Siirry sisältöön
Maisemakuva rannasta,

Omaishoidon tuen päättyminen

Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ihmissuhde, joka kestää usein vuosia, jopa vuosikymmeniä. Sen päättyminen on omaishoitajalle suuri elämänmuutos. Omaishoidon päättymisen ennakoinnista ja omaishoitajan roolin muutoksen tuomista tunteista voit lukea lisää täältä(avautuu uuteen ikkunaan).

Läheinen muuttaa ympärivuorokautiseen asumiseen

Asiakasmaksujen määräytyminen

Kun läheisesi muuttaa pitkäaikaishoitoyksikköön, teidän molempien tulot vaikuttavat asiakasmaksun määräytymiseen. Poikkeuksena on tilanne, jossa puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella määräytyvä maksu muodostuisi suuremmaksi kuin maksu, joka määräytyy ympärivuorokautiseen asumiseen muuttavan omiin tuloihin perustuen. Tällöin saa muuttavalta henkilöltä periä enintään omien tulojen mukaan määräytyvän maksun suuruisen maksun.

  • Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon asiakasmaksu kuukaudessa voi olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettotuloista kuukaudessa. Tällöin tuloista on täytynyt tehdä myös laissa säädetyt vähennykset.
  • Jos asiakkaana on suurempituloinen puoliso, maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista kuukaudessa.
  • Asiakkaalta ei saa periä mitään erillisiä maksuja asumista tukevista palveluista, kuten aterioista. 
  • Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksua määrätessä asiakkaan tuloista vähennetään lisäksi asiakkaan palveluasumisesta aiheutuvat asumismenot sekä lääkekustannukset. Lääkekustannukset vähennetään myös perhehoidossa.
  • Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on vuonna 2024 ympärivuokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 182 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 122 euroa kuukaudessa.

Lähde: https://stm.fi/terveydenhuollon-maksut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Sosiaaliturvaetuudet

Sekä omaishoitajan että hoivaa tarvitsevan läheisen sosiaaliturvaetuudet on myös syytä tarkistaa ajan tasalle. Näitä ovat esimerkiksi oikeus asumistukeen, hoidettavalle läheiselle hoitotukeen, ensisijaisiin etuuksiin sekä tarvittaessa myös toimeentulotukeen.

Jos puolisoa hoitaneella omaishoitajalla jää alaikäisiä lapsia kotiin, kannattaa selvittää mahdollisuus lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen. Lisäksi työikäinen omaishoitaja voi olla oikeutettu suurempaan työttömyysetuuteen tai etuuden alkamiseen, jos hän ei ole aikaisemmin voinut olla työmarkkinoiden käytettävissä omaishoidon vuoksi. Jos omaishoitaja on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta, hänellä voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen tai muuhun kouluttautumisen tukitoimeen. Tällöin omaishoitajalle maksettava etuus kuntoutuksen ajalta olisi kuntoutusraha.  Lisätietoa kela.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Läheinen menehtyy

Ilmoita läheisesi menehtymisestä myös omaishoidon tuen yksikköön. Omaishoidon tuki päätetään usein kuukauden loppuun mennessä. 

Tietoa Kelan maksamasta leskeneläkkeestä.(siirryt toiseen palveluun)

Tästä pääset selvittämään, oletko mahdollisesti oikeutettu työeläkkeen perhe-eläkkeeseen.(siirryt toiseen palveluun)