Siirry sisältöön

Vahvistamme yhteisöä

Vahvistamme läheis- ja omaishoitoyhteisöä​

Tavoitteet​

  • Yhteisö vaikuttaa ja näkyy paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti ​
  • Läheis- ja omaishoitajat haluavat kuulua yhteisöön ​
  • Vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuus lisääntyy ja yhteisön vetovoima vahvistuu​

​ Kärkitoimenpiteet​

  • Teemme läheis- ja omaishoitajien kokemustiedosta ja vertaistuesta yhtenäisen valtakunnallisen brändin​
  • Kokoamme ”lähettiläiden” (mediaesiintyjien) verkoston, jonka tehtävänä on läheis- ja omaishoitajien elämästä ja arjesta viestiminen ​
  • Ajanmukaistamme yhdessä yhdistysten kanssa menetelmät ja työkalut jäsensuhteen (jäsenhankinnan ja jäsenpidon) kehittämiseksi ja vapaaehtoisten houkuttelemiseksi​
  • Vahvistamme yhdistysten välistä keskinäistä yhteistyötä hyvinvointialueilla ja alueellista verkostoitumista muiden yhdistysten kanssa​