Siirry sisältöön

Strategian tarkoitus ja laatiminen

Strategia on Omaishoitajaliiton johtamisen väline ja se linjaa myös jäsenyhdistysten toiminnan suuntaa.

Omaishoitajaliiton strategiakuva.

Strategian toimeenpano on yhteinen tehtävämme liiton hallituksen ja toimihenkilöiden jokapäiväisessä työssä. Olennaista on yhteistyö jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden, muiden vapaaehtoistoimijoiden ja työntekijöiden kesken. Strategia linjaa toimintaa myös sidosryhmien kanssa. 

Strategiaprosessi 

Liiton hallitus käynnisti strategiaprosessin kesällä 2022. Hallituksen työryhmä työsti konsultti Juha Heikkalan kanssa johtamislinjaukset talvella 2022–2023. Hallitus hyväksyi ne 9.3.2023 esitettäväksi liiton kevätkokoukselle, jossa strategia hyväksyttiin huhtikuussa 2023. 

Jäsenyhdistykset, hallitus ja liiton henkilöstö osallistuivat strategian laatimisen moniin vaiheisiin. Tarkempi prosessin vaiheiden toteutus- ja aikataulukuvaus täällä: Strategiaprosessin vaiheet 2022–2023 (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Prosessin voi vaiheistaa seuraavasti:  

  1. Tilannekuvan laatiminen suhteessa toimintaympäristöön. Lue lisää: Mahdollisuuksia ja haasteita
  2. Liiton menestyksekkään tulevaisuuden kannalta olennaisten ratkaistavien asioiden määritteleminen. 
  3. Strategisten tavoitteiden sekä niitä vastaavien toimien ja onnistumisen mittareiden määritteleminen (päivittäminen) ratkaistavien asioiden pohjalta. 
  4. Perustehtävän (toiminta-ajatuksen, mission), vision (tavoitellun tulevaisuuden) ja arvojen mahdollisten muutostarpeiden tunnistaminen ja linjausten tekeminen. 

Strategiatyöryhmä 2022–2023 

Hallituksen työryhmään kuuluivat hallituksen jäsen Eero-Veikko Niemi Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:stä, Tuula Poikonen Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:stä ja Tarja Tapanainen Kauhajoenseudun omaishoitajat ry:stä sekä Omaishoitajaliitosta Sari Tervonen, Matilda Linnavirta ja Juha Timoskainen