Siirry sisältöön

Vaalimme yksilöä

Panostamme läheis- ja omaishoitajien hyvinvointiin

Tavoitteet​

  • Läheis- ja omaishoitaja tunnistaa tilanteensa ja avun tarpeensa​
  • Läheis- ja omaishoitaja saa oikea-aikaista ja tarpeen mukaista tukea itsensä ja lähipiirin voimavarat huomioiden​
  • Läheis- ja omaishoitajalle on tarjolla vertaistoimintaa kattavasti eri puolilla maata kiinteänä osana hoito- ja palvelupolkuja​

Kärkitoimenpiteet​

  • Kehitämme työkaluja ja tuotamme aineistoja eri tahojen käyttöön omaishoitajuuden tunnistamiseksi ja omaishoitajan voimavarojen vahvistamiseksi​
  • Laajennamme omaishoitoyhteisön tukimuotojen käytäntöön vientiä kohderyhmittäin ja maantieteellisesti (Omaishoitoyhteisö omaishoitajan polulla –ajattelu)​
  • Vaikutamme siihen, että omaishoitajan palvelutarpeiden arvioinnissa ja koko palvelujärjestelmässä otetaan huomioon omaishoitoyhteisön vertais- ja muun tuen mahdollisuudet​