Siirry sisältöön

Vähäinen liikunta haastaa omaishoitajien hyvinvointia

Omaishoitajaliiton liikemerkki.

Omaishoitoperheiden arjessa on useita tekijöitä, jotka estävät omaishoitajaa pitämästä huolta omasta hyvinvoinnistaan ja liikkumisestaan. Omaishoitajat ohittavat helposti omat terveydelliset tarpeensa laittaessaan muun perheen ja apua tarvitsevan läheisen tarpeet omiensa edelle.

Tuoreen englantilaisen selvityksen mukaan yli 55-vuotiaat omaishoitajat liikkuvat muita ikäisiään selvästi vähemmän. Yleisimpiä syitä vähäiseen liikkumiseen olivat ajan ja motivaation puute, harrastusten kustannukset sekä se, ettei ollut ketään kenen kanssa liikkua.

Omaishoitajilla esiintyy usein fyysisiä vaivoja, jotka johtuvat muun muassa apua tarvitsevan läheisen nostoista ja siirtelyistä, liikunnan puutteesta sekä uupumuksen ja stressin aiheuttamista fyysisistä oireista.

Liikunta on yksi tärkeimmistä keinoista pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Pienikin liikunnan lisääminen tuo terveyttä javirkistystä niin keholle kuin mielellekin.

Paikallisyhdistysten liikuntatoimintaan osallistuneet omaishoitajat mainitsivat liikunnan hyötyjen lisäksi erittäin tärkeänä sen tuoman oman ajan. Liikunta tuo jaksamista ja iloa arkeen. Yhdessä ystävien kanssa liikkuessa on myös mahdollisuus vaihtaa kuulumisia.

Omaishoitajaliitto liikuttaa huhtikuussa

Huhtikuussa Omaishoitajaliitto ja sen jäsenyhdistykset kannustavat kaikkia läheisestään huolehtivia liikkumaan oman hyvinvointinsa parhaaksi ja hakemaan liikkeellelähdön sytykkeitä Syty liikkumaan -teemakuukauden tapahtumista.

Teemakuukauden aikana voi kokeilla vaikkapa hauskaa etäjumppaa näyttelijä, koomikko Minna Kivelän ohjaamana tai osallistua omaishoitajien paikallisiin liikuntaryhmiin ja -tapahtumiin.

Omaishoitajaliitto on tehnyt myös tulostettavan liikuntahaastekortin, johon voi merkata kokeilemiaan liikuntalajeja sekä hyötyliikuntaa ja osallistua liiton järjestämään arvontaan.

Tietoa teemakuukauden tapahtumista ja materiaaleista on koottu Omaishoitajaliiton nettisivuille omaishoitajat.fi/syty-liikkumaan. Teema esiintyy liiton somekanavilla aihetunnisteella #sytyliikkumaan.

Lähteet:

Kevajärvi M., Lindholm M. & Reiman A. 2020. Että joku näkee mut – omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Carers UK 2021. Carers and Physical Activity: A study of the barriers, motivations and experiences of unpaid carers aged 55 and over in England.

Lisätietoja:

Juha Timoskainen, koordinaattori 020 7806 575, juha.timoskainen(at)omaishoitajat.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Kaisa Parviainen, kehittämispäällikkö 020 7806 512, kaisa.parviainen(at)omaishoitajat.fi