Siirry sisältöön

Omaishoitajan vapaat tukevat omaishoitajan jaksamista – vai tukevatko?  

lähikuva naisesta ja sitaattilause

Omaishoitajista puolet ei pidä lakisääteisiä vapaitaan. Tilanne on ollut pitkään sama. Syitä vapaiden pitämättömyyteen on jonkin verran kartoitettu eri tutkimuksissa. Esteitä vapaiden pitämiselle ovat muun muassa se, ettei sopivaa sijaishoitoa ole tarjolla tai sen laatuun ei luoteta. Usein syynä on, ettei hoidettavaa haluta jättää muiden hoitoon tai hoidettava läheinen vastustaa hoitojärjestelyjä. Osa vastaajista on kuitenkin myös arvioinut, ettei tarvitse vapaita. (esim. Kalliomaa-Puha & Tillman 2015(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), 335–336.) 

Onko niitä vapaita pakko pitää, jos en niitä tarvitse?  

Vapaat ovat tutkitusti tärkeitä kuormituksen vähentämisessä. Sitovasta hoivavastuusta on hyvä saada taukoja. Niinpä vapaita me täällä Omaishoitajaliitossakin peräänkuulutamme.  

Pohdin kuitenkin, tuntuuko omaishoitajasta joskus siltä, että vapaiden pitäminen on yksi velvollisuus muiden joukossa. Omaishoitosuhde ei ole työsuhde, vaan ihmissuhde. Hoidettavan jättämiseen muiden hoidettavaksi on monella ymmärrettävästi korkea kynnys. Läheisestä luopuminen vapaiden ajaksi saattaa tuntua vieraalta ja vaikealta. Mitä edes tekisin vapaiden aikana, jos olemme aina tehneet kaiken yhdessä?  

Osin kokemus siitä, ettei vapaita tarvita, saattaa johtua siitä, että ihan aidosti tilanne ei tunnu liian kuormittavalta. Arki rullaa ihan hyvin ilmankin, ja vapaiden järjestäminen saattaa tuntua työläältä. Kuormitus saattaa kuitenkin hiipiä hiljakseen läheisen voinnin heiketessä. Voi olla järkevää ennakointia totutella puolin ja toisin omaan aikaan erossa toisesta, hyvissä ajoin ennen kuin tilanne varkain muuttuu liian kuormittavaksi. 

Paljon olisi vielä tehtävissä, jotta vapaiden pitäminen tuntuisi kaikkien osapuolten kannalta toimivalta ratkaisulta. Vapaiden pitämiseen olisi tärkeää kannustaa ja tukea. Tarvitaan myös monipuolisempia vapaiden järjestämisen tapoja, jotta aidosti sopiva ratkaisu erilaisiin tilanteisiin löytyisi.

Tällä hetkellä näin ei useinkaan ole. 

Löytyykö eri tilanteisiin sopiva tapa saada taukoja hoivavelvoitteista?  

Tyypillisesti vapaiden aikainen hoito järjestetään palveluasumisen avulla. Vaihtoehto vastaa heikosti muiden kuin muistisairaiden omaishoidettavien tarpeisiin. Muistisairaidenkin henkilöiden kohdalla vapaiden järjestäminen tällä tavoin aiheuttaa omaishoitajalle liian usein lähinnä päänsärkyä (esim. Omaishoidon tilannekuva 2023). Kotiin tuotavien ja muiden vaihtoehtoisten hoidon järjestämisen keinojen kehittäminen onkin edelleen tosi tärkeää. 

Omaisten tukemisessa olisi tarpeen lisätä joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia, sillä omaishoitoperheiden tilanteet ovat tosi moninaisia. Palvelutarjonta ei aina vastaa sitä, mitä omaishoitoperheet oikeastaan tarvitsisivat.

Tehdäänkö järjestelmässä turhia rajauksia ihmisen puolesta? Onko perusteltua määritellä, että omaishoitajan jaksamista tuetaan nimenomaan vapailla, läheisestä ihmisestä erossa?

Miten omaishoidon tuen järjestelmä vastaa ansiotyön ja läheishoivan yhdistämisestä aiheutuvaan kuormitukseen?  

Oma lukunsa on työtä ja omaishoivaa yhdistävän kuormitus. Arjen kokonaisuuden tekee haastavaksi työpäivän aikaisen hoidon järjestämisen pulmat ja kahdesta työstä aiheutuva kuorma. Miten palautua, kun työpäivän jälkeen odottaa omaisen hoito?  

Enenevissä määrin omaishoitotilanteet ovat ikääntyvien vanhempien auttamista oman ansiotyön ohella, usein toiselta paikkakunnalta. Tilanteen kokonaiskuormitus voi olla huomattava, vaikka omaishoidon tuen kriteerit eivät täyttyisi. Omaishoidon tuen järjestelmä ei pystykään nykyisellään vastaamaan näihin tilanteisiin riittävällä tavalla.

Ansiotyön ja läheishoivan yhteensovittamisen kokonaisuudessa tarvitaan joustoa myös työnantajalta, ja muita arkea tukevia palveluja. Kolme vapaapäivää kuussa ei useinkaan ole riittävä ratkaisu arjen järjestämiseen, mutta voi olla tärkeä osa sitä.  

Ihanteellista tietenkin olisi, etteivät vapaat ja muut omaishoitoperheen jaksamista tukevat palvelut sulkisi toisiaan pois.

Ratkaisuja omaishoitajan tukemiseen tulisi tarkastella tavoite edellä: miten mahdollistetaan sitovassa hoivavastuussa palautuminen ja omat hetket omaishoitajalle parhaalla mahdollisella tavalla.