Siirry sisältöön
Kuva kädestä, joka täyttää ktselylomaketta.

Kyselyt ja selvitykset

Omaishoitajaliitto toteuttaa omaishoitajuuteen liittyviä kyselyjä ja selvityksiä.

Omaishoidon tilannekuva 2023

Syksyllä 2023 Omaishoitajaliitto kartoitti omaishoitajayhdistysten näkemyksiä hyvinvointialueiden tarjoamien palveluiden saatavuudesta ja laadusta.

Tiedonkeruun tavoitteena oli kartoittaa yhdistysten näkemyksiä ja arvioita hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin omaishoitajan ja hoidettavan järjestämien palvelujen saatavuudesta ja laadusta ja luoda pohjaa toistuvalle tiedonkeruulle. 

Tiedonkeruu toteutettiin Webropol-kyselyllä ja sitä täydentävillä kohderyhmähaastatteluilla.  

Kysymykset koskivat omaishoitajille ja hoidettaville tarjottujen palvelujen saatavuutta ja laatua omaishoitotilanteen eri vaiheissa sekä yhdistysten ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä.  

Vastauksia kyselyyn saatiin 43 jokaiselta hyvinvointialueelta. Haastatteluihin osallistui yhteensä 38 yhdistystoimijaa. 

Keskeiset tulokset

Tiedonkeruun perusteella hyvinvointialueiden toiminta on vielä alussa ja se näkyy monella tapaa omaishoitoperheille suunnatuissa palveluissa. Aiemmin toimivia käytäntöjä tai palveluja on ainakin väliaikaisesti lakkautettu ja uudet toimintatavat ovat vielä kehitteillä. Esimerkiksi yli puolessa hyvinvointialueista arvioitiin, että lakisääteinen valmennus, omaishoitajille tarjottavat hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä neuvontatilaisuudet toteutuvat tällä hetkellä huonosti.  

Omaishoitajan vapaiden aikaisen hoidon järjestämisessä on vielä paljon kehitettävää, vaikka avopalveluja on pyritty edistämään. Toimeksiantosuhteinen sijaishoito on tiedonkeruun perusteella hyvin tunnettu ja markkinoitu vapaiden toteuttamisen muoto. Myös perhehoitoa on pyritty edistämään hyvinvointialueilla. Joustavuutta ja valinnanvapautta toivotaan lisää vapaiden järjestämiseen ja omaishoitoperheiden palveluihin laajemminkin.  

Yhdistysten ja hyvinvointialueiden välinen yhteistyö hakee vielä muotoaan. Yhdistyksissä on luottamusta, että yhteistyö kehittyy parempaan suuntaan, kun uudet organisaatiot asettuvat uomiinsa. Omaishoitoyhteisömme vapaaehtoispohjalta toimivien yhdistysten ja hankeyhdistysten yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueiden suuntaan vaatii vielä huomiota ja on tärkeä seuraava askel vaikuttamisessa.   

Lue raportti: Omaishoidon tilannekuva 2023 (avautuu uuteen ikkunaan)