Siirry sisältöön

Kannanotot ja lausunnot

Täältä löydät omaishoitoyhteisön kannanotot ja lausunnot.

12.6.2024 Omaishoitajaliiton asiantuntijalausunto vanhusasiainvaltuutetun kertomukseen eduskunnalle(avautuu uuteen ikkunaan)

31.5.2024 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

12.4.2024 Omaishoitajaliiton asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (avautuu uuteen ikkunaan)

18.3.2024 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi (avautuu uuteen ikkunaan)

23.1.2024 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

15.1.2024 Omaishoitajaliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä(avautuu uuteen ikkunaan)

5.1.2024 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

Vuoden 2023 lausunnot ja kannanotot

4.12.2023 Omaishoitajaliiton kannanotto vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamiseen(avautuu uuteen ikkunaan)

15.11.2023 Omaishoitajaliiton asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

13.11.2023 Omaishoitajien kannanotto Pohjois-Savon hyvinvointialueen säästösuunnitelmiin

16.11.2023 Omaishoitajaliiton PowerPoint -esitys omaishoidon palkkion verotuksen kohtuullistamisesta valtiovarainministeriön kuulemistilaisuudessa(avautuu uuteen ikkunaan)

31.10.2023 Omaishoitajien kannanotto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen säästösuunnitelmiin(avautuu uuteen ikkunaan)

31.10.2023 Omaishoitajien kannanotto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen säästösuunnitelmiin(avautuu uuteen ikkunaan)

30.10.2023 Omaishoitajaliiton lausunto asiakasmakuasetukseen ehdotetuista muutoksista(avautuu uuteen ikkunaan)

20.10.2023 Omaishoitajaliiton lausunto liittyen kotikuntalakiin ja siihen liittyviin lakeihin(avautuu uuteen ikkunaan)

11.10.2023 Syyskokouksen tiedote

6.10.2023 Lausunto Tietohallintolautakunnan automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta(avautuu uuteen ikkunaan)

6.10.2023 Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

5.10.2023 Omaishoitajaliiton tapaaminen työministeri Arto Satosen kanssa(avautuu uuteen ikkunaan)

23.9.2023 Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

21.9.2023 Lausunto luonnoksesta vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

20.9.2023 Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

18.9.2023 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

18.9.2023 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

14.9.2023 Lausunto valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta(avautuu uuteen ikkunaan)

15.9.2023 Lausunto hallituksen esitykseen työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

13.9.2023 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

6.9.2023 Omaishoitajaliiton kannanotto kevyen tuen luokkaan(avautuu uuteen ikkunaan)

24.8.2023 Lausunto liikenteen esteettömyysvisiosta(avautuu uuteen ikkunaan)

18.8.2023 Lausunto ehdotukseen vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä(avautuu uuteen ikkunaan)

1.6.2023 Toiminnanjohtaja Sari Tervosen esitys Hyvinvointi syntyy työstä -reformipöydän alaisen sosiaaliturvajaoston pöydässä.(avautuu uuteen ikkunaan)

26.5.2023 Lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista VN/4219/2023(avautuu uuteen ikkunaan)

23.5.2023 Lausunto koskien sosiaaliturvakomitean välimietintöä VN/1646/2020(avautuu uuteen ikkunaan).

17.5.2023 Lausunto Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostukseen(avautuu uuteen ikkunaan).

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus T2022-01 Huo­no­kun­toi­sen ikään­ty­neen pa­ris­kun­nan jää­mi­nen il­man apua Pöy­tyäl­lä elo-syys­kuus­sa 2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Vuoden 2022 lausunnot ja kannanotot

14.11.2022. Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi(avautuu uuteen ikkunaan). Hallituksen esitys eduskunnalle.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

12.10.2022 Omaishoitajaliiton syyskokouksen kannanotto EU:n ja hoito- ja hoivastrategiaan. Kannanotto EUn hoito- ja hoivastrategiaan 121022(avautuu uuteen ikkunaan).

8.9.2022 Omaishoitajaliiton lausunto valtioneuvoston Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Omaishoitajaliiton lausunto VN/17850/2022(avautuu uuteen ikkunaan). Linkki lausuntopalvelun sivulle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

6.4.2022 Omaishoitajaliiton ja Pirkanmaan alueen omaishoitajayhdistysten kannanotto toimeksiantosopimuksella järjestettävien omaishoitajien lakisääteisten vapaiden asiakasmaksuista siirryttäessä hyvinvointialueelle. Kannanotto PirSOTE 5.4.2022(avautuu uuteen ikkunaan)

1.4.2022 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan) koskien hallituksen esitystä eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys eduskunnalle.(avautuu uuteen ikkunaan)

17.3.2022 Omaishoitajaliiton ja Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannanotto Kymenlaakson omaishoitajien tilanteesta: Kannanotto: Omaishoitajiin kohdistuvat leikkaukset Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluissa heikentävät omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia(avautuu uuteen ikkunaan)

16.2.2022 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan) koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Vuoden 2021 lausunnot ja kannanotot

15.11.2021 Kannanotto: Yli 16-vuotiaan henkilön omaishoitajan ansionmenetyksen korvaaminen tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen aikana(avautuu uuteen ikkunaan)

9.11.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021).

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

22.10.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021). Asiantuntijakuulemisessa liiton esittämät diat: Perhevapaauudistus ja omaishoito

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi(siirryt toiseen palveluun)

11.10.2021 Omaishoitajien työttömyysturvasta muutostarpeet 21.9.2021 Omaishoitajaliitto tapasi työ- ja elinkeinoministeri Tuula Haataisen syyskuussa.

15.9.2021 Omaishoitajaliiton ja kahden muun järjestön aloite Kainuun sosiaali- ja tarveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon järjestämisestä.

31.8.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoa sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamista(avautuu uuteen ikkunaan) (OM082:00/2020)

Lisätiedot www.lausuntopalvelut.fi-sivustolla(siirryt toiseen palveluun)

25.8.2021  Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (avautuu uuteen ikkunaan)(VN/13519/2021)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

26.3.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (VN/9732/2019)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

3.3.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

4.2.2021 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan) koskien ehdotusta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyen lakien muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

Vuoden 2020 lausunnot ja kannanotot

4.11.2020 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta(avautuu uuteen ikkunaan)

14.10.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle liittyen hallituksen esitykseen valtion vuoden 2021 talousarviosta

 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021(siirryt toiseen palveluun)

21.9.2020 Omaishoitajaliiton lausunto esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot www.lausuntopalvelut.fi(siirryt toiseen palveluun)-sivustolla

17.9.2020 Omaishoitajaliiton ja viiden muun järjestön yhteinen kannanotto omaishoidon lapsiperheiden tukemisesta Helsingissä

7.8.2020 Omaishoitajaliiton lausunto Iäkkäiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamiseen(avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi(siirryt toiseen palveluun)-sivustolla

25.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020–2023

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi(siirryt toiseen palveluun)-sivustolla

17.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttiin(avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi(siirryt toiseen palveluun)-sivustolla

15.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liittyen lakiesitykseen perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys(siirryt toiseen palveluun) eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Sivistysvaliokunnan mietintö lakiesitykseen 16.6.2020(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

1.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakiesityksen luonnos ja lausunnot www.lausuntopalvelu.fi(siirryt toiseen palveluun)-sivustolla

5.5.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta

Valtioneuvoston selonteko(siirryt toiseen palveluun) julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto(siirryt toiseen palveluun) selonteosta 12.5.2020

20.4.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen hallituksen lakiesitykseen koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta tuesta

Lakiesitys koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta(siirryt toiseen palveluun)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö lakiesityksestä(siirryt toiseen palveluun) 21.4.2020

11.3.2020 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamisesta

Vuoden 2019 lausunnot ja kannanotot

29.11.2019 Omaishoitajaliiton kannanotto(avautuu uuteen ikkunaan) perhe-eläkeuudistukseen

28.10.2019 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan) Mielenterveysstrategian luonnoksesta

24.10.2019 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan) hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2020 sekä valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

9.10.2019 Omaishoitajaliiton syyskokouksen kannanotto Työikäiset omaishoitajat näkyviin sote-ja sotu-uudistuksissa(avautuu uuteen ikkunaan)

13.9.2019 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan), joka koskee YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (ICESCR); Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimista

3.9.2019 Omaishoitajaliiton lausunto(avautuu uuteen ikkunaan) aiheesta Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja ja Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen

27.5.2019 Omaishoitajaliiton lausunto ylivelkaantumisesta(avautuu uuteen ikkunaan) eduskunnan oikeusasiamiehelle

24.4.2019 Omaishoitajaliiton kevätkokouksen kannanotto Omaishoito on keskeinen hoivamuoto – hallitusohjelmaan tarvitaan toimenpiteitä(avautuu uuteen ikkunaan).

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi (HE 159/2018 vp) sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

Vuoden 2018 lausunnot ja kannanotot

29.10.2018 Omaishoitajaliiton kirjelmä (avautuu uuteen ikkunaan)koskien viranomaisten järjestämiä taksikuljetuksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

1.10.2018 Omaishoitajaliiton ja Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannanotto omaishoitoon kohdistuviin toimenpiteisiin Lohjalla(avautuu uuteen ikkunaan).

24.9.2018 Omaishoitajaliiton, Lasten omaishoitajat ry:n, Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhteinen kannanotto Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitukselle(avautuu uuteen ikkunaan) esitetetyistä omaishoidon tuen uusista kriteereistä.

14.9.2018 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 29.6.2018(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

6.9.2018 Omaishoitajaliiton lausunto uuden asiakas- ja potilaslain luonnoksesta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 6.7.2018.

15.6.2018 Omaishoitajaliiton lausunto asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevista asiakirjamalleista(avautuu uuteen ikkunaan), sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö. Lausuntopyyntö: STM 091:00/2017, STM/3421/2017(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

17.5.2018 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslainsäädännöstä(avautuu uuteen ikkunaan), asiantuntijakuuleminen.
Hallituksen esitys: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kirje pääministeri Juha Sipilälle: Kansalaisten osallisuus mielenterveys- ja omaistyössä ministerikokouksen teemaksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019. 20.3.2018.(avautuu uuteen ikkunaan)