Siirry sisältöön
käsi pitelee pensaan värikkäitä lehtiä.

Verkoston esittely

Suomen omaishoidon verkostossa on monipuolista asiantuntijuutta

Suomen omaishoidon verkostoon kuuluu 24 järjestöä ja säätiötä, jotka yhdessä vaikuttavat omaishoitoperheiden parhaaksi. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Verkosto yhdistää jäsenjärjestöt, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Neuvonta ja ohjaus ovat kaikkien järjestöjen perustehtäviä. Lisäksi järjestöt ovat kehittäneet omaishoitajien tueksi monenlaisia palveluja, kuten koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, lomia, kuntoutusta ja virkistystä. Järjestöjen keskus- ja aluetoimistoista sekä paikallisyhdistyksistä voi pyytää tietoa ja ohjausta omaishoidon kysymyksiin ja pulmatilanteisiin.

Valtakunnallinen yhteistyö

Suomen omaishoidon verkosto pyrkii vaikuttamaan mukana olevien järjestöjen kannalta keskeisiin omaishoidon kehittämistarpeisiin. Verkosto toimii omaishoidon kentällä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkosto voimavarana on valtakunnallinen laajuus ja omaishoidon moninaisuuden asiantuntemus. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa, järjestää seminaareja ja työpajoja erityisesti eri verkoston järjestöjen ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamisen ja vaikuttamistyön kehittämiseksi. Verkosto tuo näkyväksi omaishoitajien ja hoidettavien tilannetta ja tarpeita.

Suomen omaishoidon verkosto toivottaa omaisten tukemisesta kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan toimintaan! Ota yhteyttä pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi, 020 7806 590.

Suomen omaishoidon valtakunnallisen verkoston jäsenet 2023

Alueellinen yhteistyö

Eri puolilla Suomea toimii alueellisia verkostoryhmiä, joihin otetaan mielellään vastaan uusia toimijoita. Alueellisissa verkostoryhmissä järjestöt, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset kehittävät omaishoitoa paikallisista lähtökohdista käsin. Yhteistyön sisältöinä on mm. seminaarit ja  koulutukset, vertaistuki, vapaaehtoistoimijoiden koulutus, vaikuttamistyö ja virkistystapahtumat omaishoitajille. Valtakunnallinen verkosto tukee uusien alueellisten verkostoryhmien perustamista.

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Etelä-Savon omaishoidon verkostossa jaetaan tietoa mitä eri tahot tekevät omaishoidon kentällä, jaetaan käytäntöjä ja kokemuksia, ja pohditaan yhteistä kehitettävää ja mahdollista järjestettävää.

Verkostoon ovat osallistuneet kaupungien, järjestöjen ja seurakuntien edustajia, mm. Pieksämäen kaupunki, Sosteri, Pieksämäen ja Savonlinnan seurakunnat, Mikkelin, Varkauden ja Pieksämäen omaishoitoyhdistykset, Mikkelin ja Savonlinnan seudun muistiyhdistykset ja Savonlinnan parkinssonkerho.

Lisätietoa taina.turtio@gmail.com(avautuu uuteen ikkunaan)

Joensuun seutu

Omaishodon asioita on tuotu esille mm. Joensuun seudun omaishoitajien ja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaisten FinFamin yhdessä järjestämillä seminaareilla omaishoitajien viikolla.

Alueella on myös OmaisOiva toiminnan tukiryhmä, jossa omaishoitotoimintaa käsitellään ja siellä on edustajia myös seurakunnista ja oppilaitoksista.

Yhteystiedot:

Anne Korppinen, toiminnanjohtaja, Joensuun seudun omaishoitajat ry, anne.korppinen@jnss-omaishoitajat.fi

Joensuun seudun omaishoitajat ry www.joensuunseudunomaishoitajat.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry www.tukitupa.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kainuu

Alueellisissa verkostoryhmissä järjestöt, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset kehittävät omaishoitoa paikallisista lähtökohdista käsin. Yhteistyön sisältöinä on mm. seminaarit ja koulutukset, vertaistuki, vapaaehtoistoimijoiden koulutus, vaikuttamistyö ja virkistystapahtumat omaishoitajille. Valtakunnallinen verkosto tukee uusien alueellisten verkostoryhmien perustamista.

Yhteyshenkilö:

Päivi Oikarinen, Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry, OmaisOiva-toiminnan vastaava, puh. 044 975 1913, paivi.oikarinen@kainuunomaiset.fi

Kainuun alueelliseen verkostoon kuuluvat:

Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry www.kainuunomaiset.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun Aivoyhdistys ry www.kainuunaivoyhdistys.aivoliitto.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun kehitysvammaisten tukipiiri www.tukiliitto.fi/tukipiiri/kainuun-tukipiiri(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun Muistiyhdistys ry www.kainuunmuistiyhdistys.net(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun Parkinson-yhdistys ry www.kainuunpy.parkinson.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun hyvinvointialueen aikuisten sosiaalityö hyvinvointialue.kainuu.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kajaanin seudun invalidit ry www.kajaaninseuduninvalidit.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Suomen Punainen Risti, Kajaanin osasto www.rednet.punainenristi.fi/kajaani(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun näkövammaiset ry, www.kainuunnakovammaiset.fi(siirryt toiseen palveluun)
Kainuun Pelastuslaitos www.kainuunpelastuslaitos.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kainuun OLKA-toiminta sote.kainuu.fi/olka-kainuu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Kajaanin seurakunta, www.kajaaninseurakunta.fi(siirryt toiseen palveluun)

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan omaishoidon verkosto kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa. Verkostoon kuuluu alueen järjestöjä sekä seurakuntien ja Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten työntekijöitä, jotka työskentelevät omaishoidon parissa. Verkoston avulla pyritään tiivistämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä sekä jakamaan asiantuntijuutta ja osaamista omaishoitoon liittyen. Alueellinen verkosto tuo näkyväksi omaishoitajien ja hoidettavien tilannetta ja tarpeita Keski-Pohjanmaalla.

Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa ja tekee yhteistä vaikuttamistyötä. Alueellinen verkosto on laatinut yhteisen esitteen otsikolla: Tukitoimintaa omaishoitajille Soiten alueella. Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki ne tahot Keski-Pohjanmaalla, jotka toimivat omaishoitajuuden parissa tai joita aihe koskettaa.

Esite: Tukitoimintaa omaishoitajille Soiten alueella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Keski-Pohjanmaan alueelliseen verkostoon kuuluvat (2022):

 • Kokkolanseudun omaishoitajat
 • Keski-Pohjanmaan omaishoitajat
 • Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa
 • Finfami Pohjanmaa
 • Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri
 • Seurakunnat
 • Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Yhteyshenkilöt: Liisa Mäkelä, verkoston puheenjohtaja, p. 044 772 0093, liisa.makela@suomenselanmuisti.fi

Hilkka Lehtinen, verkoston sihteeri, p. 040 044 2953, hilkka.lehtinen@redcross.fi

Keski-Suomi

Keski-Suomen alueellinen verkosto on järjestänyt yhdessä mm. erityislasten omaishoitajien virkistyshetken, hyvinvointi-iltapäivän omaishoitajille ja hoidettaville, retkipäivän sekä joulujuhlan.

Tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä järjestöjen, seurakunnan, kaupungin ja oppilaitosten kanssa. Mukana ovat olleet mm.

Yhteyshenkilö:

Elisa Järvenpää, Keski-Suomen Omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja, puh. 050 409 6975, keskisuomenomaishoitajat@gmail.com

Keski-Uusimaa

Keski-Uudenmaan verkosto on aloittanut toimintansa 2018 ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Verkostotapaamiset on tarkoitettu eri sektoreiden ja yhteisöjen toimijoille sekä omaishoitajille, jotka haluavat kehittää yhteistyötä omaishoitoperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja toivovat verkostoitumista omaishoidon saralla.

Tapaamisissa mm. tuodaan terveisiä omaishoitajien arjesta, laitetaan hyvät käytännöt ja kokemukset kiertämään sekä usein sovitaan myös jostain konkreettisesta teosta omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yhteyshenkilö:

heidi.puumalainen@omaisoiva.net tai puh. 050 3066 812
Keski-Uudenmaan omaishoitajat ry

Pirkanmaa

Tampereella aikaisemmin toimiva omaishoidon verkosto lakkautti toimintansa toistaiseksi syksyllä 2019. Neljä toimijaa kuitenkin jatkaa yhteistyötä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, eli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami, Pirkanmaan Muistiyhdistys, Omaisena edelleen ja Tampereen omaishoitajat.

Yhteyshenkilö: Taina Alanen taina.alanen@treomaishoitajat.fi

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa toimii kaksi paikallista omaishoidon verkostoa: Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

Kuopion omaishoidon verkosto

Kuopion paikallinen verkosto tapaa useamman kerran vuodessa. Lisäksi järjestetään vuosittain yhteistyönä valtakunnallisen omaishoitajaviikon tapahtuma Kuopiossa. Verkostoon kuuluvat:

Yhteyshenkilö:
Johanna Nikonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, puh. 050 494 1575, johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi

Siilinjärven omaishoidon verkosto

Yhteyshenkilö:
Johanna Nikonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, puh. 050 494 1575, johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi

Pohjanmaa

Pohjanmaan verkostossa on mukana mm.

 • SPR Länsi-Suomen piiri
 • Vaasan seudun muistiyhdistys
 • FinFami Pohjanmaa ry
 • Vaasan seudun omaishoitajat ry
 • Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys ry.
 • Vaasan AVH-Kerho
 • Vaasan suomalainen seurakunta
 • SPR Vaasan suomalainen osasto

Pohjanmaan verkosto mm. järjesti keväällä 2023 vaalipaneeli alueen eduskuntavaaliehdokkaille(avautuu uuteen ikkunaan). Kysymyksissä nostettiin esille erityisesti omaishoitajien tukemisten muotoja.

Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä teija.matalamaki(a)redcross.fi

Pääkaupunkiseutu

Pääomaverkosto on pääkaupunkiseudun omaishoitajia kohtaavien järjestötoimijoiden, työntekijöiden ja muiden omaistyötä tekevien tahojen avoin yhteistyöfoorumi. Verkosto on aikaisemmin järjestänyt yhteistyössä omaishoitajille suunnattuja retkiä, messut ja muita tapahtumia. Viime vuosina on kokoonnuttu vaihtamaan ajankohtaisia tietoja ja kuulumisia.

Verkoston postituslistalla olevat toimijat osallistuvat verkoston kokouksiin tai tilaisuuksien toteuttamiseen oman kiinnostuksensa ja voimavarojensa mukaisesti.

Tarvittaessa voi olla yhteydessä Pääkaupunkiseudun omaishoitajiin tai pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi

Pääomaverkostoon kuuluvat

Satakunta

Satakunnan omaishoidon verkosto on perustettu 2013. Verkostossa on toimijoita Satakunnan kunnista, seurakunnista sekä yhdistyksistä. Verkostossa julkinen omaishoidon kenttä on kokonaisuudessaan mukana, eli kaikkien Satakunnan 16 kunnan alueella toimivat tahot ovat edustettuina.

Satakunnan omaishoidon verkosto on laatinut yhteisesitteet Porin, Rauman ja Huittisten seudun toimijoista sekä omaishoidon tunnistamiseen liittyvän flyerin. Verkosto on järjestänyt vuosina 2016 ja 2017 omaishoitoa koskevat seminaarit valtakunnallisella omaishoitoviikolla ja keväällä 2021 toteutui Satakunnan omaishoidon verkoston yhteistyönä kuntavaalipaneeli. Kolmena edellisenä vuonna toteutettiin omaishoitoviikolla verkoston yhteinen some-kampanja, jolloin tuotiin omaishoitoa näkyväksi Satakunnassa. Kampanjan viestit ja muut ajankohtaiset asiat löydät verkoston omilta Facebook-sivuilta: www.facebook.com/satakunnanomaishoidonverkosto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja (2022): Tanja Tukkikoski, toiminnanjohtaja, Satakunnan Omaishoitajat ry, puh. 045 200 8150, tanja.tukkikoski@sataomaishoitajat.fi
Sihteeri (2022): Emilia Korkeaoja, omaistoiminnan ohjaaja, Satakunnan Omaishoitajat ry, p. 044 026 6300, emilia.korkeaoja@sataomaishoitajat.fi

Satakunnan omaishoidon verkoston jäsenet:

Varkauden seutu

Varkauden ja lähialueiden omaishoidon verkosto

Varkauden omaishoidon verkoston tapaamisissa on mukana monipuolisesti toimijoita kunnan puolelta, sekä seurakunnasta ja järjestöistä. Kokouksissa käydään omaishoidon ajankohtaisia asioita läpi ja pohditaan ratkaisuja omaishoitoperheiden hyväksi.

Lisätietoa: Varkauden Seudun Omaishoitajat, Mirja Hakkarainen, mirja.hakkarainen@pp.inet.fi

Ylä-Savo

Ylä-Savon omaishoidon verkosto on toiminut aktiivisesti mm. järjestäen infotilaisuuksia omaishoidosta ja omaishoidon teemapäiviä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaishoidon tuen palveluohjaus ja vammaispalvelut sekä alueen kolmannen sektorin toimijat tekevät yhteistyötä omaishoitoperheiden tukemiseksi, tiedottavat ja järjestävät tapahtumia alueen omaishoitajille

Vuonna 2021 koottu esite Ohjausta ja vertaistukea Omaishoitajille (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Ylä-Savon alueella.

Ylä-Savon Omaishoidon verkostoon kuuluu:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) asiakasohjausyksikkö
Iisalmen seurakunta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Pohjois-Savon omaishoitajat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Savon mielenterveysomaiset FinFami, omary.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Pohjois-Savon Muisti ry(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Ilvola-Säätiö(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Toiminnan kehittämiseksi mukaan verkostoon ovat tervetulleita ne tahot, joita alueella omaishoitajuus toiminnassaan koskettaa. Lisätietoja saa verkoston puheenjohtajalta Johanna Nikoselta johanna.nikonen(a)psomaishoitajat.fi

Ruotsinkieliset kolme verkostoa

Nätverket för närståendevård i Finland: De regionala nätverken

Personal som i kommuner, församlingar och organisationer stöder närståendevårdare på olika sätt samlas till regionala nätverksträffar 1-2 gånger per år. Grupperna/verksamheten fungerar olika i de olika landskapen.

I Österbotten och Nyland är Folkhälsan arrangör och i Åboland är nätverket etablerat med flera arrangörer. Alla nätverk är öppna för nya medlemmar. Nätverken diskuterar aktuellt inom närståendevården på både lokal, regional och nationell nivå. Till träffarna inbjuds ibland utomstående föreläsare för att belysa aktuell fråga. Målet är att träffarna ska resultera i god verksamhet för närståendevårdare samt stöda personal från kommuner, församlingar och organisationer i sitt arbete.

Folkhälsan har haft framgångsrik peermentoring i Österbotten. Mer information här: Erfarenhetsmentorer(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)– en ny stödform för närståendevårdare inom Folkhälsan.

Handbok för erfarenhetsmentorer för närståendevårdare(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Handbok för programansvariga: Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kontaktpersoner på Folkhälsan:

Österbotten: Pia Nabb tfn 050 542 8175

Åboland: Eva Björkqvist tfn 040 516 5679

Nyland: Jonna Skand tfn 046 810 5037

Eurooppalainen verkostoyhteistyö

Suomen omaishoidon verkosto liittyi Eurocarers-verkoston jäseneksi vuonna 2007. Eurocarers-verkostossa (European Association Working for Carers)  on mukana yli kolmekymmentä jäsenorganisaatiota.

Eurocarers-verkoston tavoitteena on mm. edistää omaishoitajien ja heille tärkeiden asioiden tunnistamista, omaishoitajien osallisuutta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia tukevien palveluiden kehittymistä. Se pyrkii myös tukemaan omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä keräämällä, vaihtamalla ja levittämällä kokemuksia, innovaatioita, tutkimustietoa, hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Verkosto edistää Euroopan maiden välisten yhteistyö- ja tutkimushankkeiden syntymistä sekä yhteisen omaishoitajaystävällisen eurooppalaisen politiikan kehittymistä.

Suomen omaishoidon verkoston Eurocarers -yhteyshenkilö on Jonna Skand, jonna.skand@folkhalsan.fi.