Siirry sisältöön

Euroopan omaishoitajien päivä

Tasa-arvoa ja reiluutta omais- ja läheishoitoon

Omaishoitojärjestöt vaativat toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Omaishoitajaliitto kampanjoi miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta omais- ja läheishoidossa yhdessä eurooppalaisten omaishoitojärjestöjen kanssa Euroopan omaishoitajien päivänä 6.10.2022.

Euroopan omaishoitajien päivän banneri.Kaikesta hoivasta 80 prosenttia on omais- ja läheishoitoa – sekä Suomessa että koko EU:n alueella. Lähes 60 prosenttia täysi-ikäisistä omais- ja läheishoitajista on naisia(1).

Suomessa on runsaat 350 000 omais- ja läheishoitajaa. Heistä 50 000 on tehnyt sopimuksen kunnan kanssa. Näistä sopimusomaishoitajista noin 70 prosenttia on naisia(2).

Euroopan tasa-arvoinstituutin (European Institute for Gender Equality’s – EIGE) tutkimuksen mukaan yksi suurimmista epätasa-arvoa aiheuttavista ongelmista ilmenee kotitöiden ja palkattoman hoivavastuun jakautumisessa.

Työssäkäyvät naiset käyttävät palkattomaan hoivatyöhön keskimäärin 22 tuntia viikossa ja työssäkäyvät miehet alle 10 tuntia viikossa(3).

Koronaepidemia näyttää lisäävään edelleen omais- ja läheishoitoon käytettyä aikaa(4). Tämä heikentää entisestään naisten työllistymistä ja vähentää heidän palkkatyöhön käyttämäänsä aikaa.

Ylipäätään palkaton hoivatyö – koskipa se minkä ikäisiä hoidettavia henkilöitä tahansa – kasvattaa eroja naisten ja miesten ansio- ja eläketuloissa(5).

Omaishoitajuus voi heikentää omais- ja läheishoitajan omaa terveyttä ja hyvinvointia sekä vaikuttaa kielteisesti urakehitykseen, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan.
Sukupuolten tasa-arvo on EU:n ydinperiaatteita, mutta se ei toteudu käytännössä.

Sukupuolten välisen epätasa-arvon vähentämiseksi ja hoivavastuiden jakamiseksi tarvitaan vaikuttavampia toimia.

Tällaisia ovat mm. omais- ja läheishoitoon resursoiminen, laadukkaat ja saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden asiakasmaksuja kohtuullistetaan tai joita myönnetään maksutta pienituloisille omaishoitajille.

Lisäksi on edistettävä omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista.

”Omais- ja läheishoidossa ilmenevän sukupuolten välisen epätasa-arvon poistaminen edellyttää hoivan laajempaa tarkastelua. Hoivavastuut on jaettava uudelleen, jotta naiset yhtä lailla miesten kanssa voivat osallistua työelämään, ansaita tuloja ja kerryttää eläketurvaansa sekä nauttia omasta vapaa-ajastaan.  Euroopan unionin hoivastrategia, joka esittää toimia myös sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, on askel tähän suuntaan”, tähdentää Sirpa Pietikäinen, joka toimii Euroopan parlamentin meppien omaishoidon intressiryhmän puheenjohtajistossa.

”Tavalla tai toisella omaishoito koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa elämää, joten Euroopan omaishoitajien päivänä haluamme lisätä tietoisuutta omais- ja läheishoidon kysymyksistä myös Suomessa”, lisää Pietikäinen.

Hoivavastuiden uudelleenjako naisten ja miesten välillä, kuten myös perheiden ja yhteiskunnan välillä, on kriittisempi ja ajankohtaisempi kysymys kuin koskaan aiemmin(6). Siksi Omaishoitajaliitto kampanjoi sukupuolten välisen tasa-arvon, reiluuden ja vastuunjaon puolesta yhdessä muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

Euroopan omaishoitajien päivän Facebook-sivut: www.facebook.com/europeancarersday(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eurooppalaisten omaishoitajien verkostojärjestö Eurocarersin verkkosivut eurocarers.org(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lähteet:

  1. Eurocarers. Position Paper. The Gender Dimension of Informal Care. December 2021. Available at: https://eurocarers.org/publications/the-gender-dimension-of-informal-care/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Accessed August 2022)
  2. www.sotkanet.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
  3. Eurofound. European Working Conditions Survey, Available at: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Accessed August 2022)
  4. Embracing Carers. The Carer Well-Being Index. 2021. I: Rising Demands. Available at: https://www.embracingcarers.com/en/home/carerfacts/carer-well-being-index.html(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Accessed August 2022)
  5. The European Institute for Gender Equality. Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market. 2021. Available at: https://eige.europa.(siirryt toiseen palveluun)eu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market(siirryt toiseen palveluun) (Accessed August 2022)
  6. The European Institute for Gender Equality. Gender Equality Index 2020: Key findings for the EU. Available at: Gender Equality Index 2020: Key findings (siirryt toiseen palveluun)for (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)the EU | European Institute for Gender Equality (europa.eu)(siirryt toiseen palveluun) (Accessed August 2022)