Siirry sisältöön

Vaikutamme yhteiskuntaan

Teemme läheis- ja omaishoidon merkityksen ja arvon näkyväksi​

Tavoitteet​

  • Läheis- ja omaishoito tunnustetaan keskeiseksi osaksi hoivan kokonaisuutta​
  • Läheis- ja omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen onnistuu (työlainsäädäntö)​
  • Omaishoidon tuen lainsäädäntö päivitetään ja kansallinen yhdenvertaisuus toteutuu​
  • Läheis- ja omaishoito huomioidaan asianmukaisesti sosiaaliturvauudistuksessa​

Kärkitoimenpiteet​

  • Kehitämme työtapoja, joilla otamme yhdistykset ja jäsenet varhaisessa vaiheessa mukaan vaikuttamisen sisältöjen ja keinojen valmisteluun​
  • Lisäämme tietoon perustuvaa vaikuttamista luomalla arviointimenetelmän, jolla seuraamme systemaattisesti ja yhteismitallisin kriteerein läheis- ja omaishoidon toteutumista hyvinvointialueilla​
  • Vahvistamme juridista osaamista liitossa ja lisäämme juridista tukea yhdistyksille​