Siirry sisältöön

Omaishoitoyhteisö tuo turvaa

Omaishoitajien vertaisryhmä, neljä naista, yksi mies villapaidoissa pöytien ääressä lukemassa esitteitä.

Omaishoitajien viikon teemana on tänä vuonna Yhteisö tuo turvaa. Teemalla halutaan nostaa esiin omaishoitajayhdistysten toiminta yksilön tukena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Yhteenkuuluvuus on olennaista ihmisen hyvinvoinnille ja turvallisuuden tunteelle. Omaishoitoyhteisössä kukaan ei ole yksin. Yhteisössä jaetaan ilot ja surut, huolenaiheet ja ratkaisut. 

Omaishoitajayhdistykset järjestävät vertaisryhmiä, joissa voi jakaa kokemuksiaan ja oppia muilta. Vertaistuki on voimaannuttavaa, ja se auttaa omien voimavarojen löytämistä. 

Omaishoitajayhdistykset tarjoavat virkistystä ja hengähdystaukoja omaishoitajille. Yhdistyksistä ohjataan myös palveluiden piiriin. 

Omaishoitajat saavat yhdistyksistä neuvoa, apua ja tukea, mikä osaltaan voi vähentää ja siirtää raskaampien julkisten palveluiden tarvetta. 

Yhdistysten toiminta pohjaa vapaaehtoisten panokseen, mutta monipuolinen ja jatkuva toiminta edellyttää myös ammattilaisia ja resursseja – julkisia avustuksia, lahjoituksia sekä omaa varainhankintaa. 

Yhdistykset mukaan palvelujen kehittämiseen 

Omaishoitoyhteisön vapaaehtoiset ja työntekijät vaikuttavat myös läheis- ja omaishoidon edellytyksiin hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa. He antavat asiantuntijalausuntoja ja panostaan hyvinvointialueiden kehittämistyöhön.  

Omaishoitajayhdistyksissä koetaan, että yhdistysten työtä kyllä arvostetaan, mutta niiden osaamista on hyödynnetty liian vähän eikä niiden tukitoimintoihin resursoida osana huolenpidon ja hoivan kokonaisuutta. Omaishoitoyhteisö vaatiikin päättäjiltä ja viranomaisilta kokonaisvaltaisempaa ajattelua ja resursseja läheis- ja omaishoidon kehittämiseksi. 

Yhteistyö hyvinvointialueilla hakee muotoaan 

Omaishoitajaliiton jäsenyhdistyksilleen lokakuussa tekemän kyselyn mukaan yhdistykset ovat odottavalla kannalla hyvinvointialueilla, ja yhteistyö on paikoin vasta muotoutumassa. 

Myös omaishoitajien tukemisen käytäntöjen yhtenäistäminen on kesken. Aiemmin hyväksi koettuja toimintatapoja ja palveluita on jopa lakkautettu ja uusia vasta kehitetään. 

Yhdistysten mukaan kuitenkin esimerkiksi perhehoitoa ja sopimussuhteista sijaishoitoa on pyritty edistämään vapaiden järjestämiseksi. Tähän kaivataan enemmän panostusta, sillä vapaiden pitämisen esteenä on usein sopivien palvelujen puuttuminen. 

Omaishoitajaliitto julkaisee jäsenyhdistyksille tehdyn hyvinvointialueiden palveluita koskevan kyselyn tulokset joulukuussa. 

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään 27.11.–3.12. Viikon käynnistää omaishoitajien kirkkopyhä sunnuntaina 26.11. 

Omaishoitajien viikon pääjuhla järjestetään Seinäjoella 29.11. Tietoja omaishoitajayhdistysten tapahtumista on koottu Omaishoitajaliiton sivulle omaishoitajat.fi/omaishoitajien-viikko.