Siirry sisältöön

Omaishoitajaliitto: ”Omaishoitajan työssäkäyntiä ei pidä rajoittaa”

Nainen taluttaa ikääntynyttä omaistaan.

Omaishoitajaliiton mukaan sosiaaliturvauudistuksessa olisi tärkeää huomioida palvelujen ja etujen yhteensovittaminen. Painopisteen ei tulisi olla yksilöiden velvoitteissa, vaan rakenteellisten esteiden purkamisessa. Niitä on esimerkiksi omaishoitajien ansiotyöhön osallistumisen tiellä.

Omaishoitajaliitto kommentoi sosiaaliturvakomitean välimietintöä, jossa on komitean ehdotuksia tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi.

Omaishoitajaliitto toivoo, että sosiaaliturvakomitea tekisi toisella kaudellaan selvityksen siitä, miten työelämän joustot voivat parantaa mahdollisuuksia yhdistää ansiotyö ja läheisen hoito. Työstä poisjääminen koskettaa erityisesti yli 45-vuotiaita vanhempiaan hoitavia naisia.

Tuottavuus lisääntyy

Joustoilla voidaan lisätä tuottavuutta ja tukea työelämässä pysymistä, kun muun muassa sairauspoissaolot ja irtisanoutumiset vähentyvät. Myönteiset vaikutukset voidaan mitata rahassa ja hyödyntää työelämän kehittämisessä, muistutetaan Omaishoitajaliitossa.

Ensisijainen lähtökohta tulisi aina olla omaishoitajan mahdollisuus työssäkäyntiin. Kun työssäkäynti ei hoidon intensiteetin vuoksi onnistu, on oltava vaihtoehto. Omaishoitajan on saatava riittävä taloudellinen tuki ja tarvittavat palvelut.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Omaishoitajaliiton mukaan työttömän omaishoitajan mahdollisuuksia ottaa työtä vastaan tulkitaan usein yhä liian tiukasti.

Tavoitteena tulisi olla, että omaishoitaja ei olisi vuosia kokonaan poissa työstä, vaan voisi käydä esimerkiksi osa-aikatyössä nykyistä useammin. Se lisää eläkekertymää ja helpottaa siirtymistä kokopäivätyöhön sopimusomaishoidon lopettamisen jälkeen. Tämä vähentäisi naisten kokemaa köyhyyttä ja lisäisi tasa-arvoa.

Omaishoidon tuki tulisi säätää etuoikeutetuksi tuloksi, liitto katsoo. Tällä hetkellä omaishoidon tuki vähentää esimerkiksi perustoimeentulotukea, opintotukea, kotihoidon tuen hoitolisää, työmarkkinatukea ja työkyvyttömyyseläkettä sekä estää yrittäjän starttirahan saamisen.

Omaishoitajaliitto ehdottaa takautuvaa hakumahdollisuutta omaishoidon tukeen. Joskus henkilö saattaa vasta jälkikäteen huomata toimineensa jo jonkin aikaa omaishoitajana. Takautuva hakumahdollisuus edistäisi oikeuksiin pääsyn toteutumista yhdenvertaisesti yhteiskunnassa.

Erityislapsille erityishuomiota

Omaishoitajaliitossa ollaan tyytyväisiä siihen, että välimietintö nostaa esiin erityislapsiperheet.

”Erityislapsen saaminen lisää riskiä yksin- tai yhteishuoltajuuteen, pitkittyneeseen työelämästä poisjääntiin ja köyhyyteen. Sosiaaliturvan tulee taipua näihin uusiin perhetilanteisiin”, Omaishoitajaliitto painottaa lausunnossaan.

Lue koko lausunto(avautuu uuteen ikkunaan)

Elias Vartio

Elias Vartio

Oikeudellinen asiantuntija