Siirry sisältöön
Eduskuntatalo

Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Kansallisella tasolla vaikuttamistyön tavoitteena on mm. omaishoitoon liittyvään lainsäädäntöön vaikuttaminen ja jäsenyhdistysten toiminnan turvaaminen. Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja omaishoitajien aseman parantamiseksi.

Koulutuksia omaishoidon parissa työskenteleville

Liitto järjestää koulutuksia  ja tapahtumia eri puolilla Suomea ja/tai verkossa

  • jäsenyhdistysten toimijoille – vapaaehtoisille ja työntekijöille
  • omaishoitajille
  • kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille ja viranhaltijoille
  • Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen toimijoille
  • muille omaishoidon parissa työskenteleville ja omaishoidon teemasta kiinnostuneille

Neuvottelukunnat ja työryhmät

Liiton edustaja on mukana seuraavissa neuvottelukunnissa

Vaikuttaminen alueellisesti ja paikallisesti

Liitto seuraa hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksenteon valmistelua sekä tuo esiin omaishoitajien tuen tarpeita ja päätösten vaikutuksia omaishoitotilanteisiin. Liiton ja omaishoitajayhdistysten edustajia on mukana useissa alueellisissa ja paikallisissa sosiaali- ja terveysalan työryhmissä ja verkostoissa. Liitto vaikuttaa alueilla yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Hyvinvointialueilla vaikuttaminen

Omaishoidon tuki sekä muut sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta. Omaishoitajaliitto pitää tärkeänä, että jokaiselle alueelle luodaan selkeä omaishoitostrategia, jolla omaishoitajien asemaa parannetaan. Strategian tulee huomioida alueen omaishoidon kokonaistilanne, tuen ja palveluiden tarpeet sekä kehittämiskohteet. Hyvinvointialueille tarvitaan osaamiskeskuksia, joissa tietoa ja palveluita saa yhdeltä luukulta. Omaishoitajayhdistykset tulee ottaa mukaan kehitystyöhön.