Siirry sisältöön

Hyvinvointialueet uudistavat omaishoidon käytäntöjä

Keskeinen palvelu omaishoitajille on omaishoidon tuki, johon kuluu palkkio ja palvelut. Lue lisää sivultamme omaishoidon tuesta.

Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista vuoden 2023 alusta. Aluevaaleissa tammikuussa 2022 valittiin aluevaltuusto kullekin 21 hyvinvointialueelle. Ne päättävät alueen palvelustrategiasta, joka linjaasosiaali- ja terveyspalveluiden, siten myös omaishoitajille suunnattujen palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Myös Helsingin kaupunki jatkaa järjestämisvastuullisena.

Kunnat ovat vuoteen 2022 saakka päättäneet omaishoidon tuesta määrärahojensa puitteissa. Palvelu on harkinnanvarainen. Vuonna 2022 Suomessa oli runsaat 50 000 sopimusomaishoitajaa. Hyvinvointialueilla omaishoidon kriteerit ja käytännöt yhtenäistetään alueen kuntien kesken.

Piirros, jossa paperi jossa lukee omaishoitosopimus ja suomen kartta, johon pirrretty hyvinvointialueen rajoja ja ihmishahmoja.

Miten muutos näkyy omaishoitajille

Omaishoitajat saattavat saada ilmoituksen kunnalta tai hyvinvointialueelta. Osassa hyvinvointialueita aiempia sopimuksia voidaan irtisanoa ja päivittää hyvinvointialueen uusien linjausten mukaisiksi. Joillain hyvinvointialueilla on toiminut kuntayhtymä, joka on jo aikaisemmin yhtenäistänyt omaishoidon tuen käytännöt, kuten esimerkiksi Siun sote Pohjois-Karjalassa, jolloin muutoksia ei tapahdu.

Mikäli tarvitset tietoa oman alueesi omaishoidon palveluista, ole yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen tai hyvinvointialueesi toimijoihin. Verkossa löydät palvelut parhaiten hakemalla: omaishoito + oma kuntasi.

Yhteystiedot hyvinvointialueilla löytyvät interaktiivisesta kartasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).    

Päätökseen voi pyytää itseoikaisua, tai tehdä oikaisuvaatimuksen, jos tuki heikkenee mielestäsi väärin perustein. Omaishoidon tukea voi hakea uudestaan kielteisen päätöksen jälkeenkin, erityisesti kun omaishoitotilanteessa tapahtuu muutoksia. Omaishoidon tuen päätöksessä on aina mukana ohjeet muutoksenhakuun. Lue lisää sivultamme muutoksenhausta omaishoidon tuen päätöksiin.

Sopimusomaishoito on vain murto-osa omaishoidon kokonaisuudesta. Myös ilman sopimusta oleva omaishoitaja on oikeutettu sosiaalipalveluihin sitovissa omaishoitotilanteissa. Omaishoitaja voi kertoa mm. tarpeestaan vapaapäiviin. Myös järjestöt tukevat paljon omaishoitotilanteissa olevia. Lue lisää Palvelut ja etuudet-sivulta.

Kohti kansallista yhdenvertaisuutta

Vuonna 2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi selvityksen omaishoidon tuen kansallisista kriteereistä ja antoi ehdotuksen kansallisiksi myöntämisperusteiksi ja tarvittavista lakimuutoksista

Lisätietoa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sivuilta : Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sivuilta(siirryt toiseen palveluun) ja kirjoituksesta Lähellä-lehdestä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Liiton ja omaishoitajayhdistysten vaikuttamistoiminta sote-muutoksessa

Omaishoitajayhdistykset vaikuttavat omaishoitokysymyksissä toiminta-alueillaan yhteistyössä keskenään ja myös muiden alan toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Omaishoitajayhdistykset ovat mm.

  • perustaneet vaikuttamistyöryhmiä
  • pitäneet yhteyttä aluevaltuutettuihin
  • järjestäneet infoiltoja
  • antaneet lausuntoja omaishoidon toimintaohjeista ja sääntökirjoista

Lue lisää sivuiltamme Omaishoitajaliiton vaikuttamistyöstä hyvinvointialueilla.