Siirry sisältöön

Varapuhemies Risikko: Omaishoitajille lisättävä yksilöllisiä tukipalveluja

​Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan omaishoitajat tarvitsevat enemmän jaksamistaan tukevia palveluja, mahdollisuuksia pitää vapaapäiviä sekä valmennusta ja muuta koulutusta. Varapuhemies Risikko puhui valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhlassa keskiviikkona 29. marraskuuta Seinäjoella.

”Omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara, niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin. Emme pärjäisi ilman omaishoitajia”, Risikko kiitti.

Omaishoitajaliiton mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään arjessa. Heistä noin 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta. Vain runsaassa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus.

”Omaishoidon tuet ja palkkiot vaihtelevat edelleen paljon. Omaishoitajien tukien yhdenmukaistaminen on onneksi lähtenyt käyntiin hyvinvointialueilla. Tähän tarvitaan myös valtiovallan tukea. Hallitusohjelmassa on linjattu, että omaishoitajien yhdenvertaisuutta vahvistetaan”, Risikko muistutti.

Omaishoitajien vapaita jää käyttämättä

Omaishoito koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Omaishoidettavista vajaa viidennes on alle 18-vuotiaita. Omaishoitajista ja -hoidettavista merkittävä osa on kuitenkin iäkkäitä henkilöitä. Suurin syy omaishoidolle ovat muistisairaudet.

”Omaishoitajien jaksamista on tuettava monipuolisesti ja yksilöllisesti. Runsas kolmannes ei saa hoitopalkkion ja vapaiden lisäksi muita palveluja, kuten kotihoidon apua. Lisäksi vain noin puolet omaishoitajista käyttää heille myönnettyjä vapaita. Hyvinvointialueiden pitää ottaa rohkeammin käyttöön malleja, jotka mahdollistavat omaishoitajien vapaapäivät. Perinteisen ympärivuorokautisen hoidon yksikölle vaihtoehtoja ovat muun muassa perhehoito ja kotiin tuleva perhehoitaja”, Risikko mainitsi.

Omaishoitajien arjen parantaminen ei kuitenkaan ole vain hyvinvointialueiden tehtävä. Kunnat voivat järjestää omaishoitajille esimerkiksi harrastuksia, liikuntamahdollisuuksia ja monimuotoisia asumispalveluita.

Omaishoitajaliitto tekee tärkeää työtä

Kun Oulun yliopisto vuonna 2020 tutki omaishoitajien hyvinvointia ja tarpeita, esiin nousivat palvelujärjestelmän kehittäminen, omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukeminen sekä omaishoitajien tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäiseminen.

”Omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia tulee tukea paremmin. Säännöllisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä erityisesti uusille omaishoitajille tarkoitettua valmennusta ja omaishoitotyötä tukevaa koulutusta on hyvä lisätä”, Risikko painotti.

Valtakunnallinen pääjuhla juhlistaa omaishoitajien viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna ”Yhteisö tuo turvaa”. Risikko kiitti Omaishoitajaliittoa ja sen yhdistyksiä tiedon tuottamisesta, edunvalvonnasta sekä vertaistuen ja muiden palvelujen järjestämisestä omaishoitajille.

(Eduskunta)