Seloste käsittelytoimista

Omaishoitajaliitto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu huolehtia järjestöpalvelusta ja viestinnästä jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä rekisteröidyn suostumus.

Tästä pääset tutustumaan Omaishoitajaliiton tietosuojaselosteisiin:

Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteriseloste

Tapahtumat

Ovet-ohjaajalista

Vertaisryhmänohjaajalista

Lomaohjaajalista

Jangsterit -hanke

Kuppi nurin -hanke

Chat-hanke

Suomen omaishoidon verkosto

Omaishoitotiedote

Arvontapalkinnot