Siirry sisältöön

Työmarkkinoilla tarvitaan hoivaherätys

Omaishoitajaliitto kannustaa työmarkkinajärjestöjä lisäämään työehtosopimuksilla palkallisen lyhyen hoitovapaan mahdollisuutta työntekijän perheenjäsenen tai muun läheisen tarvitsemaan hoitoon.

Mustekynä paperipinon päällä.

Omaishoitajaliitto kartoitti kaikkien 164 alakohtaisen yleissitovan työehtosopimuksen kirjaukset palkallisesta hoitovapaasta. Näiden sopimusten piirissä oleva työntekijä on käytännössä aina oikeutettu palkalliseen hoitovapaaseen vähintään yhdeltä ja enintään neljältä hoitopäivältä, jos äkillisesti sairastunut alle 10-vuotias lapsi tarvitsee vanhempansa läsnäoloa.

Työntekijän hoitoa tarvitsevien muiden perheenjäsenten tai läheisten kohdalla asia on toisin.

Vammaisen vähintään 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa työntekijän palkallinen hoitovapaa on mahdollista alle puolessa yleissitovista työehtosopimuksista. Vain runsas kolmannes työehtosopimuksista huomioi laajasti perheen piirissä tapahtuvan äkillisen sairastumisen, ja ainoastaan yksi työehtosopimus sallii palkallisen hoitovapaan esimerkiksi työntekijän puolison vanhempien äkillisesti sairastuessa.

“Työehtosopimuksia pitäisi ajantasaistaa ottamaan huomioon lisääntyvät työntekijöiden hoivavastuut. Erityisesti keski-ikäiset naiset joutuvat ottamaan hoivaroolia – tyypillisesti ikääntyneistä vanhemmistaan”, toteaa koordinaattori Matti Mäkelä Omaishoitajaliitosta.

“Myös paikallisesti työpaikoilla sovittavat paremmat joustot hoivatilanteisiin voisivat vähentää poissaoloja ja irtisanoutumisia työstä, lisätä työyhteisön hyvinvointia, helpottaa työvoiman saatavuutta ja parantaa tuottavuutta.”

Yli sadallatuhannella työikäisellä on huolenpitovastuuta lähes päivittäin kotitalouden ulkopuolisesta aikuisesta – noin puolella miljoonalla viikoittain.

Omaishoitajaliiton kartoitus rajautui työehtosopimuksiin, eikä tietoa ole kerätty systemaattisesti paikallisten sopimusten ehdoista palkallisista hoivavapaista. Lakitasolla omaishoitovapaa astui voimaan työsopimuslakiin vuonna 2022, mutta vapaa rajautuu vuodessa maksimissaan viiteen päivään, jotka ovat palkattomia.
Orpon hallitusohjelma lupaa edistää tilapäistä hoitovapaata myös omaishoitajille.

“Toivottavasti hallitukselta tulee konkreettisia kannusteita sekä työntekijöille että työnantajille. Hoivan ja huolenpidon uusjaossa kaikkien tulee olla voittajia. Ratkaisuja kyllä löytyy, jos tahtoa on”, Mäkelä toteaa.

Palkallinen tilapäinen hoitovapaa yleissitovissa työehtosopimuksissa 2024.pdf(avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja: