Siirry sisältöön

Omaishoito osaksi hoivan kokonaisratkaisua!

hoitajan käsi tukee selästä rollaattorilla kävelevää miestä.

Väestö ikääntyy, huoltosuhde heikkenee, työikäinen väestö hupenee ja hoiva-ala on kriisissä. Tämä on kestämätön yhtälö. Seuraavan hallituksen on otettava läheis- ja omaishoito osaksi hoivan kokonaisratkaisua. 

Yli 700 000 suomalaista auttaa läheisestään ansiotyön ohessa. Heistä jopa 100 000 pitää huolta täysi-ikäisestä läheisestään liki päivittäin. 

Osa työvoimasta, varsinkin keski-ikäiset naiset, joutuvat luopumaan osittain tai kokonaan ansiotyöstä hoitaakseen ikääntynyttä vanhempaansa.  

Jokaisella tulee olla aito oikeus valita, kuinka suuren osan hoivatehtävästä hän ottaa vastuulleen. Päättäjien on huolehdittava, ettei yksikään työntekijä poistu työmarkkinoilta vastentahtoisesti. 

Läheis- ja omaishoitajille voi aiheutua merkittäviä sosiaalisia riskejä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei ole riittävä. Sosiaaliturvauudistuksen jatkuessa on vahvistettava lainsäädännöllä ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen mahdollisuuksia. 

Julkinen talous vahvistuu omaishoitajia tukemalla  

Läheis- ja omaishoidossa vastuuta kantavien henkilöiden työssäkäynnin mahdollistaminen ja riittävien palveluiden tarjoaminen omaishoitotilanteisiin parantavat työhyvinvointia ja siten tuottavuutta. Samoin ne edistävät työllisyyttä ja työvoiman saatavuutta sekä vahvistavat hyvinvointiyhteiskunnan veropohjaa.  

Positiiviset vaikutukset näkyvät myös kotitalouksien ostovoimassa ja työeläkekertymässä. 

Omaishoito on miljardiluokan kysymys 

Pelkästään ikääntyneiden sopimusomaishoidon vaihtoehtoiskustannuksiksi on laskettu 3,1 miljardia euroa. Omaishoito on yhteiskunnalle moninkertaisesti edullisempaa kuin vastaavan tasoinen hoito jollain muulla tavalla järjestettynä. 

Laki omaishoidon tuesta on uudistettava ja toimivat palvelut turvattava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotus lain uudistamiseksi on hyvä pohja. Palkkiotasoja on kuitenkin korotettava ehdotuksesta ja varmistettava omaishoidon riittävät resurssit myös palveluihin hyvinvointialueilla.  Tulevan hallituksen kannattaa sijoittaa läheis- ja omaishoitoon. Tästä hyötyy koko yhteiskunta.

Lisätietoja: