Siirry sisältöön
Kuvassa sanomalehtiä ja tietokoneen näyttö.

Medialle

Täältä löytyy tietoa ja aineistoa medialle.

Omaishoitajaliitto tiivistetysti

Omaishoitajaliiton kannanotot ja lausunnot

Tiiviisti faktaa omaishoidosta

  • Omaishoitajaliitto määrittelee, että läheis- ja omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
  • 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta.
  • 100 000 työssäkäyvä henkilöä huolehtii lähes päivittäin kotitalouden ulkopuolisesta aikuisesta. 
  • Laissa omaishoidon tuesta omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hyvinvointialueen kanssa läheisensä hoitamiseksi. Merkittävä määrä omaisestaan huolehtivia jää sopimusten ulkopuolelle.
  • Hyvinvointialueen kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia on noin 50 000.
  • Omaishoito on moninaista ja siihen liittyy erilaisia ulottuvuuksia – jopa jännitteitä. Lue lisää Näkemyksiä läheis- ja omaishoitoon.

Lähteet: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Raportteja ja muistioita STM 2014(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Sutela ym (2019). Digiajan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 1977- 2018, s.276, Laki omaishoidon tuesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Sotka.net

Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Omaishoitajaliitto toimii asiantuntijana omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Omaishoitajaliiton keskeinen keino on lainsäädäntöön ja sen valmisteluun vaikuttaminen ja toimeenpanon seuranta. Se ottaa kantaa, antaa lausuntoja ja pitää omaishoitoasiaa esillä.

Kuka tahansa voi olla Omaishoitajaliiton jäsen. Jäsenmaksu on 25 euroa. Sillä saa jäsenyhdistyksen edut ja palvelut, yhteistyökumppaneiden myöntämiä etuja sekä Lähellä-lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Omaishoitajaliittoon kuuluu 61 jäsenyhdistystä ympäri Suomea, joissa läheistään hoitavat saavat tietoa, valmennusta ja virkistystä sekä vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä.
Jäsenyhdistyksiin kuuluu n. 11 500 jäsentä ja vapaaehtoisia toiminnassa on mukana yli tuhat.

Kun etsit omaishoitotietoa tai asiantuntijaa, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Sari Tervoseen.


Jos etsit haastateltavaksi omaishoitajia, voit olla yhteydessä myös jäsenyhdistyksiimme.

Yhdistykset ja niiden yhteystiedot

Kuvia ja graafiset ohjeet

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervosen painolaatuiset valokuvat median käyttöön:

Sari Tervonen

Sari Tervonen

Kuva: Tapani Romppainen

Sari Tervonen

Sari Tervonen

Kuva: Tapani Romppainen

Sari Tervonen

Sari Tervonen

Kuva: Tapani Romppainen