Siirry sisältöön

Omaishoitoa kehitetään yhteistyöllä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen omaishoitajayhdistykset luovuttivat Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan hallituksen kokouksessa 15.8. yhteisen kannanoton omaishoidon tilanteesta Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen aluehallituksen puheenjohtajisto

Varsinais-Suomen omaishoitajayhdistykset luovuttivat Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan hallituksen kokouksessa 15.8. yhteisen kannanoton omaishoidon tilanteesta Varsinais-Suomessa.

Kannanotossa vaaditaan yhdenvertaisia palveluita omaishoitajille sekä enemmän mahdollisuuksia omaishoidon vapaiden järjestämiseen. Yhdistysten mukaan huolimatta yhtenäisistä omaishoidon tuen myöntämisperusteista palvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti Varhan alueella.

Varha on kesän aikana kysynyt omaishoitajilta, minkälaiseksi he kokevat elämänlaatunsa ja tuen tarpeensa. Kyselyn vastaukset analysoidaan ja ne huomioidaan mm. omaishoitajia tukevien palvelujen suunnittelussa.

 Yhdessä voimme varmistaa, että omaishoitajat saavat yhdenvertaisesti riittävät palvelut ja tukea hyvinvointiin koko Varhan alueella.

Varsinais-Suomen omaishoitajayhdistykset

Yhdistykset haluavat yhteistyöhön hyvinvointialueen toimijoiden kanssa omaishoitajien palveluiden kehittämisessä. Paikallisyhdistyksillä on paras tuntemus alueensa omaishoitajien tarpeista, jolloin omaishoitajia voidaan tukea monipuolisesti yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Varsinais-Suomen omaishoitajayhdistysten toimijoita

Paikan päällä kannanottoa luovuttamassa (kuvassa vasemmalta oikealle) olivat Turun seudun Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Kristiina Hellsten, toiminnanjohtaja Katja Havula, Uudenkaupungin omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Sinikka Kassila, Salon Omaishoitajat ry:n työntekijät Anniina Wehman ja Milka Leppiniemi sekä Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Tiina Haapanen.

Kannanoton kokonaisuudessaan voit lukea alla olevasta linkistä: