Siirry sisältöön

Tasapainoa työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen

Omaishoitajajärjestöt vaativat, että omaishoitajan ei pitäisi joutua valitsemaan työn ja omaishoidon välillä. Omaishoitajaliitto kampanjoi työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta yhdessä eurooppalaisten omaishoitajajärjestöjen kanssa Euroopan omaishoitajien päivänä 6.10.2023.

Kampanjan sloganilla Tasapainoa! Työn ja hoivan välissä elämä halutaan korostaa, että kaikissa työuran vaiheissa tulee olla mahdollisuus halutessaan yhteensovittaa työtä ja hoivaa riippumatta hoidettavan henkilön iästä. Läheisestä huolehtiminen ei myöskään saisi vaarantaa omaishoitajan omaa taloudellista turvallisuutta.

Suomessa likimain puolella miljoonalla palkansaajalla on vähintään viikoittain huolenpitovastuita kotitalouden ulkopuolisista aikuisista. Yli satatuhatta palkansaajaa huolehtii lähes päivittäin kotitalouden ulkopuolisesta aikuisesta1.

Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä työikäiselle kohdentuu yhä enemmän hoivavastuita, kun hoitajapulakin vaivaa. Varsinkin keski-ikäiset naiset joutuvat luopumaan osittain tai kokonaan ansiotyöstä hoitaakseen ikääntynyttä vanhempaansa. 

Palkaton hoivatyö kasvattaa myös eroja naisten ja miesten ansio- ja eläketuloissa2. Ansiotulojen menetyksen lisäksi pidemmät poissaolot voivat vaarantaa urakehityksen.

Työstä tulee poissaoloja, kun läheisen tarvitsemaa ympärivuorokautista hoitoa tai kotihoitoa ei ole saatavilla tai palvelun laadussa on ongelmia, eivätkä työelämän joustot toimi. Työnantajat menettävät paljon osaavaa työvoimaa. Suuressa mittakaavassa kansantalouskin kärsii toimimattomasta tukijärjestelmästä.  

Keskeinen asia työikäisten omaishoitajien auttamisessa on löytää työpäivän aikainen apu läheisen hoitoon. Jos työntekijän omasta lähipiiristä ei löydy tähän ratkaisuja, on palvelujärjestelmän taattava toimivat tilapäishoitojärjestelyt.  

Toinen tärkeä asia on työpaikoilla laadittavat periaatteet ja joustot läheishoitoon. Yli kymmenesosalta yrityksistä löytyy periaatteet omaishoitotilanteisiin. Noin 80 prosentissa yrityksistä työntekijä voi käyttää omaishoitoon palkattomia vapaita, liukuvaa työaikaa tai saldovapaita. Helpointa on saada joustoja yrityksissä, jotka ovat määritelleet omaishoidon periaatteet3.

Fiksut työnantajat ymmärtävät asian olevan osa työnantajabrändin kirkastamista, kilpailuetua, henkilöstön saatavuutta ja työpaikkaan sitoutumista. Joustojen odotetaan näkyvän myös asiakastyytyväisyydessä, yrityksen tuloksessa ja ennenaikaisen eläköitymisen vähenemisessä. 

Hallitusohjelmasta tukea työssäkäyville omaishoitajille 

Uudessa hallitusohjelmassa pyritään vastaamaan työssäkäyvien omaishoitajien tarpeisiin mahdollistamalla osa-aikatyö ja etätyö muuttuvissa perhetilanteissa. Lisäksi edistetään tilapäisen hoitovapaan mahdollisuutta omaishoitajille sekä selvitetään tuetun tilapäisen hoivavapaan osalta Ruotsin mallia ja sen kustannuksia.

Ohjelmaan kirjatun omaishoitolain kokonaisuudistuksen ja vapaapäivien pitämisen mahdollisuuksien varmistamisen odotetaan tuovan myös uusia mahdollisuuksia työikäisille omaishoitajille4

Työikäiset läheisiään hoivaavat ovat yhteiskuntamme tukipilareita. On aika tunnustaa heidän työnsä tärkeys ja auttaa heitä. 

Sosiaalisessa mediassa teemapäivä näkyy aihetunnisteilla #EuroopanOmaishoitajienPäivä #CarersDay_EU 

Lisätietoja:

Euroopan omaishoitajien päivän Facebook-sivut: www.facebook.com/europeancarersday(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eurooppalaisten omaishoitajien verkostojärjestö Eurocarersin kampanjasivut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lähteet:

  1. Digiajan työelämä – Työolotutkimuksen tuloksia 1977- 2018. Tilastokeskus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
  2. The European Institute for Gender Equality. Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market. 2021(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
  3. Omaishoito tulee työpaikoille – yritysten suhtautuminen poissaoloihin. Kyselytutkimus omaishoidon järjestelyistä työnantajille, Taloustutkimus, 9/2021(avautuu uuteen ikkunaan)
  4. Vahva ja välittävä Suomi, Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma 20.6.2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)