Siirry sisältöön

Ollaan yhdessä nuorten tukena

Kuva, jossa Omaishoitajaliiton suunnittelija Pilvi Nummelin. Teksti: Blogi. "Voisimme Suomessa jatkossa aidosti huomioida koko perheen sairauden kohdatessa."

Sairastuminen voi joskus yhdistää perheenjäseniä. Sairauden kanssa toimiminen voi lisätä avoimuutta ja antaa myönteisiä kokemuksia läheisen auttamisesta. Se voi kuitenkin aiheuttaa perheen lapsille ja nuorille kohtuutonta huolta, hoitovelvollisuuksia, omista harrastuksista ja menoista luopumista.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat oman vanhempansa hoitajaksi joutuneet lapset ja nuoret, joiden perheissä on päihde- tai mielenterveysongelmia. Tai jos perheessä puhutaan huonosti suomea, lapsella saattaa olla kohtuuton velvollisuus välittää tietoa terveydenhuollon ja omaisen välillä.

Poikkeuksellisen haastavaa voi olla yhdistää oma koulunkäynti tähän kaikkeen.

Koulunkäynti voi kärsiä tai nuori saattaa uuvuttaa itsensä yrittäessään suoriutua täydellisesti, ettei perheelle vain tulisi lisähuolia. Koulussa kenelläkään ei välttämättä ole tietoa perheen tilanteesta. Vasta lisääntyneet poissaolot tai huoli jaksamisesta voivat tuoda todellisen tilanteen esille.

Nuori saattaa toivoa, että joku huomaisi tilanteen perheessä. Samalla kuitenkin asiaa voidaan piilotella ja pelätä seurauksia avun hakemisesta.

Tilanne voisi kuitenkin olla toisin.

Suomessakin voisi olla Norjan lainsäädännön mukainen käytäntö, jossa terveydenhuollon ammattilaisten tulee kysyä potilailta, onko heillä alle 18-vuotiaita lapsia.

Terveydenhuollon ammattilaiset voisivat olla velvoitettuja käymään keskusteluita lasten hyvinvoinnista, antaa tarvittaessa ikätasoisesti tietoa ja ohjata lapsia palveluissa eteenpäin.

Kouluterveydenhoitajalle voitaisiin laittaa yhteisymmärryksessä tieto perheen tilanteesta, jotta hän voisi olla lapsen tukena tarvittaessa.

Skotlannin tapaan kouluissa voisi olla nuorista hoivaajista vastaavia yhteyshenkilöitä, joihin olla yhteydessä ja jotka kouluttaisivat opettajia aiheesta.

Paikallisissa perhe- tai omaishoitokeskuksessa voisi olla nuorille omaa toimintaa, virkistystä ja vertaistukea sekä tietoa tarjolla vanhemmille. Ammattilaiset voisivat saada lisää koulutusta lasten huomioimiseen.

Voisimme Suomessa jatkossa aidosti huomioida koko perheen sairauden kohdatessa.

Kannattaa tutustua Nuoret hoivaajat(siirryt toiseen palveluun) –Instagram-tilin nuorten tarinoihin sekä asiantuntijoiden valaiseviin puheenvuoroihin Omaishoitajaliiton nettisivuilla.

Jangsterit – nuoret hoivaajat meillä ja muualla -hanke päättyy tänä keväänä. Työ nuorten hoivaajien tunnistamiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä verkostojen kanssa kuitenkin jatkuu.