Siirry sisältöön

Yhteispohjoismainen foorumi perustettu ajamaan omaishoitajien oikeuksia

Carers Forumin jäsenet

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan omaishoitajaliittojen edustajat perustivat yhteispohjoismaisen Carers Forum – omaishoitajafoorumin 17.3. Oslossa. Foorumissa oltiin huolissaan omaishoidon tulevaisuudesta, koska ikääntyneiden henkilöiden määrä kasvaa voimakkaasti ja hoivavastuita kasautuu enenevässä määrin työikäisille perheenjäsenille, omaishoitajille ja jopa naapureille ja ystäville.

Painetta omaishoitoon lisää puute sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä ja julkisten palveluiden riittämättömyys suhteessa tarpeeseen. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu yhä niin miesten kuin naisten työssäkäyntiin ja myös ansiotuloverotukseen. Siksi tarvitaan uusia ratkaisumalleja ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen.

Foorumin tavoitteena on edistää alan yhteispohjoismaista tutkimusta ja oikeudenmukaisten ratkaisujen kehittämistä läheisten ja omaishoitajien näkökulmasta. Foorumi toimii yhteistyössä eurooppalaisten omaishoito-organisaatioiden muodostaman Eurocarers-verkoston kanssa.

Norjalaiset kansanedustajat, Pohjoismaiden neuvoston varapuheenjohtaja Tone Wilhelmsen Trøen (konservatiivinen ryhmä) ja jäsen Tobias Drevland Lund (vihreä vasemmisto -ryhmä) vierailivat Foorumissa. Heitä kiinnostivat ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymykset, joihin he aikovat vaikuttaa Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnassa.

Lisäksi tarvitaan tutkimustietoa sukupuolten tasa-arvosta ja taloudellisista vaikutuksista, jotta päätöksentekoa suunnataan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hoivaan. Sitova hoivavastuu johtaa usein katkoksiin työelämässä tai jopa kokonaan ansiotyöstä luopumiseen. Läheiset ja omaishoitajat vastaavat jo nyt 80 prosenttia hoivasta.

Kuva: Carers Forumissa vierailivat myös norjalaiset kansanedustajat Tone Wilhelmsen Trøe (kuvassa vasemmalla) Tobias Drevland Lund (kuvassa oikealla). Muut kuvassa: vasemmalta Julia Charleson Ruotsista, Sari Tervonen Suomesta, Marie Lenstrup Tanskasta, Anita Vatland Norjasta ja Jonna Skand Suomesta.

Lisätietoja:
Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja
Sari Tervonen
sari.tervonen(at)omaishoitajat.fi

Suomen omaishoidon verkoston puheenjohtaja
Jonna Skand
jonna.skand(at)folkhalsan.fi