Siirry sisältöön

Soste-johtajat: Omaishoidon tuen palkkiossa korotuspainetta


Yli puolet hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysjohtajista arvioi, että omaishoidon tukea pitäisi korottaa, ilmenee vuoden 2023 Sosiaalibarometrin tuoreista tuloksista. Lopuistakin sosiaali- ja terveysjohtajista lähes kaikki katsovat, ettei tuen tasoa tulisi laskea.

Sosiaalityöntekijöistä seitsemän kymmenestä on yhtä mieltä siitä, että omaishoidon tukea pitäisi korottaa.

Eräs sosiaalityöntekijä kommentoi avovastauksessaan huolestuttavasti: ”On epäselvää, miten ja missä tilanteissa asiakasmaksuja peritään ja milloin omaishoidon tuki katkaistaan muiden palvelujen vuoksi, kuka sen tekee ja kuka siitä informoi asiakkaita.”

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman alueellisissa hankkeissa kehitetään vuoden 2023 loppuun saakka myös ikääntyneiden koti- ja omaishoitoa.

Aiempiin kuntayhtymiin perustuvilla hyvinvointialueilla todettiin palveluiden kehittämisen toimivan paremmin kuin muilla hyvinvointialueilla.

Tulokset ilmenevät Sosten tekemästä Sosiaalibarometrista(siirryt toiseen palveluun), jonka aineisto perustuu touko-kesäkuussa kerättyihin hyvinvointialueiden sotejohdon ja sosiaalityöntekijän 559 sähköisesti toteutetun kyselyn vastauksiin.

Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja ennakoituja kehityssuuntia.