Siirry sisältöön

Vanhustenhuolto nojaa liikaa omaisiin

Kuvassa ikääntynyt pariskunta kävelee ostoskeskuksessa.

Ikääntyneiden hoitoon tarvitaan samanlaisia mahdollisuuksia, yhteisvastuullisesti jaettuja ansiomenetysten kompensaatioita ja joustoja kuin lapsiperheilläkin on, kirjoittaa Omaishoitajaliiton koordinaattori Matti Mäkelä Helsingin Sanomien Lukijan mielipide -palstalla 14.12.24.(siirryt toiseen palveluun)

Helsingin Sanomat kirjoitti (10.12.) (siirryt toiseen palveluun)osuvasti, kuinka Suomi on hylkäämässä vanhukset ja vastuu on siirtymässä yhä enemmän yhteiskunnalta perheille. Ikääntyvässä Suomessa puhutaan hoivapalveluiden vajeista ja siitä, kenelle vastuu hoivan järjestämisestä kuuluu. Vähemmälle on jäänyt keskustelu omaisolettamasta.

Jo nyt palvelujärjestelmämme ylikorostetusti olettaa omaisten hoitavan läheisensä, vaikka se ei ole käytännössä aina edes mahdollista. Esimerkiksi työikäisillä on haasteita sovittaa yhteen ansiotyö ja läheisen hoito. Yhä useampi keski-ikäinen joutuu miettimään, voiko tehdä kokoaikaisesti tai edes osa-aikaisesti työtä, kun oma ikääntynyt vanhempi ei pärjää arjessaan ilman läheisen apua.

Työikäisillä haaste tiivistyy siihen, onko apua tarvitsevalle ikääntyneelle läheiselle tarjolla työpäivän ajaksi tarkoituksenmukaista tukea, esimerkiksi kotipalvelua, päivätoimintaa tai tilapäishoitoa. Etäteknologiallakin voisi vähentää huolta läheisestä.

Työssäkäyvän toiveet kohdistuvat myös työyhteisön myötämielisyyteen ja sen joustomahdollisuuksiin. Omaishoitoon myönteisesti suhtautuva työpaikka voi kirkastaa työnantajabrändiä. Tämä voi olla kilpailuetu, mahdollistaa henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista sekä vähentää ennenaikaisen eläköitymisen riskiä. Meidän kaikkien kannalta on tärkeää, että työyhteisöissä laaditaan yhteiset periaatteet ansiotyön ja läheisen hoidon yhteensovittamiseen.

Myös valtion tulee tehdä osansa. Ikääntyneiden hoitoon tarvitaan samanlaisia mahdollisuuksia, yhteisvastuullisesti jaettuja ansiomenetysten kompensaatioita ja joustoja kuin lapsiperheilläkin on. Hoivan ja huolenpidon uusjaossa kaikkien tulee olla voittajia.

Matti Mäkelä Rahkeet riittämään – työikäisten läheishoivaajien tukitoiminta Omaishoitajaliitto ry