenetys pitää kompensoida. Vapaaoikeus tulee olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa. Laajennettava määritelmää koskemaan kaikkia omaishoitotilanteita.​

3. Omaishoito agendalle: strategia jokaiseen EU:n jäsenmaahan 
Tarvitaan erillinen EU-tasoinen omaishoidon strategia ja komission kehotus omaishoidon strategian laatimiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. ​

Lisää tietoa omaishoitajat.fi/vaalit

Alla olevat ehdokkaat ovat vastanneet kysymyksiimme:

Kolhinoja, Inka

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitoon liittyy riskejä jotka on hyvä ulottaa työsuojelun piiriin ja samalla myös hoito-olosuhteet kotona tulee lakisääteisesti laitetuksi kuntoon.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajan tarve vapaalle vaihtelee hoidon eri vaiheessa.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Tähän on syytä ottaa lisää EU:n kautta sääntelyä.

Leponiemi, Johanna

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Vaikka työtä ei lueta palkkatyöksi, se ei poista omaishoitajuuden aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia, jotka voidaan katsoa työturvallisuusasioiden kaltaisiksi. Siksi työsuojelu pitäisi ulottaa omaishoitajuuteen.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajuus palkkatyön ohessa tehtävänä on erittäin aikaa vievää ja vaikuttaa myös palkkatyöstä palautumiseen, jonka vuoksi palkalliset päivät omaishoitajuuteen antaisivat joustoa työelämään. Päiviä voisi olla enemmänkin kalenterivuotta kohden tai joku maksimimäärä yhtä omaishoitajaa kohden, jotka voisi sitten käyttää joustavasti koko omaishoitajuuden aikana.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Omaishoitajien aseman parantaminen on koko yhteiskunnan etu niin inhimillisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Nummela, Nina

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajat tekevät vaativaa ja tärkeää työtä. Ylipäätään kaikkia siihen liittyvää tulisi parantaa.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

 3. Omaishoito-ohjelma

  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Tehtävä on tärkeä. Oikeastaan ensimmäisen kysymyksen selitys käy näihin kaikkiin. Omaishoitajien etuihin täytyy kaiken kaikkiaan kiinnittää enemmän huomiota.

Taavitsainen, Satu

 1. Omaishoitajien työsuojelu
  Omaishoito ei ole työsuhteessa tehtävää ansiotyötä. Tulisiko kuitenkin työsuojelu ulottaa myös omaishoitajien ja sitovassa tilanteessa olevien läheishoitajien turvaksi?

  Vastaus: Täysin samaa mieltä.

  Kommentti: Omaishoitajien työsuojelun huomioiminen auttaisi varmistamaan, että omaishoitajat voivat tehdä arvokasta työtään läheistensä hyväksi ilman, että heidän oma terveys tai hyvinvointi heikkenee. Vaikka omaishoito ei ole perinteistä palkallista työtä, se voi silti olla erittäin vaativaa ja stressaavaa. Monet omaishoitajat hoitavat läheisiään täysipäiväisesti ilman riittävää taukoa tai tukea, mikä voi vaikuttaa heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Työsuojelu ei ainoastaan paranna yksilöiden elämänlaatua, vaan myös vähentää terveydenhuollon järjestelmien kuormitusta pitkällä aikavälillä.

 2. Hoivan ja työssäkäynnin tasapaino
  Kompensoitu vapaa työstä omaisen tarvitseman hoidon vuoksi tulisi olla vähintään 10 työpäivää ja saattohoidossa vähintään 20 työpäivää kalenterivuodessa.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: Yhteiskunnan tulee tunnustaa ja arvostaa omaishoitajien panosta ja tarjota heille tarvittava tuki heidän arvokkaassa työssään läheistensä hyväksi. Palkallisen vapaan tarjoaminen on yksi tapa toteuttaa tätä tavoitetta.

 3. Omaishoito-ohjelma
  Omaishoidon ohjelma tarvitaan EU:hun sekä komission kehotuksesta jokaiseen jäsenvaltioon.

  Vastaus: Täysin samaa mieltä

  Kommentti: EU:n tasolla tulisi kehittää omaishoidon ohjelma ja komission tulisi kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kansallisia ohjelmia. Omaishoitajat tekevät korvaamatonta työtä usein ilman riittäviä tukitoimia tai tunnustusta. EU:n ohjelma voisi tarjota yhtenäiset suuntaviivat ja resurssit, jotka auttavat jäsenvaltioita parantamaan omaishoitajien taloudellista ja sosiaalista tilannetta, mikä on erityisen tärkeää väestön ikääntyessä.